กระบี่ ปิด 2 หมู่บ้าน 14 วัน ให้ประชาชนอยู่ในพื้นที่บ้านของตนเอง

จังหวัดกระบี่ประกาศปิดพื้นที่ 2 หมู่บ้าน เป็นเวลา 14 วัน ระหว่าง 20 ก.ย.-3 ต.ค. 2564 ให้ประชาชนอยู่ในพื้นที่บ้านตนเอง ปฏิบัติตามมาตรการเคร่งครัด 

วันที่ 21 กันยายน 2564 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกระบี่ เผยแพร่ ประกาศ คณะกรรมการควบคุมโรคติดต่อจังหวัดกระบี่ ฉบับที่ 67/2564 เรื่อง ปิดสถานที่เสี่ยงและกำหนดมาตรการในพื้นที่เสี่ยงเป็นการชั่วคราว สาระสำคัญคือการปิดหมู่บ้าน 2 แห่ง ดังนี้

  1. ปิดหมู่บ้าน หมู่ที่ 2 บ้านเขาไว้ข้าว และหมู่ที่ 3 บ้านดินแดง ตำบลดินแดง อำเภอลำทับ จังหวัดกระบี่
  2. ปิดหมู่บ้าน หมู่ที่ 3 บ้านหนองปง ตำบลลำทับ อำเภอลำทับ จังหวัดกระบี่

ทั้งนี้ เป็นเวลา 14 วัน ตั้งแต่วันที่ 20 ก.ย.-3 ต.ค. 2564 โดยให้ประชาชนในพื้นที่ดังกล่าวอยู่ในพื้นที่บ้านของตนเอง และปฏิบัติตามมาตรการกระทรวงสาธารณสุขกำหนดอย่างเคร่งครัด

ผู้ใดฝ่าฝืนไม่ปฏิบัติตามประกาศนี้อาจมีความผิดตามมาตรา 52 แห่ง พ.ร.บ.โรคติดต่อ พ.ศ.2558 ต้องระวางโทษจำคุก ไม่เกินหนึ่งปี หรือปรับไม่เกินหนึ่งแสนบาท หรือทั้งจำทั้งปรับ และอาจมีความผิดตามมาตรา 18 แห่งพระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ.2548 ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินสองปี หรือปรับไม่เกินสี่หมื่นบาท หรือทั้งจำทั้งปรับ


ผู้สื่อข่าวรายงานสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อโควิด-19 ณ วันที่ 20 กันยายน 2564 พบผู้ติดเชื้อในจังหวัด 101 ราย กำลังรักษา 1,162 ราย รักษาหาย 67 ราย เสียชีวิต 4 ราย เสียชีวิตสะสม 10 ราย


ไม่พลาดข่าวสำคัญ เจาะลึกทุกประเด็น
เพิ่มเราเป็นเพื่อนทาง @prachachat

ติดตามข่าวธุรกิจ