อภิสิทธิ์ เตชะนิธิสวัสดิ์ ประธานสภาอุตฯสมุทรสาคร แจงปมร้อน FAI 10%

กลายเป็นประเด็นร้อนกันไปในแวดวงโรงงานอุตสาหกรรมทั่วประเทศไทย เมื่อ “วีระศักดิ์ วิจิตร์แสงศรี” ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสาคร ได้ออกประกาศคำสั่งจังหวัดบังคับให้โรงงานหรือสถานประกอบการที่มีพนักงานตั้งแต่ 50 คนขึ้นไป

หรือมีกำลังเครื่องจักรตั้งแต่ 50 แรงม้าขึ้นไปเกือบ 7,000 แห่ง ต้องจัดตั้งโรงพยาบาลสนาม เพื่อแยกกักผู้ติดเชื้อโควิด-19 ภายในโรงงาน (Factory Accommodation Isolation : FAI)

โดยจะต้องมีจำนวนเตียงไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของจำนวนพนักงานทั้งบริษัทภายใน 7 วัน หากใครทำไม่ได้ “สั่งปิดทันที” หลังจากตัวเลขผู้ติดเชื้อโควิด-19 เพิ่มขึ้นระดับเกินกว่า 1,000 คน ตลอดช่วง 7 วันที่ผ่านมา

ที่สำคัญคือมีกระแสข่าวแรงมากว่า ผู้ว่าราชการจังหวัด และสาธารณสุขอีกหลายจังหวัดเห็นด้วยกับแนวคิดดังกล่าว

และอยากเดินตามรอยจังหวัดสมุทรสาคร เพราะตัวเลขผู้ติดเชื้อในหลายจังหวัดที่เพิ่มขึ้นส่วนใหญ่เป็นคลัสเตอร์จากโรงงานอุตสาหกรรมเช่นเดียวกัน

“ประชาชาติธุรกิจ” ได้สัมภาษณ์ “อภิสิทธิ์ เตชะนิธิสวัสดิ์” ผู้บริหารกลุ่มบริษัทในเครืออนุสรณ์กรุ๊ป ในฐานะประธานสภาอุตสาหกรรมจังหวัดสมุทรสาครถึงปมร้อนดังกล่าว และสถานการณ์โควิด-19 ที่กำลังทวีความรุนแรงในจังหวัดสมุทรสาคร

ก่อนจังหวัดจะออกประกาศบังคับให้ทุกโรงงานต้องทำ FAI 10% ของจำนวนพนักงานในโรงงาน ทางจังหวัดได้หารือกับสภาอุตสาหกรรมจังหวัดสมุทรสาคร และหอการค้าจังหวัดสมุทรสาครมาโดยตลอด

ตอนแรกทางคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดได้หารือกันว่า จะสั่งปิดโรงงานทั้งหมด 14 วัน เพื่อให้ทุกคนหยุดนิ่งกับที่เพื่อลดการแพร่กระจายเชื้อ เนื่องจากตัวเลขผู้ติดเชื้อโรคโควิด-19 ในจังหวัดสมุทรสาครเพิ่มจำนวนขึ้นเรื่อย ๆ จนถึงขั้นวิกฤต

หมอ พยาบาลติดเชื้อจำนวนมาก คนติดเชื้อเพิ่มขึ้นจนแพร่ระบาดเข้าไปในแหล่งชุมชนจำนวนมาก จนรับมือไม่ไหว ขณะที่เตียงในโรงพยาบาลหลักเต็มล้น ผู้ว่าฯสั่งตั้งโรงพยาบาลสนามเพิ่มหลายแห่งเต็มหมด

เนื่องจากเมื่อตรวจพบผู้ติดเชื้อโดยเฉพาะในโรงงานขนาดใหญ่ระดับ 100 คนขึ้นไป ทำให้โรงพยาบาลสนามที่มีไม่เพียงพอรองรับทั้งพนักงาน และประชาชนในชุมชนที่พบการติดเชื้อเพิ่มขึ้นทุกวันอีก

