กระบี่ เผย “เอเย่นต์ทัวร์” 4 ชาติ เด้งรับเแผนเปิดเมือง 1 พ.ย.

ภูเก็ต
FILE PHOTO : Jack TAYLOR / AFP

กระบี่เผย “เอเย่นต์ทัวร์” 4 ชาติ อเมริกา-อังกฤษ-เยอรมัน-อิสราแอล สนแผน เปิดเมือง 1 พ.ย. สอบถามข้อมูลกันวุ่น

วันที่ 21 ตุลาคม 2564 นายยุทธศักดิ์ สุภสร ผู้ว่าการการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) ได้ลงพื้นที่หารือร่วมกับภาครัฐและเอกชนในจังหวัดกระบี่เพื่อติดตามและแจ้งข้อมูลสถานการณ์ความพร้อมแนวทางการเปิดเมืองรับนักท่องเที่ยวต่างชาติภายใต้โครงการ Phuket Sandbox : Krabi Even More Amazing และมาตรการกระตุ้นการท่องเที่ยว ในวันที่ 1 พฤศจิกายน 2564 โดยนักท่องเที่ยวสามารถเดินทางเที่ยวได้ทั่วทั้งจังหวัดกระบี่

โดยมีแนวทางการเข้าราชอาณาจักร แบบที่ 1 Test & Go มาจากประเทศเสี่ยงต่ำ รับวัคซีนครบ เข้าพื้นที่สีฟ้า ไม่กักตัว ไม่จำกัดพื้นที่ แบบที่ 2 Living in the Blue Zone มาจากประเทศที่เหลือรับวัคซีนครบ เข้าพื้นที่สีฟ้า ไม่กักตัว จำกัดพื้นที่ (เหมือนSandbox)

แบบที่ 3 Happy Quarantine ทุกประเทศ รับวัคซีนไม่ครบต้องกักตัว (AQ) / ทุกประเทศ รับวัคซีนครบ เข้าพื้นที่อื่นที่ ไม่ใช่พื้นที่สีฟ้า ต้องกักตัว (AQ)ตลอดถึงสถานการณ์การได้รับวัคซีนของประชากรในจังหวัดกระบี่ขณะนี้จังหวัดกระบี่ได้รับวัคซีนแล้วร้อยละ 54.51 และจะมีการเร่งฉีดวัคซีนจนครบได้ไม่ต่ำกว่าร้อยละ 70 ภายในเดือนตุลาคม 2564 ส่วนความพร้อมของท่าอากาศยานนานาชาติกระบี่ในการต้อนรับนักท่องเที่ยวทั้งในและต่างประเทศเต็มรูปแบบภายในวันที่ 31 ตุลาคม 2564 นี้เช่นกันพร้อมรับเที่ยวบินตลอด 24 ชั่วโมง มีศักยภาพในการรองรับด้านการท่องเที่ยวสูง เพิ่มขีดความสามารถในการรองรับผู้โดยสาร จากเดิมรองรับได้ 1,500 คนต่อชั่วโมง เพิ่มเป็น 3,000 คนต่อชั่วโมง หรือจาก 4 ล้านคนต่อปี เป็น 8 ล้านคนต่อปี

โดยสายการบินที่จองสล๊อตไว้แล้วขณะนี้มี 3 เส้นทาง ได้แก่ เส้นทางจากประเทศมาเลเซีย-กระบี่ ประเทศสิงคโปร์-กระบี่และเส้นทางจากประเทศกลุ่มสแกนดินีเวียมายังจังหวัดกระบี่

ผู้ว่าการการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) ยังได้แนะนำแนวทางการรับมือของผู้ประกอบการตามแผน A-B-C ประกอบด้วย ATK คือความปลอดภัยและสุขอนามัยของพนักงานซึ่งมีผลต่อนักท่องเที่ยวที่มาใช้บริการ เป็นสิ่งที่ห้ามละเลย เนื่องจากเป็นปัจจัยสำคัญที่สุดที่จะให้ความเชื่อมั่นกับนักท่องเที่ยวได้ ดังนั้น ควรตรวจหาเชื้อพนักงานทุกคนให้ถี่เพียงพอ Be Careful คือการไม่ประมาท การ์ดอย่าตก ถึงจะฉีดวัคซีนแล้ว ต้องตระหนักว่าวัคซีนที่ได้รับนั้น ยังไม่สามารถป้องกันการติดเชื้อได้ 100% การใส่หน้ากากรักษาความสะอาด รักษาระยะห่าง ยังเป็นสิ่งที่จำเป็นต้องทำอยู่อย่างต่อเนื่องรวมถึงการจำกัดปริมาณลูกค้า การระบายอากาศ ใช้ระบบจองเข้าใช้บริการ ล่วงหน้าเพื่อลดความแออัดและ COVID-Free Setting คือผู้ประกอบการต้องปฏิบัติตามมาตรการ COVID-Free Setting (มาตรการปลอดภัยสำหรับองค์กร) และ Universal Prevention (การป้องกันการติดเชื้อแบบครอบจักรวาล) จนเห็นผลสัมฤทธิ์อย่างเป็นรูปธรรม

