ศบค.เคาะมาตรการลอยกระทงสุโขทัย 18-20 พ.ย. เข้าได้ไม่เกิน 15,000 คน/วัน

เคาะมาตรการคุมโควิดงานลอยกระทงสุโขทัย 2564
ภาพจาก เพจเฟซบุ๊ก งานประเพณีลอยกระทง เผาเทียน เล่นไฟ จังหวัดสุโขทัย ประจำปี 2560

ศบค.การจัดงานลอยกระทงสุโขทัย ประจำปี 2564 พร้อมแนวทางและมาตรการป้องกันโควิด-19 เข้มข้น

วันที่ 29 ตุลาคม 2564 พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม ในฐานะผู้อำนวยการศูนย์บริหารสถานการณ์โควิด-19 (ศบค.) ที่เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการ ศบค.ครั้งที่ 17/2564 มีมติเห็นชอบเรื่องการจัดงานประเพณีลอยกระทง เผาเทียน เล่นไฟ จังหวัดสุโขทัย ประจำปี 2564 รายละเอียดดังนี้

ที่มาและความสำคัญ

งานประเพณีลอยกระทง เผาเทียน เล่นไฟ จังหวัดสุโขทัย เป็นงานระดับโลก จัดต่อเนื่องเป็นประจำทุกปี ที่ประชุมคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดสุโขทัย ครั้งที่ 49 เมื่อวันที่ 15 ตุลาคม 2564 จึงมีมติเห็นชอบให้จัดงานได้ภายใต้มาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 อย่างเคร่งครัด

เพื่อรองรับการเปิดจังหวัดในวันที่ 1 ธันวาคม 2564 กระตุ้นเศรษฐกิจ รักษาวัฒนธรรม ประเพณี และประชาสัมพันธ์เฉลิมฉลองการครบรอบ 30 ปี การเป็นมรดกโลกของอุทยานประวัติศาสตร์สุโขทัย และ Top 100 สถานที่ท่องเที่ยวยั่งยืนประจำปี 2564

หลักการและแนวทางดำเนินการจัดงาน

  • แบบ New Normal มีมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดอย่างเคร่งครัด ลดระยะเวลาการจัดงานและกิจกรรมที่เสี่ยงเกิดการแพร่ระบาด
  • ระหว่างวันที่ 18-20 พฤศจิกายน 2564 ณ อุทยานประวัติศาสตร์สุโขทัย

พื้นที่ใช้ในการจัดงาน

ณ อุทยานประวัติศาสตร์สุโขทัย แบ่งเป็น 3 โซนดังนี้

  • วัดมหาธาตุ
  • วัดชนะสงคราม
  • วัดสระศรี

จำนวนผู้เข้างานไม่เกิน 15,000 คนต่อวัน (พื้นที่ 1 คน/4 ตารางเมตร ตามมาตรฐานที่ ศบค.กำหนด)

  • เร่งรัดฉีดวัคซีนป้องกันโควิด-19 ให้แก่ประชาชนในพื้นที่ตำบลเมืองเก่า ที่ตั้งของอุทยานประวัติศาสตร์สุโขทัยให้ได้ร้อยละ 70
  • ผู้ที่เดินทางเข้ามาในพื้นที่จังหวัดสุโขทัยต้องปฏิบัติตามประกาศจังหวัด ฉบับที่บังคับใช้ในช่วงเวลาจัดงาน และมาตรการ D M H T T อย่างเคร่งครัด

ระบบลงทะเบียนเพื่อเข้าร่วมงานล่วงหน้า

จำแนกผู้เข้าร่วมงานออกเป็น 2 กลุ่ม คือ

  1. กลุ่มที่เดินทางมาจากพื้นที่ควบคุมและเข้มงวด (สีแดงเข้ม)
  2. เดินทางมาจากพื้นที่อื่น ๆ และจังหวัดสุโขทัย

ระบบการคัดกรองเข้างานที่เข้มงวด

ทั้งนี้ ต้องแสดงหลักฐานการลงทะเบียนเข้างานพร้อมเอกสารที่เกี่ยวข้อง ตรวจวัดอุณหภูมิและบันทึกภาพผู้เข้าร่วมงาน นับจำนวนผู้เข้าร่วมงาน และจัดชุดตรวจติดตามภายในงานให้เป็นไปตามมาตรการที่กำหนดโดยเคร่งครัด

Advertisement

ด้าน สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดสุโขทัย เปิดเผยว่า นายสุชาติ ทีคะสุข รองผู้ว่าราชการจังหวัดสุโขทัย เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการจัดงานประเพณีลอยกระทง เผาเทียนเล่นไฟ จังหวัดสุโขทัย ประจำปี 2564 เพื่อพิจารณากำหนดรูปแบบการจัดงาน กิจกรรมภายในงาน และมอบหมายหน้าที่ความรับผิดชอบให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องดำเนินการ

เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยว กระตุ้นเศรษฐกิจของจังหวัดสุโขทัย มีกำหนดจัดงานในวันที่ 18-20 พฤศจิกายน 2564 ณ อุทยานประวัติศาสตร์สุโขทัย ตำบลเมืองเก่า อำเภอเมืองสุโขทัย โดยจัดสถานที่สำหรับประชาชนร่วมลอยกระทงตามประเพณี และจัดให้มีการแสดงพลุดอกไม้ไฟทุกคืน แต่งดกิจกรรมการแสดง งดการจำหน่ายอาหาร เครื่องดื่มภายในงาน

กำหนดจำนวนคนเข้าร่วมงานไม่เกินวันละ 15,000 คน และเน้นมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด -19 อย่างเคร่งครัด ทั้งนี้ จังหวัดสุโขทัยจะมีการแถลงข่าวการจัดงานประเพณีลอยกระทง เผาเทียน เล่นไฟ จังหวัดสุโขทัยประจำปี 2564 ในวันที่ 1 พฤศจิกายน 2564 ณ บริเวณวัดมหาธาตุ อุทยานประวัติศาสตร์สุโขทัย เพื่อประชาสัมพันธ์รูปแบบการจัดงานให้นักท่องเที่ยวได้รับทราบต่อไป