ปทุมธานี เปิดจอง “โมเดอร์นา” เข็ม 3 ประชาชนทั่วไป วันนี้ (22 พ.ย.)

โมเดอร์นา
REUTERS/Carlos Osorio/File Photo GLOBAL BUSINESS WEEK AHEAD

อบจ.ปทุมธานี เปิดลงทะเบียนฉีดวัคซีนโมเดอร์นา “เข็ม 3” รอบประชาชนทั่วไป ฟรี วันนี้ (22 พ.ย.) – 26 พ.ย.

วันที่ 22 พฤศจิกายน 2564 ที่เฟซบุ๊ก องค์การบริหารส่วนจังหวัดปทุมธานี แจ้งประชาสัมพันธ์ อบจ. ปทุมธานี เปิดให้ประชาชนทั่วไป ลงทะเบียนจองฉีดวัคซีนโมเดอร์นา เข็มกระตุ้น (เข็ม 3) วันนี้ (22 พ.ย.) ตั้งแต่เวลา 11.00 น. ถึง วันที่ 26 พฤศจิกายน 2564 เวลา 16.30 น. หรือจนกว่าจะเต็มจำนวน โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย

เงื่อนไขลงทะเบียนโมเดอร์นา จ.ปทุมธานี

สำหรับประชาชนทั่วไป ที่จะสามารถลงทะเบียนจองฉีดโมเดอร์นาได้ มีเงื่อนไข ดังนี้

  1. บุคคลสัญชาติไทย มีอายุ 18 ปี ขึ้นไป
  2. บุคคลผู้มีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้านเขตจังหวัดปทุมธานี
  3. ได้รับวัคซีนซิโนฟาร์ม (Sinopharm) หรือวัคซีนซิโนแวค (Sinovac) ชนิดเดียวกัน ทั้งเข็มที่ 1 และ 2 มาแล้วไม่น้อยกว่า 60 วัน
  4. ผู้ได้รับวัคซีนสูตรไขว้ หรือวัคซีนอื่นตามข้อ 3 ไม่สามารถลงทะเบียนเพื่อรับวัคซีนได้ โดยเป็นไปตามเกณฑ์ที่สภากาชาดไทยกำหนด

ช่องทางการลงทะเบียน

ประชาชนที่สนใจและมีคุณสมบัติตรงตามเงื่อนไขที่กำหนด สามารถลงทะเบียนได้ที่ Line Official Account ของ อบจ.ปทุมธานี (คลิก)


โมเดอร์นา ปทุมธานี