สธ.ส่งทีมลุยภูเก็ตสยบโควิดใน 2 สัปดาห์ ก่อนเทศกาลเจ 6-14 ต.ค.นี้

ภูเก็ต

สธ.ส่งทีมควบคุมลงภูเก็ต เร่งสยบโควิดลงใน 2 สัปดาห์ ลุยตรวจเชิงรุก ทำบับเบิลแอนด์ซีลพร้อมอัดวัคซีนเข็ม 3 อีกแสนโดสสกัด ก่อนจัดเทศบาลเจ 6-14 ต.ค.นี้

วันที่ 15 กันยายน 2564 นายแพทย์พิทักษ์พล บุณยมาลิก ผู้ตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข เขตสุขภาพที่ 11 กล่าวว่า รัฐบาล กระทรวงสาธารณสุขมีนโยบายสนับสนุนให้จังหวัดภูเก็ต ฉีดวัคซีนเข็มที่ 3 ทางอธิบดีกรมควบคุมโรคแจ้งมา นำส่งวัคซีนเพิ่มอีก 1 แสนโดส ฉีดเข็ม 3 แอสตร้าเซนเนก้าให้ชาวภูเก็ต ต่อให้มีการระบาดในตัวเลขสูงจากเดลต้า คนที่ฉีดวัคซีนแล้วมีโอกาสติดเชื้อแต่ติดเชื้อแบบมีอาการน้อยมาก ผลของวัคซีนไม่ทำให้เสียชีวิตหรือมีอาการหนัก

“ขณะนี้ กระทรวงสาธารณสุข ส่งทีมจากกรมควบคุมโรคมาช่วยเสริมศักยภาพดำเนินการป้องกันไม่ให้เกิดกลุ่มกัอน ได้วางแผนทำบับเบิ้ลแอนด์ซีลในสถานประกอบการให้เข้มแข็ง เฝ้าระวังไม่ให้ติดเชื้อหรือแพร่ระบาดในสถานประกอบการ ทางเขตสุขภาพที่ 11 เป็นจังหวัดในภาคใต้ตอนบนตั้งแต่ชุมพรลงมาถึงภูเก็ต ได้จัดส่งทีม CCRT ในเขต11เข้ามาช่วยภูเก็ตทำการค้นหาผู้ติดเชื้อที่ยังหลงเหลือในชุมชน”

“ทีม CCRT คือ ทีมปฏิบัติการป้องกันและควบคุมโควิด19แบบครบวงจร หรือ CCRT จะอยู่ทุกอำเภอ ลงไปในชุมชนที่มีการระบาด ทำหน้าที่ค้นหา ผู้ที่ยังติดเชื้อที่หลงเหลืออยู่ ค้นเสร็จจะช่วยเหลือ เมื่อตรวจเจอผู้ที่มีอาการน้อยจะให้รับยาฟ้าทะลายโจรถ้ามีอาการมากจะให้ยาฟาวิพิราเวียร์ต้านโควิด ทันที เพราะว่ายุทธศาสตร์ดูแลผู้ที่เป็นโควิดจะต้องได้รับยาเร็วที่สุด”

“และประสานไปนอนโรงพยาบาลหรือศูนย์พักคอยรูปแบบต่าง ๆ และทำการค้นหาผู้ที่ยังไม่ได้รับวัคซีนที่ตกหล่น ในกลุ่มผู้สูงอายุ มีโรคประจำตัว ดำเนินการทุกชุมชนใน 2 สัปดาห์ จะสามารถค้นหาได้หมดทำให้การระบาด การแพร่กระจายเชื้อจะลดลง” นายแพทย์พิทักษ์พล กล่าว

นอกจากนี้ ได้มีการตั้ง คลินิกอุ่นใจ รับปรึกษาดูแลผู้ติดเชื้อโควิด-19 ทางผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ตให้สถานที่ตั้งคลินิก อุ่นใจ อยู่ที่บริเวณอาคารศาลากลางจังหวัดภูเก็ตหลังใหม่ โดย คลินิกอุ่นใจ ทำหน้าที่เป็นศูนย์คัดแยกว่าผู้ที่มีผลตรวจ ATK เบื้องต้นแล้วเป็นผลบวก จะตรวจยืนยันให้และช่วยเหลือคัดแยกมี LAB ตรวจยืนยันไดัไม่เกินครึ่งชั่วโมง สามารถเดินเข้าไปตรวจได้ ประสานหาเตียง และรับยาได้

