ชลบุรี วอล์กอินฉีดวัคซีนโควิด 16 แห่ง ถึง 23 ม.ค. เช็กพิกัด

ชลบุรี วัคซีน
ภาพจาก สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดชลบุรี - Chonburi PR

ชลบุรี เช็กพิกัดโรงพยาบาลที่เปิดให้วอล์กอินฉีดวัคซีนโควิด-19 ทั้ง 16 แห่ง ถึงวันที่ 23 ม.ค. 65

วันที่ 17 มกราคม 2565 ผู้สื่อข่าวรายงานว่า สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดชลบุรี ประกาศเปิดวอล์กอินฉีดวัคซีนโควิด-19 สำหรับประชาชนในจังหวัดชลบุรีหรือประชาชนต่างจังหวัดที่อาศัยอยู่ในจังหวัดชลบุรี ทั้งหมด 16 แห่ง ระหว่างวันที่ 17-23 มกราคม 2565 โดยรายละเอียด มีดังนี้

 • Pfizer สำหรับผู้ที่มีอายุตั้งแต่ 12-18 ปี และกลุ่ม 608 กรณีต่อไปนี้
  1. สูตร Pfizer เข็ม 1 – เข็ม 2
  2. เคยติดเชื้อโควิด-19 รักษาหายแล้ว 1 เดือน ขึ้นไป
 • Pfizer เข็ม 3 สำหรับผู้ที่ได้รับสูตรวัคซีนดังต่อไปนี้ มากกว่า 3 เดือน
  AstraZeneca ครบ 2 เข็ม
 • AstraZeneca สำหรับผู้ที่มีอายุตั้งแต่ 18 ปีขึ้นไป กรณีต่อไปนี้
  1. สูตร AstraZeneca เข็ม 1 – เข็ม 2
  2. สูตร AstraZeneca เข็ม 1 – Pfizer เข็ม 2
  3. เคยติดเชื้อโควิด-19 รักษาหายแล้ว 1 เดือน ขึ้นไป
 • AstraZeneca เข็ม 2 สำหรับผู้ที่ได้รับวัคซีนเข็ม 1 ดังต่อไปนี้
  1. Sinovac
  2. Sinopharm
  3. AstraZeneca
 • AstraZeneca เข็ม 3 สำหรับผู้ที่ได้รับสูตรวัคซีนดังต่อไปนี้ มากกว่า 1 เดือน
  1. Sinopharm ครบ 2 เข็ม
  2. Sinovac ครบ 2 เข็ม
 • AstraZeneca เข็ม 3 สำหรับผู้ที่ได้รับสูตรวัคซีนดังต่อไปนี้ มากกว่า 3 เดือน
  1. Sinovac + AstraZeneca
  2. Sinopharm + AstraZeneca
 • AstraZeneca เข็ม 4 สำหรับผู้ที่ได้รับสูตรวัคซีนดังต่อไปนี้ มากกว่า 3 เดือน
  1. Sinovac 2 เข็ม + AstraZeneca
  2. Sinopharm 2 เข็ม + AstraZeneca

รายชื่อโรงพยาบาล 16 แห่ง

1.โรงพยาบาลชลบุรี

 • ลงทะเบียนผ่านระบบนัดหมายของโรงพยาบาล
 • วันที่ 17-22 มกราคม 2565 วันละ 2,100 คน เวลาตามที่ระบุในแอปพลิเคชัน
 • สถานที่ โรงพยาบาลชลบุรี ห้องประชุม ชั้น 4 อาคารผู้ป่วยนอก (ห้องประชุมสุจินต์)

2.โรงพยาบาลวิภาราม อมตะนคร

 • วันที่ 20-21 มกราคม 2565 (ข้อ1-4 วันละ 200 คน)
 • เวลา 09.00 – 15.00 น.
 • แจกบัตรคิวฉีดเวลา 08.30 น.
 • ไฟเซอร์ สำหรับผู้ที่มีอายุตั้งแต่ 12-18 ปี และกลุ่ม 608 กรณีต่อไปนี้ : สูตร ไฟเซอร์เข็ท 1-2 และ เคยติดเชื้อโควิด-19 รักษาหายแล้ว 1 เดือนขึ้นไป
 • ไฟเซอร์ เข็ม 3 สำหรับผู้ที่ได้รับสูตรวัคซีนดังต่อไปนี้มากกว่า 3 เดือน : แอสตร้าเซนเนก้า 2 เข็ม
 • สถานที่ โรงพยาบาลวิภาราม อมตะนคร

