ตราดชงทำ แซนด์บอกซ์ “เกาะช้าง” Together ฟื้นเศรษฐกิจหมื่นล้าน

“ตราด” หนึ่งในจังหวัดที่มีรายได้หลักมาจากธุรกิจท่องเที่ยวถึง 50% หรือปีละ 20,000 ล้านบาท ในจำนวนนี้เป็นรายได้จาก “เกาะช้าง” ถึง 12,000 ล้านบาท ดังนั้นจึงเกิดการผลักดันโมเดล “แซนด์บอกซ์” เช่นเดียวกับภูเก็ตและสมุย

โดย นายสัคศิษฏ์ มุ่งการ ประธานสภาอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว จ.ตราด จับมือภาครัฐ เอกชน และชุมชน ผลักดันโครงการ “เกาะช้างเราไปด้วยกัน” หรือ “Koh Chang Together” เพื่อนำร่องเปิดการท่องเที่ยว จ.ตราด

ชูเกาะช้างฟื้น ศก.ท่องเที่ยว

นางสาวจารุวรรณ จินตกานนท์ กรรมการสภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยว จ.ตราด กล่าวกับ “ประชาชาติธุรกิจ” ถึงที่มาของ “Koh Chang Together” หรือ“เกาะช้างเราไปด้วยกัน”

ว่า สถานการณ์โควิด-19 ที่ยืดเยื้อ เกาะช้าง จ.ตราด เคยมีรายได้จากการท่องเที่ยวประมาณ 12,000 ล้านบาท มาช่วงโควิดมีรายได้ 4,000 ล้านบาท ปี 2564 นักท่องเที่ยวไม่เกิน 10% มีเฉพาะช่วงสงกรานต์ รายได้เหลือเพียงหลักร้อยล้านบาท

จากการถอดบทเรียนภูเก็ตแซนด์บอกซ์ และสมุยพลัส เห็นว่าทั้ง 2 พื้นที่มีความแตกต่างกัน จึงนำส่วนดีทั้ง 2 โมเดลมาผสมผสานให้เหมาะกับบริบทของเกาะช้าง เพื่อเปิดการท่องเที่ยว จ.ตราด ทั้งเกาะช้าง เกาะกูด เกาะหมากและบนฝั่ง

โดยใช้เกาะช้างนำร่อง “Together” เป็นความหมายของความร่วมมือกันทุกฝ่าย ภาครัฐ ภาคประชาชน ชุมชน และภาคเอกชน ซึ่งคณะกรรมการโรคติดต่อจ.ตราดพิจารณาอนุมัติแล้ว รอคณะกรรมการบริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (ศบค.) พิจารณา

ชู “เกาะช้าง” นำร่อง ต.ค. 64

นางสาวจารุวรรณกล่าวว่า แนวทางการทำโครงการ “Koh Chang Together” จะวางแผนยุทธศาสตร์ขับเคลื่อนในรูปแบบพิเศษ เน้นความปลอดภัยของคนในพื้นที่ ผู้ประกอบการและนักท่องเที่ยวกำหนดไทม์ไลน์เป็น 3 ระยะ

คือ ระยะที่ 1 เริ่มเดือนตุลาคม 2564 รับนักท่องเที่ยวชาวไทยหรือชาวต่างประเทศที่พำนักอยู่ในประเทศเกิน 14 วัน ในพื้นที่เกาะช้าง เกาะกูด เกาะหมากและชายฝั่งโดยยึดมาตรการของ จ.ตราดเรื่องโควิด-19 อย่างเคร่งครัด

4 ข้อ คือ 1.พื้นที่เกาะช้าง ประชากรได้รับวัคซีน 70% 2.นักท่องเที่ยวได้รับวัคซีนโควิด-19 ตามข้อกำหนด หรือผลตรวจ ATK ตามประกาศของจังหวัด 3.มีผลการตรวจว่าไม่มีเชื้อโควิด-19 ไม่เกิน 72 ชั่วโมง และ 4.ลงทะเบียน application “หมอชนะ”

ระยะที่ 2 เดือนพฤศจิกายน 2564 เปิดรับนักท่องเที่ยวพำนักแบบ 7+7 พื้นที่ดำเนินการ เกาะช้างและชายฝั่ง รับผู้เดินทางมาจากต่างประเทศ เฝ้าระวังการติดเชื้อโควิดครบ 7 วัน

จากพื้นที่ท่องเที่ยวแบบพิเศษ เช่น ภูเก็ตและจังหวัดอื่น ๆ ที่ ศบค.อนุมัติแล้ว นักท่องเที่ยวและผู้ประกอบการต้องปฏิบัติตามระเบียบ ศบค.