หรือ หากมีความจำเป็นจะต้องตรวจปอด สามาถเอ็กซเรย์ปอดได้ทันที รวมทั้งบริการให้คำปรึกษา มีศูนย์Call Center จัดตั้งขึ้น 20 คู่สาย 076-254200 บริการ 24 ชั่วโมง สามารถโทรปรึกษาให้การช่วยเหลือจัดหาเตียงให้กรณีต้องการรักษาอยู่ในโรงพยาบาลหรือในศูนย์พักคอยต่าง ๆ

หากต้องการรักษาเองที่บ้านมีบริการให้คำปรึกษาจัดส่งยา อุปกรณ์เครื่องวัดออกซิเจนปลายนิ้ว ปรอทวัดไข้ บริการให้คำปรึกษาด้านต่างๆสามารถอยู่บ้านได้พร้อมการจัดส่งอาหาร 3 มื้อ ตามหลักการที่ สปสช.กำหนดในสวัสดิการในการดูแลผู้ป่วยเป็นเวลา 14 วัน การดำเนินการตามมาตรการต่าง ๆ นี้ เพื่อให้การระบาดโควิด-19 ที่แพร่กระจายอยู่ในจังหวัดภูเก็ตสงบลงภายใน 2 สัปดาห์

นายณรงค์ วุ่นซิ้ว ผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต กล่าวว่า ปีนี้การจัดงานประเพณีถือศีลกินผักจังหวัดภูเก็ต เริ่มตั้งแต่วันที่ 6-14 ตุลาคม 2564 เพื่อสืบทอดวัฒนธรรมประเพณีอันดีงามเก่าแก่ของชาวภูเก็ตซึ่งได้ปฏิบัติสืบเนื่องกันมาเป็นประจำทุกปี


แต่สถานการณ์โรคโควิด-19 จังหวัดภูเก็ต ขณะนี้มีจำนวนผู้ติดเชื้อกว่า 200 คนต่อวัน จึง ให้วัฒนธรรมจังหวัดภูเก็ต เชิญ สมาคม,ชมรมอ๊าม หรือศาลเจ้าในจังหวัดภูเก็ตร่วมประชุมหารือกันกำหนดแนวทางการจัดงานฯมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดโรคโควิด-19

นายปิยพงศ์ ชูวงศ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต กล่าวว่า การจัดงานประเพณีถือศีลกินผักจังหวัดภูเก็ต เป็นมรดกทางวัฒนธรรมของชาติที่ได้รับการยอมรับและเป็นที่จับตามองในระดับโลก จึงมีความสำคัญต่อชาวภูเก็ต ต่อชาวไทย ในกระบวนการจัดงานทั้งหมด

“ตอนนี้อยู่ในห้วงของโรคระบาดโควิด -19 ต้องหามาตรการในกิจกรรมนี้ให้ปลอดภัยรวมถึงการอนุรักษ์ประเพณีดั้งเดิมใหัมากที่สุดด้วย การประชุมฯ จึงมีข้อสรุปแนวทาง 3 เรื่อง คือ 1.พิธีกรรมต่าง ๆ ที่มีทรงจะต้องลดลง เพื่อลดจำนวนคนดู คนที่มาชมให้มีจำกัด 2.โรงครัว สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดภูเก็ตวางมาตรการป้องกัน ก่อนเกิดโรคโควิด-19 การควบคุมเมื่อเกิดโรคแล้ว หากเกิดโรคต้องปิดโรงครัวทำความสะอาดฆ่าเชื้อเปลี่ยนชุดแม่ครัว

3.การตั้งร้านค้า ในช่วงงานฯ ทุกอ๊าม เห็นว่า ร้านค้าเป็นส่วนหนึ่งทำให้งานฯมีความสมบูรณ์ จากแนวทางทั้ง 3 เรื่องนี้ ให้วัฒนธรรมจังหวัดภูเก็ตสรุปเป็นข้อเสนอให้คณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดภูเก็ตพิจารณาโดยเร่งด่วนเพื่อให้เกิดแนวทางปฏิบัติที่ชัดเจนแก่ทุกศาลเจ้า (อ๊าม) ได้เตรียมการจัดงานฯได้”

ไม่พลาดข่าวสำคัญ เจาะลึกทุกประเด็น
เพิ่มเราเป็นเพื่อนทาง @prachachat

ติดตามข่าวธุรกิจ