รพ.ลานนา 3 จ.เชียงใหม่ เปิดห้องกักตัวคนติดโควิดแบบไม่มีอาการฟรี

โรงพยาบาบลานนา 3 จ.เชียงใหม่ เปิดห้องกักตัวคนติดโควิดแบบไม่มีอาการฟรี

วันที่ 21 กรกฎาคม 2564 นพ.ดุสิต ศรีสกุล ผู้อำนวยการ โรงพยาบาลลานนา เปิดเผยว่า ตลอดระยะเวลาที่เกิดการระบาดของโรค โควิด-19 ในจังหวัดเชียงใหม่  โรงพยาบาลลานนา  ได้เป็นส่วนหนึ่งในการดูแลสุขภาพ ของพี่น้องชาวเชียงใหม่ และจังหวัดใกล้เคียง โดยมีภารกิจมากมาย ทั้งการตรวจหาเชื้อคัดกรองโรคโควิด-19 รับเป็นหน่วยฉีดวัคซีนป้องกันโรคโควิด-19 รวมทั้งการรักษาผู้ป่วยโควิด-19  ซึ่งโรงพยาบาลลานนาเป็นโรงพยาบาลที่มีผู้ประกันตนสูงสุดแล้วในจังหวัดเชียงใหม่ขณะนี้ ถึง 150,000 คน  ในแต่ละวันจะมีผู้เข้ามารับบริการตรวจคัดกรองวันละประมาณ 200 คน ซึ่งหากพบผลเป็นบวกแล้ว อยากพักรักษาตัวต่อที่โรงพยาบาลลานนา  ทางกรรมการบริหารจึงตัดสินใจร่วมกันว่า lควรเปิดใช้โรงพยาบาลลานนา 3 ที่ผ่านการตรวจประเมินสถานพยาบาลแล้ว ให้เป็นห้องพักเพื่อการกักตัวในผู้ป่วยที่ไม่มีอาการ ก็จะเป็นการดูแลผู้ประกันตนของเรา และได้ช่วยเหลือจังหวัดอีกทางหนึ่งด้วย 

สำหรับหอผู้ป่วยโควิด-19 ในพื้นที่ของ  “โรงพยาบาลลานนา 3”  เปิดให้บริการครั้งแรก ในวันที่ 21 กรกฎาคม 2564 มี จำนวน 45 ห้อง โดยให้บริการเป็นห้องพักกักตัวดูอาการสำหรับผู้ป่วยโควิด-19 แบบสีเขียว หรือไม่มีอาการเท่านั้น โดยจะรับส่งต่อจากโรงพยาบาลสนาม หรือหากตรวจพบว่ามีการติดเชื้อ ที่โรงพยาบาลลานนา และแพทย์ประเมินอาการแล้ว ถ้าเข้าเกณฑ์ผู้ป่วยสีเขียว ก็จะสามารถเข้าพักรักษาตัวได้  โดยช่วงแรกของการเปิดตัวโรงพยาบาลใหม่นี้ จะไม่เสียค่าใช้จ่ายแต่อย่างใด  ซึ่งจะเป็นการช่วยเหลือสังคม  และแบ่งเบาภาระของภาครัฐในการดูแลผู้ป่วยโควิด-19 ให้ชาวเชียงใหม่  ได้เข้าถึงการรักษาอย่างทั่วถึง  ได้พักในห้องพักเดี่ยว สะดวกสบาย  โดยจะมีแพทย์ พยาบาล คอยดูแล ผ่านระบบวีดีโอคอล หรือการตอบรับผ่านข้อความ ปรึกษาอาการ ความเจ็บป่วยได้ มีระบบรักษาความปลอดภัย  ตลอด 24 ชั่วโมง  แต่ทั้งนี้หากท่านมีอาการเจ็บป่วยจากการติดเชื้อโควิด-19 เพิ่มขึ้น  อาจจะต้องย้ายไปรักษาตัวต่อ  ตามแนวทางของสำนักงานสาธารณสุข จังหวัดเชียงใหม่ต่อไป

  

ทั้งนี้ ในสถานการณ์โควิดระบาด  หากต้องการของใช้ส่วนตัว เพื่อใช้ในขณะกักตัว  ซึ่งได้แก่ ปรอทวัดไข้ , เครื่องวัดความดันโลหิต , เครื่องวัดออกซิเจนในเลือด จะมีบริการใน ราคา 5,000 บาท สามารถนำกลับบ้านไปได้

นพ.ดุสิต กล่าวว่า หากสถานการณ์ของโรคระบาดโควิด-19 ดีขึ้นแล้ว ทาง โรงพยาบาลลานนา 3 มีแผนที่จะเปิดให้บริการเป็นโรงพยาบาลทั่วไป อย่างเต็มรูปแบบในปลายปีนี้ ซึ่งมีพื้นที่ให้บริการกว้างใหญ่มาก  เป็นโรงพยาบาลเอกชนขนาดใหญ่ ขนาด 240 เตียง ที่เพียบพร้อมไปด้วยแพทย์เฉพาะทางหลากหลายสาขา บริหารงานโดยทีมงานเดิมจากโรงพยาบาลลานนา ด้วยคุณภาพมาตรฐานของโรงพยาบาลเอกชนชั้นนำ  มีความพร้อมรองรับการให้บริการแก่ผู้ประกันตน ที่ไว้วางใจเลือกโรงพยาบาลลานนา เป็นสถานพยาบาลหลักในโครงการประกันสังคม เพิ่มขึ้นได้อีก โดยคาดว่าผู้ประกันตนที่อยากเลือกโรงพยาบาลลานนา 3  เป็นสถานพยาบาลหลัก จะสามารถเลือกได้ในปี 2565 

ผู้สนใจสำรองห้องพักเพื่อการกักตัว สอบถามเพิ่มเติมได้ที่  #แผนกลูกค้าสัมพันธ์ โรงพยาบาลลานนา โทร.052-134-777 ต่อ 1174