สิงห์บุรีเปิด Fisherman Market ช่วยประมงพื้นบ้าน

Fisherman Market

จังหวัดสิงห์บุรี เปิดร้าน Fisherman Market ขายสินค้าประมงพื้นบ้านช่วยเกษตรกรช่วงโควิด-19 เพื่อเพิ่มช่องการจำหน่ายสินค้าแปรรูปผลิตภัณฑ์สัตว์น้ำและเพิ่มรายได้ให้เกษตรกร ตามนโยบายเร่งด่วนของกรมประมง

วันที่ 27 พฤษภาคม 2565 นายชัยชาญ สิทธิวิรัชธรรม ผู้ว่าราชการจังหวัดสิงห์บุรี เซ็นชื่อป้ายเปิดร้าน Fisherman Market โครงการกระจายสินค้าประมงพื้นบ้านสู่ผู้บริโภคที่ตลาดนัดข้างศาลากลางจังหวัดสิงห์บุรี โดยนายอำพร ศักดิ์เศรษฐ ประมงจังหวัดสิงห์บุรี ร่วมกับกลุ่มเกษตรกร กลุ่มวิสาหกิจชุมชนแปรรูปผลิตภัณฑ์สัตว์น้ำในพื้นที่เปลี่ยนให้เป็นร้าน Fisherman Market@ Singburi

เพื่อเพิ่มช่องการจำหน่ายสินค้าแปรรูปผลิตภัณฑ์สัตว์น้ำและเพิ่มรายได้ให้เกษตรกร ตามนโยบายเร่งด่วนของกรมประมงในการเพิ่มช่องทางการจำหน่ายสินค้าผลิตภัณฑ์จากการทำประมงพื้นบ้านของกลุ่มชาวประมงพื้นบ้านจังหวัดสิงห์บุรี ในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19

               

ทั้งนี้ รองผู้ว่าราชการจังหวัดสิงห์บุรี และนายกเหล่ากาชาดจังหวัดสิงห์บุรี หัวหน้าส่วนราชการ ข้าราชการ และพนักงาน ในศาลากลางจังหวัดสิงห์บุรี ช่วยกันอุดหนุนซื้อสินค้าประมงพื้นบ้านทุกวันศุกร์ของทุกสัปดาห์ เวลา 08.30-12.00 น. ที่ตลาดนัดข้างศาลากลางจังหวัดสิงห์บุรี