แต่ทางสภาอุตสาหกรรมจังหวัดสมุทรสาคร และหอการค้าจังหวัดสมุทรสาครเห็นว่า หากปิดทั้งหมดคงเกิดกระทบทั้งโรงงาน พนักงาน เศรษฐกิจโดยภาพรวม กระทบต่อรายได้การส่งออกของประเทศ

จึงได้มีการต่อรองและเปลี่ยนให้มาทำ FAI จากตอนแรกจะทำ FAI 50% ต่อรองลงมาเรื่อย ๆ จาก 20% มาจบที่ลงตัว 10% ในที่สุด

แนวคิดการทำ FAI 10% จะช่วยระบบสาธารณสุขได้ จากโรงงานทั้งหมดกว่า 6,000 แห่ง สมมุติทำ FAI 10% ของพนักงาน สมมุติโรงงานละ 10 เตียง เราจะได้เตียงขึ้นมา 60,000 เตียง ให้พนักงานติดเชื้อสีเขียวที่ไม่มีอาการดูแลกันเอง ตรงนี้จะลดภาระจากโรงพยาบาลไปได้มาก

ส่วนโรงพยาบาลสนาม ศูนย์พักคอยก็ให้ไปไว้ดูแลภาคประชาชน คนในชุมชนแทน เท่านี้สมุทรสาครจะปราบโควิดได้สำเร็จ โดยความร่วมมือจากประชาชน

ขณะเดียวกัน ผู้ว่าฯสั่งจัดตั้งศูนย์พักคอยคนสาคร (Community Isolation : CI) ช่วยดูแลคนในชุมชนอีกทางหนึ่ง ส่วนของภาคอุตสาหกรรมเรามีส่วนร่วมในการปราบโควิดโดยการทำ FAI

โดยแต่ละโรงงานรับผิดชอบค่าใช้จ่ายของพนักงานกันอย่างดี เพราะเราไม่อยากสูญเสียแรงงานซึ่งขาดแคลนอยู่แล้ว

เพราะฉะนั้น มาตรการนี้เป็นการช่วยโรงงานอุตสาหกรรม ภาคอุตสาหกรรมให้ สามารถเปิดดำเนินการผลิตต่อไปได้ โดยไม่ต้องถูกปิด สามารถช่วยลดการแพร่ระบาดในชุมชน

โดยภาพรวมผมว่าเป็นเรื่องที่ดี หลายจังหวัดผู้ว่าฯสั่งปิดโรงงานทันทีเมื่อตรวจพบคนติดโควิด-19 เช่น บางโรงงานมีพนักงาน 100 คน เจอโควิด 10 คน ผู้ว่าฯสั่งปิดเลย

แต่จังหวัดสมุทรสาครให้ทำbubble and seal ไม่เคยปิด และบทเรียนโรงงานที่เคยถูกปิด 14 วัน โรคยังไม่หยุดต้องปิดโรงงาน 28 วัน สมุทรสาครคงกระทบมหาศาลถ้าทำอย่างนั้น

มีข้อดี ผู้ประกอบการมีส่วนร่วมดูแลการกำจัดโรคโควิดให้เบาบางลง ให้กลับมาเป็นจังหวัดสีเขียวได้เร็วขึ้น ถึงแม้จะไม่มีวัคซีนก็ตาม ก็ต้องใช้วิธีนี้ โดยหลักการที่ต้องทำ FAI ไม่ให้คนงานกลับไปอยู่หอพัก

ไปติดคนห้องตรงข้าม ไปเดินซื้อของในร้านสะดวกซื้อ นำโรคไปติดคนอื่น อันนี้จะช่วยได้มาก และจะทำให้คนระวังมากขึ้นนี่คือเหตุและผลที่มา

ทางจังหวัดมองว่า ถ้าโรงงานไหนพนักงานติดโควิดจะได้มีเตียงเหลือพอรองรับ เพราะบางโรงงานมีพนักงานติด10-40% ก็ทำให้เหลือเตียงรองรับ


