กระบี่ซ้อมเปิด 3 เกาะ รับต่างชาติ ดีเดย์พรุ่งนี้ 120 คน

กระบี่ซ้อมเปิด 3 เกาะ “พีพี-ไร่เลย์-เกาะไหง” เตรียมรับ ฟินแลนด์ สแกนดิเนเวีย 120 คนพรุ่งนี้ 1 ธ.ค.

วันที่ 30 พฤศจิกายน 2564 นายพุฒิพงศ์ ศิริมาตย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดกระบี่ มอบหมายให้ นายชัยวัฒน์ ทองไหม นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดกระบี่ เป็นประธานการประชุมเชิงปฏิบัติการ

ฝึกซ้อม Table Top กรณีรองรับการเปิดเมืองท่องเที่ยวจังหวัดกระบี่ และเปิดโครงการพัฒนาระบบบัญชาการเหตุการณ์ในสถานการณ์ฉุกเฉินต้านโรค ภัยพิบัติและภัยสุขภาพ จังหวัดกระบี่ ประจำปีงบประมาณ 2565 โดยมีนายอรรถพร เนื่องอุดม ผู้อำนวยการท่าอากาศยานกระบี่ ผู้กล่าวรายงาน มีผู้บริหารหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน ภาคีเครือข่าย จำนวน 80 คน เข้าร่วมกิจกรรม ณ ท่าอากาศยานนานาชาติกระบี่ อำเภอเหนือคลอง จังหวัดกระบี่

ท่าอากาศยานกระบี่ ในฐานะช่องทางเข้าออกประเทศ ได้ตระหนักถึงความสำคัญของการเตรียมความพร้อมรองรับการเปิดเมืองท่องเที่ยวจังหวัดกระบี่ อีกทั้งเป็นการเดรียมความพร้อมในการรับเที่ยวบินระหว่างประเทศ ณ ช่องทางเข้าออก ท่าอากาศยานกระบี่และเตรียมความพร้อมของทีมปฏิบัติการของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทุกหน่วยงาน การรับส่งผู้ป่วยไปยังสถานพยาบาล การรับส่งผู้โดยสารไปยังจุด Swab center และโรงแรมที่พักเพื่อรอผลการตรวจทางห้องปฏิบัติการกิจกรรมในครั้งนี้จัดขึ้นเพื่อ ให้ภาคีเครือข่ายในระดับจังหวัดมีการฝึกซ้อมแผน ในการเตรียมความพร้อมรับ สถานการณ์โรคติดต่ออันตราย (โรคอุบัติใหม่-อุบัติซ้ำ) และภัยสุขภาพและ มีแผนมาตรฐานการปฏิบัติงาน (Standard Operating Procedure : SOP) ด้านการเรียมความพร้อมรับรองรับการเปิดเมืองท่องเที่ยวจังหวัดกระบี่ เพื่อป้องกันการระบาดโรค ติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ในระดับจังหวัด

โดยในวันนี้ได้มีสถานการณ์สมมุติการฝึกซ้อมแผนเตรียมความพร้อมรับเที่ยวบินระหว่าง ประเทศ ภายใต้โครงการ Krabi Even More Amazing โดยมีขั้นตอนดังนี้ นักท่องเที่ยวลงรถบัสของสายการบินลำเลียงผู้เดินทางเข้าสู่อาคารผู้โดยสาร ไปยังจุดที่ 1 ตรวจวัดอุณหภูมิด้วยเทอร์โมสแกน ใช้เวลา 3 วินาที /คน ผู้โดยสารทั้งหมด คัดกรองอาการ ตรวจวัดอุณหภูมิ (กรณีตรวจพบนักท่องเที่ยวมีอุณหภูมิเกิน 37.3 องศา หรือมีอาการที่เข้าเกณฑ์สอบสวนโรค เจ้าหน้าที่จะทำการซักประวัติและพักคอย และจะแยกนำตัวส่งโรงพยาบาลทันที สำหรับผู้ผ่านเกณฑ์ มายังจุดที่ 2 ตรวจสอบเอกสารเข้าราชอาณาจักร ผ่านระบบ Thailand pass

โดยเจ้าหน้าที่ด่านควบคุมโรคจะทำการตรวจสอบเอกสารดังนี้ Passport QR Code Thailand pass ผลการตรวจ RT-PCR ก่อนเดินทาง 72 ชั่วโมง และเอกสารอื่น ที่เกี่ยวข้อง ความครบถ้วนของเอกสาร จุดที่ 3 ตรวจคนเข้าเมือง ทำการตรวจลงตราอนุญาตคนเข้าเมือง และตรวจเอกสาร ประกอบด้วย Passport, ใบ ตม. 6 เอกสารอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง หลังจากได้รับอนุญาตคนเข้าเมือง ผู้เดินทางรับกระเป๋า และสัมภาระจากสายสะพายลำเลียงกระเป๋า

จุดที่ 4 ด่านศุลกากร, ด่านอาหารและยา, ด่านตรวจพืช และด่านกักสัตว์ จุดที่ 5 ลงทะเบียนผู้เดินทางกับโรงแรมที่ผ่านมาตรฐาน SHA+/AQ เพื่อขึ้นรถบัสระบบปิดมีมาตรฐาน SHA+/AQ เป็นรายบุคคล จากนั้นผู้โดยสารออกจากสนามบินไปยังจุด Swab center ของโรงพยาบาลคู่สัญญา จากนั้นนำผู้โดยสารเข้าสู่โรงแรมหรือสถานที่พัก หรือสถานที่ซึ่งผู้เดินทางต้องเข้ารับการกักกันตามที่ราชการกำหนด และรอผลตรวจหาเชื้อโควิด-9 พร้อมติดตั้งและดาวน์โหลด Appilcation หมอชนะ

พร้อมส่งต่อนักท่องเที่ยวไปยังพื้นที่ที่เข้าร่วมโครงการพื้นที่เกาะนำร่องสีฟ้า (เกาะพีพี ไร่เลย์ และเกาะไหง ) บนมาตรฐานความปลอดภัย ซึ่งในวันพรุ่งนี้ 1 ธันวาคม 2564 จังหวัดกระบี่เตรียมพร้อมต้อนรับเที่ยวบินจากต่างประเทศ ดีเดย์โดย สายการบิน Finnair เที่ยวบิน AY155 เป็นไฟล์แรก นำนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติ ฟินแลนด์ สแกนดิเนเวีย ประมาณ 120 คน เดินทางถึงท่าอากาศยานกระบี่-เครื่องบิน A359-ขาเข้า 06.55 น./ขาออก 08.45 น. หลังจากที่สายการบินหยุดชะลอการเดินทางเนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19


ทั้งนี้เพื่อเตรียมความพร้อมในการรับเที่ยวบินระหว่างประเทศ สร้างความมั่นใจแก่นักท่องเที่ยวผู้มาเยือน นำไปสู่การปฏิบัติของทั้งภาครัฐและเอกชนได้จริงและมีประสิทธิภาพ

ไม่พลาดข่าวสำคัญ เจาะลึกทุกประเด็น
เพิ่มเราเป็นเพื่อนทาง @prachachat

ติดตามข่าวธุรกิจ