3.โรงพยาบาลจุฬารัตน์ชลเวช

 • วันที่ 17-21 มกราคม 2565 (วันละ 60 คน) เวลา 10.00-12.00 น.
 • วอล์กอิน ไม่ต้องลงทะเบียน
 • ใช้วัคซีน แอสตร้าเซนเนก้า
 • สถานที่ โรงพยาบาลจุฬารัตน์ชลเวช

4.โรงพยาบาลมะเร็งชลบุรี

 • ลงทะเบียนผ่าน Google Form ของโรงพยาบาล
 • วันที่ 21 มกราคม 2565 เวลา 08.00 – 15.00 น.
 • ไฟเซอร์วันละ 252 คน และ แอสตร้าเซนเนก้า วันละ 252 คน
 • สถานที่ อาคารอำนวยการเก่า โรงพยาบาลมะเร็งชลบุรี

5.โรงพยาบาลแหลมฉบัง

 • วันที่ 17-21 มกราคม 2565
 • ไฟเซอร์วันละ 1,000 คน และแอสตร้าเซนเนก้า วันละ 100 คน
 • สถานที่ โรบินสัน บ่อวิน 10.00 – 15.00 น.

6.โรงพยาบาลสมเด็จพระบรมราชเทวี ณ ศรีราชา

 • ลงทะเบียนผ่าน QR Code ของโรงพยาบาล
 • วันที่ 19-20 มกราคม 2565
 • แอสตร้าเซนเนก้า วันละ 780 คน
 • สถานที่ โรงพยาบาลสมเด็จพระบรมราชเทวี ณ ศรีราชา ชั้น 1 อาคารอนุสรณ์ 100 ปี เวลา 12.00 – 15.00 น.

7.โรงพยาบาลกรงเทพพัทยา

 • วันที่ 21 มกราคม 2565
 • สถานที่ ศูนย์การค้าเซ็นทรัลเฟสติวัล พัทยา บีช ชั้น 6 เวลา 09.00 – 15.00 น.
 • ใช้วัคซีนแอสตร้าเซนเนก้า

8.โรงพยาบาลบางละมุง

 • วันที่ 17-20 มกราคม 2565
 • เงื่อนไขการรับบริการ 2 ช่องทาง ดังนี้ : วอล์กอินจำนวน 1,000 คน และ ลงทะเบียนนัดหมายผ่านแอปพลิเคชัน QueQ จำนวน 1,600 คน
 • สถานที่ วัดจิตตภาวัน ตำบลนาเกลือ เวลา 08.00 – 15.00 น.

9.โรงพยาบาลวัดญาณสังวราราม

 • ลงทะเบียนผ่านระบบนัดหมายของโรงพยาบาล
 • วันที่ 20-21 มกราคม 2565 ไฟเซอร์วันละ 500 คน และ แอสตร้าเซนเนก้าวันละ 420 คน
 • วันที่ 22 มกราคม 2565 ไฟเซอร์วันละ 500 คน และแอสตร้าเซนเนก้า วันละ 516 คน
 • เวลา 08.00 – 11.00 น.
 • สถานที่ ศาลาสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี วัดญาณสังวราราม