ยกตัวอย่าง หากโรงงาน 10,000 คน ทำที่พัก 5,000 เตียง คงไม่ไหว ถ้า FAI ในโรงงานไม่พอจริง ๆ เรามีศูนย์พักคอยข้างนอกหมุนเวียนคนเข้าออก CI ช่วยรองรับ อย่างไรก็ตาม หากถ้าสถานการณ์เลวร้ายถึงขั้นที่คนติดโควิดระดับ 6 หมื่นเตียง ไม่พอรองรับเรื่องใหญ่มากแล้ว

อภิสิทธิ์บอกว่า ตอนนี้เราไม่ขอวัคซีนแล้ว เมื่อเราใช้ชุดตรวจด้วยตัวเอง (antigen test kits-ATK) ทำให้ทราบผลเร็ว รักษาให้ยาทันที คนป่วยจะหายเร็วขึ้น ตอนนี้จึงขอให้หน่วยงานกลางส่งยามาเร็ว ๆ

เพราะตัวนี้จะสกัดให้คนหายเร็วขึ้น เพราะฉะนั้น การเปลี่ยนจากตัวเลขคนติดเชื้อสีเขียวหายกลับปกติจะโฟลว์เร็วขึ้น

ตอนนี้ผู้ว่าฯตัดระเบียบทุกอย่างที่ยุ่งยากหมด หากทดสอบด้วยตัวเองแล้วพบติดโควิด ประสานมาพาเข้าศูนย์เลย ไม่ต้องเอกซเรย์ มีอาการค่อยไปเอกซเรย์

อภิสิทธิ์ยอมรับว่า ตัวเลขติดเชื้อที่เพิ่มขึ้นกระทบกับการผลิต เพราะที่ผ่านมาแต่ละโรงงานมีปัญหาแรงงานขาดแคลนไม่เพียงพออยู่แล้ว เมื่อพนักงานบางส่วนติดโควิดต้องถูกกักตัวทำให้กระทบขาดคนลงไปอีก

มีบางแห่งต้องปิดตัวเองชั่วคราว 7 วัน ยิ่งทำให้ภาคการผลิตลดลงไปอีก ภาพรวมหลายโรงงานมีออร์เดอร์แต่ทำอะไรไม่ได้ ก็สูญเสียรายได้ต่อการส่งออกไป

ดูอย่างฉะเชิงเทรา โรงงานผลิตชิ้นส่วนรายใหญ่ติดโควิด กระทบทั้งซัพพลายเชน โรงงานโตโยต้าต้องปิด กระทบถึงโรงงานผลิตชิ้นส่วนยานยนต์ในสมุทรสาครที่หลายโรงงานต้องหยุดผลิตไปด้วย

เช่นเดียวกันหากโรงงานผลิตอาหารในสมุทรสาครพบผู้ติดโควิดหากสั่งให้หยุดผลิตกระทบไปยังซัพพลายเชนในภาคเกษตร ฟาร์มเลี้ยงกุ้ง คนปลูกผักต่าง ๆ ไปด้วย

อย่างไรก็ตาม หากพยายามกันแล้ว ตัวเลขผู้ติดเชื้อยังเพิ่มขึ้นและถึงขั้นที่พูดกันว่าจะนำอู่ฮั่นโมเดลมาใช้ ยืนยันว่าต้องพยายามหาทางให้โรงงานเดินเครื่องกันได้ต่อไป ยังสู้กันต่อไป แต่มันจะสู้ไม่ได้อย่างเดียวคือเราไม่มียารักษาตอนนี้การจ่ายยาเร็วขึ้น เราสู้ได้


ตอนนี้ผมไม่ขอวัคซีนแล้ว จังหวัดก็สั่งฟ้าทะลายโจรมา 2 หมื่นชุด ใส่กล่องห่วงใยให้คนติดโควิดกิน เราใช้ยามาให้คนป่วยกินก่อน ส่วนวัคซีนเป็นอีกเรื่องที่อยู่นอกเหนือการควบคุม เราหมดหวังกับวัคซีนแล้ว

ไม่พลาดข่าวสำคัญ เจาะลึกทุกประเด็น
เพิ่มเราเป็นเพื่อนทาง @prachachat

ติดตามข่าวธุรกิจ