นนทบุรี ติดโควิดลด เหลือ 189 ราย มี 1 อำเภอไม่พบผู้ติดเชื้อ

นนท์ยอดโควิดลดแล้ว
ภาพจากเฟซบุ๊ก ศูนย์ข้อมูล COVID-19 นนทบุรี

จังหวัดนนทบุรี ผู้ติดเชื้อลดฮวบ เหลือ 189 ราย พบมากสุดที่อำเภอปากเกร็ด น้อยสุดที่บางใหญ่ และไม่พบเลยในหนึ่งอำเภอ

วันที่ 31 สิงหาคม 2564 ศูนย์ข้อมูล COVID-19 นนทบุรี รายงานสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อโควิด-19 ประจำวันว่า พบผู้ติดเชื้อรายใหม่ทั้งหมด 189 ราย โดยสาเหตุติดเชื้อที่สำคัญ ได้แก่ ครอบครัว, สถานที่ทำงาน และชุมชน

ในจำนวนผู้ติดเชื้อ 189 ราย แบ่งเป็น เพศหญิง 102 ราย เพศชาย 87 ราย ต่างชาติ 23 ราย (พม่า 18 ราย กัมพูชา 2 ราย ลาว 3 ราย) และแบ่งตามภูมิลำเนาผู้ติดเชื้อได้ดังนี้

 • อำเภอปากเกร็ด 71 ราย
 • อำเภอเมือง 54 ราย
 • อำเภอบางกรวย 37 ราย
 • อำเภอบางบัวทอง 18 ราย
 • อำเภอบางใหญ่ 9 ราย
 • อำเภอไทรน้อย 0 ราย

ผู้ติดเชื้อทั้งหมดเป็นผู้ที่สัมผัสผู้ป่วยยืนยัน ดังนี้

 • จุดคัดกรองเชิงรุก อำเภอบางกรวย 4 ราย
 • พนักงานบริษัท (ไม่ระบุ) 6 ราย
 • กลุ่มอาชีพค้าขาย 5 ราย
 • กลุ่มอาชีพแม่บ้าน(ไม่ระบุ) 2 ราย แม่บ้าน อบจ.นนทบุรี 1 ราย
 • จุดที่พบติดเชื้อแห่งละ 1 ราย ได้แก่

– ขับมอเตอร์ไซด์รับจ้าง

– ขับรถตู้

– ขับรถรับส่งนักเรียน

– พนักงาน unicharm อโศก

– พนักงาน บ.ประกันอาคเนย์

– พนักงานกรมชลประทาน

– พนักงานคลังสินค้า Top

– พนักงานโรงรับจำนำ เทศบาลบางม่วง

– พนักงานโลตัส (ไม่ระบุ)

– พยาบาล (ไม่ระบุ)

– แม่ค้า เอื้ออาทรวัดกู้2

– ลูกจ้างกรมบังคับคดี