สถ.ชวนร่วมชิม “เทศกาลข้าวใหม่” จากร้านอร่อยทั่วราชอาณาจักร กระตุกคนเห็นคุณค่าชาวนา

นายสุทธิพงษ์ จุลเจริญ อธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น เปิดเผยว่า กรมส่งเสริมการปกรองท้องถิ่นได้ร่วมกับเครือข่ายวัฒนธรรมข้าว ภาครัฐ วิชาการ ธุรกิจเอกชน ภาคประชาชน ดำเนินกิจกรรม “สัปดาห์ชิมข้าวใหม่กับร้านอร่อยทั่วราชอาณาจักร” เทศกาลข้าวใหม่ ระหว่างวันที่ 20 ธันวาคม 2560 – 5 มกราคม 2561 ซึ่งเป็นกิจกรรมหนึ่งในการจัดงานเทศกาลข้าวใหม่ โดยที่ผ่านมา ได้จัดกิจกรรมทำบุญตักบาตรข้าวใหม่พระภิกษุสงฆ์เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร จัดแสดงนิทรรศการสืบสานวัฒนธรรมวิถีชีวิตชาวนา เผยแพร่พันธ์ข้าวไทยเพื่อให้ประชาชนได้รับรู้และร่วมอนุรักษ์พันธ์ข้าวไทย จัดกิจกรรมฟื้นฟูสร้างความสำนึกและเห็นคุณค่าข้าวไทย พร้อมทั้งให้มีการจัดจำหน่ายข้าวใหม่ของฤดูกาล และผลิตภัณฑ์แปรรูปจากข้าวใหม่ให้แก่ประชาชน และรณรงค์ให้มีการนำข้าวใหม่จัดทำเป็นชุดของขวัญเพื่อเป็นของขวัญในช่วงเทศกาลปีใหม่นี้

นายสุทธิพงษ์ กล่าวต่อว่า สำหรับงาน “สัปดาห์ชิมข้าวใหม่กับร้านอร่อยทั่วราชอาณาจักร” เทศกาลข้าวใหม่นี้ เครือข่ายวัฒนธรรมข้าว โดย ดร.ประภาส ปิ่นตบแต่ง อาจารย์คณะรัฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และอาจารย์ธีรยุทธ บุญมี นักคิดนักวิชาการเพื่อสังคมผู้หลงใหลในรสชาติข้าวใหม่นานาสายพันธุ์ ร่วมกันจัดขึ้นเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์ข้าวพันธุ์พื้นเมืองให้ทุกคนได้เห็นคุณค่า ประเพณีวัฒนธรรมที่เกี่ยวเนื่องกับวิถีชีวิตและผลผลิตของชาวนา ให้คนในสังคมเห็นคุณค่าของชาวนา

สำหรับการมีส่วนร่วมของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นในครั้งนี้ กรมฯ ได้ขอความร่วมมือกับจังหวัดทุกจังหวัดทั่วประเทศ ในการประชาสัมพันธ์ให้ร้านอาหารร่วมจัดบริการข้าวใหม่ให้กับผู้บริโภค ให้พี่น้องประชาชนได้มีโอกาสลิ้มลองรสชาติข้าวใหม่ที่มีคุณค่าทางด้านโภชนาการ มีรสชาติหอมอร่อยเป็นพิเศษ และช่วยกันอนุรักษ์พันธุกรรมข้าว ซึ่งข้าวใหม่ของแต่ละท้องถิ่น มีความแตกต่าง มีรสชาติที่หลากหลาย เช่น ข้าวหอมนครชัยศรี ข้าวหอมปทุม ข้าวหอมนิล พญาลืมแกง ข้าวสังข์หยด เป็นต้น รวมทั้งเป็นการช่วยส่งเสริมรายได้ให้กับชาวนา และเพื่อให้ประชาชนทั่วไปได้มีโอกาสได้ลิ้มลองรสชาติข้าวใหม่ ซึ่งได้รับความร่วมมือจากร้านอาหารอร่อย และร้านอาหารแนะนำในจังหวัดทั้ง 74 จังหวัด ที่มีความยินดีเข้าร่วมจัดบริการข้าวใหม่ให้แก่ลูกค้าแล้วจำนวน 152 ร้าน ส่วน 2 จังหวัดที่ไม่สามารถเข้าร่วมได้ คือ จังหวัดพัทลุง เนื่องจากยังไม่ถึงฤดูเก็บเกี่ยวข้าวใหม่ ซึ่งจะเก็บเกี่ยวข้าวใหม่ในช่วงเดือนกุมภาพันธ์ – มีนาคม ประกอบกับมีน้ำท่วมในพื้นที่ และจังหวัดสตูล เนื่องจากข้าวใหม่ในพื้นที่มีไม่เพียงพอ เพราะมีการรับซื้อจากโรงพยาบาลเมืองสตูลนำไปประกอบอาหารให้แก่ผู้ป่วยในโรงพยาบาลแล้ว


ผู้ที่สนใจสามารถตรวจสอบรายชื่อร้านอาหารที่ร่วมจัดบริการข้าวใหม่ได้ทางเว็บไซต์ www.dla.go.th