นนทบุรีประกาศ ประชาชนหยุดยาวท่องเที่ยว กลับมารายงานตัวด้วย

คนนนท์กลับจากเที่ยว ให้รายงานตัวด้วย
ภาพโดย Bhumrajchawit B. จาก Pixabay

ผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรีแจ้งบุคคลที่เดินทางจากพื้นที่ควบคุม พื้นที่ท่องเที่ยว ให้ระวังสังเกตอาการและรายงานตัว โดยให้ส่วนราชการ สถานศึกษา สถานประกอบการ โรงงาน ตรวจเชื้อโรคโควิด-19 ด้วยชุด ATK

วันที่ 21 ตุลาคม 2564 มติชน รายงานว่า นายสุจินต์ ไชยชุมศักดิ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรี ประธานคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดนนทบุรี ผู้กำกับการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉินจังหวัดนนทบุรี ได้มีประกาศจังหวัดนนทบุรี เรื่อง มาตรการพึงปฏิบัติเพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโรคโควิด-19 ฉบับที่ 9 การเฝ้าระวังการแพร่ระบาดของเชื้อที่มาจากพื้นที่ภายนอกจังหวัด

ตามที่จังหวัดนนทบุรีมีแนวโน้มการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโรคโควิด-19 คลี่คลายไปในทางที่ดีขึ้น และมีการปรับมาตรการโดยผ่อนคลายความเข้มงวดบางกรณีให้มีความเหมาะสม โดยพนักงานเจ้าหน้าที่ยังจำเป็นต้องติดตามกำกับดูแลทั้งบุคคล สถานที่ การดำเนินกิจการ และกิจกรรมต่าง ๆ ให้อยู่ภายใต้เงื่อนไขของการปฏิบัติตามมาตรการควบคุมและป้องกันโรคในระยะยาวนั้น

1.ให้บุคคลที่เดินทางมาจากพื้นที่ควบคุมสูงสุดและเข้มงวด ตามคำสั่งศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด–19 และพื้นที่ที่เป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่อาจเป็นพื้นที่เสี่ยงให้เฝ้าระวังสังเกตอาการของตนเอง หากมีอาการไข้ ไอ เจ็บคอ จมูกไมได้กลิ่น ลิ้นไม่รับรส หรืออาการที่เข้าได้กับโรคโควิด–19 ให้เข้ารับการตรวจหาเชื้อโควิด–19 ทันที

2.ให้ส่วนราชการ สถานศึกษา สถานประกอบการ โรงงาน ที่มีบุคคลเดินทางกลับมาจากจังหวัดตามข้อ 1 จัดให้มีการตรวจเชื้อโรคโควิด–19 ด้วยชุดตรวจ Antigen Test Kit (ATK) หากพบผลว่าติดเชื้อให้นำเข้าสู่ระบบการรักษาต่อไป

3.ให้บุคคลที่เดินทางไปยังจังหวัดตามข้อ 1 และข้อ 2 รายงานตัวต่อเจ้าพนักงานควบคุมโรคจังหวัดนนทบุรี ผ่านทาง QR Code แนบท้ายประกาศนี้

Link รายงานตัว

 

 


 

ไม่พลาดข่าวสำคัญ เจาะลึกทุกประเด็น
เพิ่มเราเป็นเพื่อนทาง @prachachat

ติดตามข่าวธุรกิจ