นายยุทธศักดิ์ สุภสร ผู้ว่าการการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยกล่าวว่า หลังจากการพบปะทั้งภาครัฐและเอกชนในจังหวัดกระบี่มีความมั่นใจว่า จังหวัดกระบี่สามารถควบคุมสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด-19 ได้ การฉีดวัคซีนก็จะได้ครบโด้สไม่ต่ำกว่าร้อยละ 70 พื้นที่แหล่งท่องเที่ยวต่างๆได้รับวัคซีนครบตามเกณฑ์แล้ว อัตราการครองเตียงก็จะอยู่ในเกณฑ์พอดีภายในเดือนตุลาคม 2564 นี้ ซึ่งถือว่าจังหวัดกระบี่มีความพร้อมในการเปิดรับนักท่องเที่ยวสูง โดยมีการถอดบทเรียนจากโครงการภูเก็ตแซนด์บ๊อกซ์และการทำแผนเผชิญเหตุต่างๆไว้แล้ว ท่าอากาศยานนานาชาติกระบี่มีความพร้อมในการต้อนรับนักท่องเที่ยวทั้งในและต่างประเทศสูง ผู้ประกอบการธุรกิจท่องเที่ยวก็พร้อมเต็มที่ ยืนยันว่าจังหวัดกระบี่มีความพร้อมเปิดเมืองรับนักท่องเที่ยวทั้งจังหวัดวันที่ 1 พฤศจิกายน 2564 อย่างแน่นอน

นายชำนาญ ศรีสวัสดิ์ ประธานสภาอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยกล่าวว่า ขอขอบคุณนายกรัฐมนตรีที่เดินหน้าในการเปิดรับนักท่องเที่ยวและประกาศชัดว่าวันที่ 1 พฤศจิกายนนี้เริ่มคิดออฟเปิดประเทศรับนักท่องเที่ยว 40 กว่าประเทศที่จะเข้ามายังประเทศไทย ภาคเอกชนมีขวัญและกำลังใจเป็นอย่างมาก

ขณะเดียวกันภาคเอกชนมีการพูดคุยถึงเรื่องผลกระทบที่จะตามมา ซึ่งในความเป็นจริงนั้นนั้นนักท่องเที่ยวไม่เดินทางมาทีเดียวพร้อมกันเป็นจำนวนมาก ซึ่งคาดว่ากว่าจะมีเที่ยวบินต่างเข้ามาอย่างเต็มรูปแบบอาจจะต้องใช้เวลา 1-2 เดือน ในการทำตลาดท่องเที่ยว และการเปิดรับนักท่องเที่ยวนั้นหลายคนกังวล แต่จริงๆแล้วต้องมาทางเครื่องบินเท่านั้น เพราะมีการตรวจหาเชื้อโควิด-19 ตั้งแต่เริ่มต้นการเดินทางจนถึงขั้นตอนการเข้าประเทศไทยและมีความเข้มงวดมาก ซึ่งภาคเอกชนด้านการท่องเที่ยวให้การสนับสนุนเต็มที่และเชื่อว่าจะเดินหน้าไปได้ด้วยความปลอดภัย โดยผ่านบทเรียนมาจากโครงการนำร่องภูเก็ตแซนด์บ๊อกซ์มาแล้ว

อย่างไรก็ตาม ขณะนี้ได้มีการประสานงานกับบริษัทนำเที่ยวชั้นนำระดับโลกหลายแห่งกำลังดูท่าทีของประเทศไทยในการเปิดรับนักท่องเที่ยวและมีการวางแผนในการนำนักท่องเที่ยวมา ในขณะที่หลายประเทศก็เปิดรับนักท่องเที่ยว หากประเทศไทยยังไม่เร่งดำเนินการจะเสียโอกาสมาก เพราะหลายประเทศเร่งที่จะเดินหน้าเรื่องเศรษฐกิจ ดังนั้นขอเรียกร้องให้ผู้ประกอบการธุรกิจการท่องเที่ยวร่วมมือกันเรียกความมั่นใจให้นักท่องเที่ยวก่อน


ส่วนตัวเลขเอเย่นต์ทัวร์ที่สอบถามมากที่สุดคือ ประเทศอเมริกา อังกฤษ เยอรมันและอิสราแอล เชื่อว่านักท่องเที่ยวจะเริ่มมาประเทศเทศไทยในไตรมาสแรกของปี 2565 นี้

ไม่พลาดข่าวสำคัญ เจาะลึกทุกประเด็น
เพิ่มเราเป็นเพื่อนทาง @prachachat

ติดตามข่าวธุรกิจ