10.โรงพยาบาลพนัสนิคม

 • ลงทะเบียนผ่าน QR Code
 • ผู้ที่ลงทะเบียนสำเร็จให้มาฉีดวัคซีนในวันที่ : 17 มกราคม 2565 เวลา 12.30 – 15.00 น. (วันละ 350 คน) 18-20 มกราคม 2565 เวลา 12.30 – 15.00 น. (วันละ 750 คน) 21 มกราคม 2565 เวลา 08.30 – 15.00 น. (วันละ 1,550 คน) 22 มกราคม 2565 เวลา 08.30 – 15.0 น. (วันละ 2,050 คน)
 • กรณีวอล์กอิน เฉพาะผู้ที่อาศัยอยู่ในชลบุรีเท่านั้น : วันที่ 17 – 20 มกราคม 2565 (วันละ 300 คน) เริ่มแจกบัตรคิวเวลา 14.00 น. และ วันที่ 21 และ 22 มกราคม 2565 (วันละ 500 คน) เริ่มแจกบัตรคิวเวลา 14.00 น.
 • สถานที่ โรงพยาบาลพนัสนิคม ตึกพุทธประทานพร ชั้น G

11.โรงพยาบาลพานทอง • วันที่ 17 มกราคม 2565 ไฟเซอร์ วันละ 150 คน และแอสตร้าเซนเนก้า วันละ 300 คน
 • วันที่ 18 มกราคม 2565 ไฟเซอร์ วันละ 300 คน และแอสตร้าเซนเนก้า วันละ 500 คน
 • วันที่ 19 และ 23 มกราคม 2565 ไฟเซอร์ วันละ 300 คน และแอสตร้าเซนเนก้า วันละ 700 คน
 • สถานที่ วัดโคกท่าเจริญ เวลา 07.30 – 12.00 น.
 • เริ่มแจกบัตรคิวเวลา 06.30 น.

12.โรงพยาบาลบ่อทอง

 • วันที่ 17,18,20,21 และ 23 มกราคม 2565
 • ไฟเซอร์ วันละ 500 คน และแอสตร้าเซนเนก้า วันละ 500 คน
 • สถานที่ โรงพยาบาลบ้อทอง วันที่ 17,18,20,21 และ 23 มกราคม 2565 เวลา 08.30 – 12.00 น.
 • สถานที่ เทศบาลบ่อกวางทอง วันที่ 19 มกราคม 2565 เวลา 08.30 – 12.00 น.

13.โรงพยาบาลเกาะจันทร์

 • วันที่ 17 – 23 มกราคม 2565 ไฟเซอร์วันละ 300 คน และแอสตร้าเซนเนก้า วันละ 100 คน
 • สถานที่ โรงพยาบาลเกาะจันทร์ เวลา 08.00 – 11.00 น.

14.โรงพยาบาลบ้านบึง

 • วันที่ 18 มกราคม 2565 เวลา 10.00 – 12.00 น. วันละ 1,000 คน
 • วันที่ 20 มกราคม 2565 เวลา 08.00 – 12.00 น.
 • สถานที่ ศาลาประชาคม อำเภอบ้านบึง
 • ผู้รับบริการทั้งคนไทยและต่างด้าวมีประวัติการรักษา (HN) กับโรงพยาบาลบ้านบึงเท่านั้น

15.โรงพยาบาลเกาะสีชัง

 • วันที่ 23 และ 25 มกราคม 2565 เวลา 08.30 – 15.30 น.
 • จำกัดจำนวนคนต่อวันดังต่อไปนี้ : ประชาชนอำเภอเกาะสีชัง จำนวน 450คน/วัน ลงทะเบียนขอรับบริการที่ผู้ใหญ่บ้านและผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านเท่านั้น , ประชาชนนอกพื้นที่อำเภอเกาะสีชัง จำนวน 150คน/วัน ลงทะเบียนผ่าน Google Form เท่านั้น ไม่รับวอล์กอิน
 • สถานที่ โรงพยาบาลเกาะสีชัง

16.โรงพยาบาลหนองใหญ่

 • วันที่ 19 – 21 มกราคม 2565 ไฟเซอร์ วันละ 500 คน และแอสตร้าเซนเนก้า วันละ 300 คน
 • สถานที่ วัดจรุงปรีชาราม (วัดหนองเสือข้าง) เวลา 8.30 – 11.00 น.

ไม่พลาดข่าวสำคัญ เจาะลึกทุกประเด็น
เพิ่มเราเป็นเพื่อนทาง @prachachat

ติดตามข่าวธุรกิจ