แม่ฮ่องสอน Experience เปิด 7 อำเภอรับท่องเที่ยว

แม่ฮ่องสอน หนึ่งในจังหวัดชายแดนทางภาคเหนือของไทย โดยมีทิศเหนือและทิศตะวันตก ติดต่อกับรัฐฉาน รัฐคะยา และรัฐคอทูเล ประเทศเมียนมา โดยมีเทือกเขาถนนธงชัย ตะวันตก แม่น้ำสาละวิน และแม่น้ำเมย เป็นแนวพรมแดนกันระหว่างประเทศ ทิศใต้ ติดต่อกับอำเภอท่าสองยาง จังหวัดตาก โดยมีแม่น้ำยวม และแม่น้ำเงาเป็นแนวเขตจังหวัดทิศตะวันออก ติดต่อหลายอำเภอของจังหวัดเชียงใหม่ ด้วยพื้นที่ส่วนใหญ่ทำเกษตรกรรม มีวัฒนธรรม อารยธรรมเก่าแก่

แต่ที่ผ่านมาประชาชนส่วนใหญ่นิยมไปท่องเที่ยวเฉพาะ “อำเภอปาย” ซึ่งตั้งอยู่ทางทิศเหนือของจังหวัดแม่ฮ่องสอน ดังนั้นผู้ประกอบการท่องเที่ยวจึงพยายามสร้างเสน่ห์ให้นักท่องเที่ยวเห็นว่า แม่ฮ่องสอนยังมีสถานที่ท่องเที่ยวมากมายในหลายอำเภอให้ได้ยลโฉม เพื่อดึงดูดนักท่องเที่ยวให้ไปเยือน และพลิกฟื้นรายได้จากการท่องเที่ยวปีละกว่า 5,000 ล้านบาทต่อปีกลับมา

“นางสาวชนเขต บุญญขันธ์” ประธานอาวุโส หอการค้าจังหวัดแม่ฮ่องสอน เปิดเผย “ประชาชาติธุรกิจ” ว่า หอการค้าจังหวัดแม่ฮ่องสอน ร่วมกับสำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดแม่ฮ่องสอน และการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย

สำนักงานแม่ฮ่องสอน ได้วางยุทธศาสตร์ภาคการท่องเที่ยวของจังหวัดแม่ฮ่องสอน เพื่อเตรียมรับการเปิดเมืองท่องเที่ยววันที่ 15 ตุลาคม2564 นี้ โดยแบรนดิ้ง “Mae Hong SonExperience” วางจุดขาย “แม่ฮ่องสอนสัมผัส” ทั้ง 7 อำเภอ ที่มีไฮไลต์การท่องเที่ยวที่แตกต่างและหลากหลาย

ทั้งนี้ จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อโควิด-19 ได้ทำให้การท่องเที่ยวของจังหวัดแม่ฮ่องสอนนิ่งสนิท โดยรายได้จากภาคการท่องเที่ยวปกติอยู่ที่ราวปีละ 5,000 ล้านบาท แต่รายได้ส่วนนี้หายไปทั้งหมดจากผลกระทบของโควิด-19

นางสาวชนเขตกล่าวว่า การเกิดขึ้นของโควิด-19 ทำให้ภาคการท่องเที่ยวต้องเร่งปรับตัว โดยเฉพาะอย่างยิ่งจำเป็นต้องวางยุทธศาสตร์การท่องเที่ยวใหม่ให้สอดรับกับยุคนิวนอร์มอล

ดังนั้น การท่องเที่ยวของแม่ฮ่องสอนจะวางจุดขายเฉพาะที่ใดที่หนึ่งไม่ได้อีกต่อไป แต่จะต้องดึงความเด่นของทั้ง 7 อำเภอออกมาเพื่อกระตุ้นความอยากมาท่องเที่ยวแม่ฮ่องสอนหลังจากมีการเปิดเมือง และต้องเน้นนักท่องเที่ยวคุณภาพให้มากขึ้น

“ที่ผ่านมาถ้าคนจะมาเที่ยวแม่ฮ่องสอนก็จะนึกถึงอำเภอปาย มาเที่ยวปายกันเป็นส่วนใหญ่ จริง ๆ ความเป็นแม่ฮ่องสอนนั้นสัมผัสได้ทั้ง 7 อำเภอ ซึ่งการแบรนดิ้ง Mae Hong Son Experience หรือแม่ฮ่องสอนสัมผัส จะเป็นการท่องเที่ยวที่มากกว่าการมาเยือน”