และระยะที่ 3 รูปแบบ sandbox ในพื้นที่เกาะช้างเปิดรับนักท่องเที่ยวจากต่างประเทศ เข้าพักตั้งแต่วันแรก โดยนักท่องเที่ยวและผู้ให้บริการต้องปฏิบัติตามระเบียบของ ศบค. กำหนดเดือนมกราคม 2565

“Koh Chang Together” นำจุดแข็งและจุดอ่อนของภูเก็ตและสมุย มาบูรณาการและประยุกต์ให้เหมาะสมกับเกาะช้าง เพื่อสร้างความมั่นใจความปลอดภัยให้กับนักท่องเที่ยวและชุมชน

ด้วยการยกระดับ safety measurement ในรูปแบบการท่องเที่ยววิถีใหม่ คือ ผู้ประกอบการต้องมีมาตรฐาน SHA Plus และ Thai Stop COVID (TSC) ประชาชนในพื้นที่ยึดหลัก DMHTT และได้รับการฉีดวัคซีน 70-100%

ประกาศจังหวัดตราดมีมาตรการควบคุมนักท่องเที่ยวเข้า-ออกอยู่แล้ว แต่ยกระดับความเข้มข้นขึ้น จ.ตราด เสมือนเกตเวย์เมืองชายแดนตะวันออก มั่นใจว่าเกาะช้างตั้งอยู่ในชัยภูมิที่เหมาะ นักท่องเที่ยวเฟส 2 และ 3 เป็นกลุ่มที่รักสุขภาพ มีกำลังซื้อสูง”

รร.รับวัคซีนพร้อมเปิด 70%

นายสุขสันต์ ก่อสง่าลักษณ์ นายกสมาคมโรงแรมและรีสอร์ต จ.ตราด และผู้บริหารโรงแรมดิ เอมเมอรัลด์ โคฟ เกาะช้าง โรงแรมระดับ 5 ดาว กล่าวว่า โรงแรม ร้านอาหาร สถานประกอบการอยู่ในขั้นตอนเตรียมความพร้อม โรงแรมขนาดกลาง ขนาดใหญ่ประมาณ 30-35%

น่าจะมีความพร้อมเรื่องมาตรฐาน SHA Plus ผู้ประกอบการและพนักงานฉีดวัคซีนทางเลือกแล้วไม่ต่ำกว่า 70% หรืออาจจะ 99-100% โดยไม่รอรัฐบาล ส่วนประชาชนร้านค้าทั่วไปในเกาะช้างฉีดได้ไม่ถึง 30%

ที่เหลือประมาณ 40-45% เวลาอีก 2 เดือนก่อนเปิดโครงการระยะ 1 รัฐต้องจัดสรรวัคซีนมาฉีดให้ครบ 70-80% เพื่อไม่ให้มีปัญหาขัดแย้งกับชุมชน

“โรงแรมเกาะช้างที่มีอยู่ประมาณ 300 แห่ง น่าจะกลับมาเปิดได้ประมาณ 60-70% จ.ตราดเป็นทั้งจังหวัดชายแดนและจังหวัดท่องเที่ยว เศรษฐกิจ จ.ตราดขับเคลื่อนด้วยภาคการท่องเที่ยวมากกว่า 50%

หากภาคท่องเที่ยวได้ขยับตัวธุรกิจอื่น ๆ จะฟื้นตัวตามมา ธุรกิจโรงแรมเองแม้รัฐบาลจะเข้ามาช่วย แต่ได้เพียงประทัง ไม่แน่ใจว่าอีก 3 เดือนจะอยู่รอดหรือไม่ ตอนนี้ยังพอมีพลังอยู่

ควรเร่งให้โรงแรมฟื้นตัวต้องมีเป้าหมาย ระยะแรก นักท่องเที่ยวเป็นคนไทยเที่ยว 20-30% เป็นตลาดของเกาะช้าง ซึ่งอยู่ในที่ตั้ง เหมาะในการควบคุมโควิด-19 ปัญหาคือต้องฉีดวัคซีนให้ได้ 70% เร็วที่สุด”


เชื่อมนักท่องเที่ยวจากกัมพูชา

นางวิยะดา ซวง รองประธานสภาอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว จ.ตราด เปิดเผย “ประชาชาติธุรกิจ” ว่า นโยบายการเปิดประเทศ 120 วันของนายกรัฐมนตรีคือเดือนตุลาคม

ตรงกับกัมพูชาเตรียมเปิดสีหนุวิลล์ เกาะกง รับนักท่องเที่ยว หากไทยเปิดชายแดนกัมพูชาจะสามารถเชื่อมโยงมาเกาะช้าง หรือเกาะกูด เกาะหมากและชายฝั่งได้ ซึ่งชายแดนไทย-กัมพูชามีการท่องเที่ยวเชื่อมโยงกันอยู่แล้ว

หากเปิดแบบมีเงื่อนไข เช่น กลุ่มที่รับวัคซีนป้องกันโควิด-19 มาแล้ว 2 เข็ม รับเฉพาะกลุ่มพิเศษ เช่น กลุ่มชาวจีนเป็นตลาดใหญ่มีกำลังซื้อสูง พักคลองใหญ่ 1 คืน เกาะช้าง 1 คืน

