โคราชเตือน 11 อำเภอ เฝ้าระวัง “เขื่อนลำตะคอง” ระบายน้ำ พรุ่งนี้ (25 ต.ค.)

น้ำท่วมโคราช

ผู้ว่าฯ นครราชสีมา ประกาศเตือนประชาชน 11 อำเภอ เฝ้าระวัง หลังเขื่อนลำตองเร่งระบายน้ำ เริ่ม 25 ต.ค.นี้

วันที่ 24 ตุลาคม 2564 นายวิเชียร จันทรโณทัย ผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา ออกประกาศกองอำนวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดนครราชสีมา เรื่อง แจ้งเตือนประชาชนเฝ้าระวังการระบายน้ำเขื่อนลำตะคอง

ประกาศดังกล่าวระบุว่า ด้วยศูนย์บัญชาการเหตุการณ์จังหวัดนครราชสีมา ได้รับแจ้งจากโครงการส่งน้ำ และบำรุงรักษาลำตะคอง ว่า ปัจจุบันอ่างเก็บน้ำลำตะคอง มีปริมาณน้ำในอ่างฯ 325.51 ล้านลูกบาศก์เมตร (103.51% ของความจุที่ระดับเก็บกัก) ยังสามารถรอรับน้ำได้อีก 50 ลูกบาศก์เมตร แต่ยังมีน้ำไหลเข้าอ่างลำตะคอง อย่างต่อเนื่องประมาณ 3-5 ล้านลูกบาศก์เมตร/วัน

และจากการพยากรณ์อากาศ 7 วันข้างหน้าของกรมอุตุนิยมวิทยา คาดว่าในช่วงวันที่ 27-28 ตุลาคม 2564 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่างจะมีฝนฟ้าคะนอง ร้อยละ 40-60 ของพื้นที่ กับมีฝนตกหนักถึงหนักมาก จึงความจำเป็นต้องทยอยการระบายน้ำด้วยอัตรา 10-20 ลูกบาศก์เมตร/วินาที หรือประมาณ 1-1.5 ล้านลูกบาศก์เมตร/วัน เพื่อไม่ให้เกิดผลกระทบกับพื้นที่ด้านท้ายเขื่อนลำตะคอง โดยจะเริ่มระบายน้ำตั้งแต่วันจันทร์ที่ 25 ตุลาคม 2564 เป็นต้นไป

ศูนย์บัญชาการเหตุการณ์จังหวัดนครราชสีมา พิจารณาแล้วเพื่อให้เกิดความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน จึงขอให้ดำเนินการ ดังนี้

1. ให้อำเภอสีคิ้ว สูงเนิน ขามทะเลสอ เมืองนครราชสีมา เทศบาลนครราชสีมาเฉลิมพระเกียรติ จักราช โนนสูง พิมาย ชุมพวง ลำทะเมนชัย และอำเภอเมืองยาง แจ้งเตือนประชาชนที่อาศัยอยู่สองฝั่งริมน้ำที่อาจได้รับผลกระทบ ให้ทราบถึงสถานการณ์น้ำอยู่ในภาวะเฝ้าระวัง (ระดับการแจ้งเตือนสีน้ำเงิน) โดยให้ติดตามข้อมูลข่าวสารอย่างใกล้ชิด และให้เจ้าหน้าที่ เฝ้าระวังติดตามสถานการณ์อย่างต่อเนื่อง

2. จัดเวรเฝ้าระวังประจำตามจุดเสี่ยงต่าง ๆ เพื่อประเมินสถานการณ์ที่จะส่งผลกระทบต่อประชาชนในพื้นที่ กรณีประเมินสถานการณ์แล้วพบว่า จะก่อให้เกิดอันตรายต่อชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนในพื้นที่ให้อพยพประชาชนไปยังจุดอพยพที่ได้จัดเตรียมไว้โดยทันที

3. ให้ความสำคัญในการแจ้งพี่น้องประชาชนในพื้นที่เสี่ยง ได้รับรู้ข้อมูลข่าวสารอย่างทั่วถึง และให้ปฏิบัติตามคำแนะนำของทางราชการอย่างใกล้ชิด

4. ประสานบูรณาการหน่วยงานภาครัฐ หน่วยทหาร เครือข่ายภาคเอกชน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น อปพร. และประชาชนจิตอาสาภัยพิบัติในพื้นที่ เตรียมความพร้อมทรัพยากร เครื่องจักรกลสาธารณภัยและกำลังพลให้มีความพร้อมปฏิบัติงานตามแผนเผชิญเหตุฯ และการให้ความช่วยเหลือประชาชนที่ประสบภัยตลอด 24 ชั่วโมง

5. รายงานสถานการณ์และผลการดำเนินการให้กองอำนวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดนครราชสีมา ทราบทันทีจนกว่าสถานการณ์จะสิ้นสุด ทางโทรศัพท์/โทรสาร หมายเลข 0-4424-2230


ไม่พลาดข่าวสำคัญ เจาะลึกทุกประเด็น
เพิ่มเราเป็นเพื่อนทาง @prachachat

ติดตามข่าวธุรกิจ