นางสาวชนเขตกล่าวต่อว่า “Mae Hong Son Experience” หรือ “แม่ฮ่องสอนสัมผัส” เริ่มจาก 1.อำเภอเมือง วางจุดขายคือ City of Faith (เมืองแห่งศรัทธา) ด้วยมีความหลากหลายทางวัฒนธรรม 2.อำเภอปางมะผ้าวางจุดขายคือ Prehistorical Town (เมืองยุคก่อนประวัติศาสตร์)

ที่เป็นแหล่งอารยธรรมเก่าแก่ 3.อำเภอขุนยวม วางจุดขายคือ Land of the Rising Sun (ผืนดินอาทิตย์อุทัย) เป็นเมืองประวัติศาสตร์ที่เชื่อมโยงกับสงครามโลกครั้งที่ 2

4.อำเภอแม่สะเรียง วางจุดขายคือ Highland Agriculture (เมืองเกษตรกรรมบนที่สูง) เป็นแหล่งผลิตของโครงการหลวง มีความหลากหลายของพืชผลทางการเกษตร 5.อำเภอปาย วางจุดขายคือ Contemporary Town (เมืองแห่งความร่วมสมัย)ซึ่งมีทั้งวิถีชีวิตท้องถิ่น ธรรมชาติผสมผสานกับความทันสมัย 6.อำเภอแม่ลาน้อย วางจุดขายคือ The Hidden Gems (อัญมณีที่ซ่อนอยู่) เป็นเมืองหัตถกรรมเครื่องเงินที่ดีที่สุด มีกาแฟที่ดีที่สุด

และมีนาขั้นบันไดที่สวยที่สุด 7.อำเภอสบเมย วางจุดขายคือ The Salween Secret (ความลับแห่งสาละวิน) เมืองที่มีแม่น้ำสาละวินไหลผ่าน มีวิถีชุมชนชาติพันธุ์กะเหรี่ยง มีปลาแม่น้ำสาละวินที่อร่อยที่สุด

โดยขณะนี้ภาคธุรกิจบริการทั้งระบบของจังหวัดแม่ฮ่องสอน ทั้งโรงแรม ที่พัก ร้านอาหาร สถานที่ท่องเที่ยวต่าง ๆ มีความพร้อมกว่า 80% ที่พร้อมเปิดเมืองต้อนรับนักท่องเที่ยวที่จะมาเยือนมาสัมผัสแม่ฮ่องสอนอีกครั้ง โดยให้ความสำคัญมาตรฐานความปลอดภัยด้านสุขอนามัย SHA และ SHA+ อย่างเป็นพิเศษ

ทั้งนี้ นักท่องเที่ยวที่จะเดินทางมาท่องเที่ยวจังหวัดแม่ฮ่องสอน ต้องดำเนินการตามมาตรการของจังหวัดแม่ฮ่องสอนอย่างเคร่งครัด กล่าวคือ หากเดินทางมาจากพื้นที่สีแดงเข้ม 29 จังหวัด จะต้องมีหนังสือรับรองการฉีดวัคซีนโควิด-19 แล้ว จำนวน 2 เข็ม และผลตรวจ ATK ภายใน 72 ชั่วโมง ที่ตรวจจากโรงพยาบาลมาแสดงต่อเจ้าหน้าที่

ส่วนนักท่องเที่ยวที่เดินทางมาจากพื้นที่อื่นทั่วไป ต้องมีหนังสือรับรองการฉีดวัคซีนโควิด-19 หรือผลตรวจ ATK มาแสดงต่อเจ้าหน้าที่ด้วย พร้อมทั้งปฏิบัติตามมาตรการของจังหวัด คือ การติดตามประเมินตัวเอง (self monitoring)


รายงานข่าวจากจังหวัดแม่ฮ่องสอนระบุสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ระลอกใหม่ ตั้งแต่เดือนเมษายนถึงวันที่ 20 กันยายน 2564 จังหวัดแม่ฮ่องสอนมีผู้ติดเชื้อโควิดยืนยันสะสม 14,606 ราย

ไม่พลาดข่าวสำคัญ เจาะลึกทุกประเด็น
เพิ่มเราเป็นเพื่อนทาง @prachachat

ติดตามข่าวธุรกิจ