การเดินทางอาจจะใช้เส้นทางทางน้ำคลองใหญ่-เกาะช้าง ซึ่งปลอดภัยต่อการควบคุมโควิด-19 เพราะเกาะช้างมีชัยภูมิที่ดีควบคุมการเข้า-ออกได้ และผู้ประกอบการเป็นมืออาชีพ มีโรงแรมความพร้อมให้บริการแบบมาตรฐาน SHA และ SHA Plus

“กัมพูชาประชากรได้รับวัคซีนโควิด-19 มากกว่า 75% ผู้ประกอบการ100% จ.เกาะกง ติดชายแดนด้าน จ.ตราด ประชากรฉีดวัคซีนแล้ว 90% และได้เร่งฉีดบูทเข็ม 3 ให้เจ้าหน้าที่ชายแดน
สายการบินระหว่างประเทศกัมพูชาเปิดรับกลุ่มคนจีนเป็นเป้าหมายหลัก หากชายแดนไทยเปิดตราด-เกาะกงอาจจะทำในรูปแบบ bubble tourism ให้เข้ามาแบบแซนด์บอกซ์ 14 วันที่เกาะช้าง

และอนาคต อ.คลองใหญ่มีศักยภาพจะพัฒนาท่าเทียบเรือ อาจเปิดเส้นทางเรือเชื่อมโยงท่องเที่ยวไปเกาะต่าง ๆ เพราะเรือที่เข้ามาเป็นเรือครุยส์ เรือยอชต์

เป็นกลุ่มที่มีกำลังซื้อสูง หากเปิดการท่องเที่ยง 3 กลุ่มเป้าหมายจะได้ประโยชน์ คือ ชุมชนมีรายได้ ผู้ประกอบการยกระดับการให้บริการมาตรฐาน SHA และ SHA Plus เศรษฐกิจได้ฟื้นตัว”

จี้อัดวัคซีนเกาะช้าง 70%

นายธีระศักดิ์ สรวมชีพมาเสือ รองนายกเทศมนตรี ต.เกาะช้าง และคณะกรรมการสภาอุตสากรรมการท่องเที่ยว กล่าวว่า การเปิดท่องเที่ยวตามโครงการ Koh Chang Together เป็นการเปิดตามเงื่อนไขพิเศษที่เป็นรูปแบบของเกาะช้าง ที่ภาครัฐ องค์กรเอกชน

ชุมชนร่วมมือกันจากข้อมูลสาธารณสุข จ.ตราด วันที่ 21 สิงหาคม 2564 เป้าหมายการฉีดวัคซีนเกาะช้างประชากรประมาณ 17,000 คนปริมาณวัคซีน 34,000 โดส เข็มที่ 1 จำนวน 3,741 ราย คิดเป็น 25.53% เข็ม 2 จำนวน 877 ราย คิดเป็น 8.68%

เข็ม 3 บุคลากรทางการแพทย์ 99 ราย รวม 5,917 โดส คาดว่าก่อนกลางเดือนตุลาคมน่าจะได้วัคซีนโควิดครบ 70% ซึ่งชาวบ้านในชุมชนได้ทยอยฉีดไปแล้ว เหลืออีกประมาณ 50% ต้องทำความเข้าใจ

ซึ่งคณะกรรมการขับเคลื่อนเศรษฐกิจเกาะช้างสามารถทำความเข้าใจให้ชุมชนยอมรับได้ ที่น่าเป็นห่วง คือ จำนวนวัคซีนที่จะได้รับจัดสรรจากรัฐจะมาได้รวดเร็วทันเวลาและเพียงพอหรือไม่

นายสัคศิษฏ์ มุ่งการ ประธานสภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยว จ.ตราด กล่าวทิ้งท้ายว่า โครงการ “Koh Chang Together” เปิดกว้างให้ผู้ประกอบการที่พัก ร้านอาหาร ร้านขายของ รถโดยสาร เรือเฟอรี่ เอเย่นต์ทัวร์ สปา กิจกรรมการท่องเที่ยว

สนามยิงปืน ล่องเรือ และแหล่งท่องเที่ยวที่มีมาตรฐาน SHA และ SHA Plus TSC เข้าร่วม โดยสภาร่วมกับ ททท.สำนักงานตราด ตรวจและออกมาตรฐานรับรอง SHA, SHA Plus


เป้าหมายสถานประกอบการและพนักงาน 100 แห่ง ร้านค้าย่อย แผงลอยเป็นมาตรฐาน TSC ความคืบหน้าจะเป็นไปตามแผนหรือไม่ หากยังมีสถานการณ์แพร่ระบาดและการควบคุมโควิด-19 แต่โอกาส kick off เดือนตุลาคม 2564 วัคซีนต้องพร้อม 70%

ไม่พลาดข่าวสำคัญ เจาะลึกทุกประเด็น
เพิ่มเราเป็นเพื่อนทาง @prachachat

ติดตามข่าวธุรกิจ