เชียงใหม่จี้ RBC เปิดด่านกิ่วผาวอก กระตุ้นการค้า การลงทุน ไทย-เมียนมา

ช่องทางกิ่วผาวอก

จังหวัดเชียงใหม่จี้ RBC เปิดด่านกิ่วผาวอก กระตุ้นเศรษฐกิจ การค้า การลงทุน ไทย-เมียนมา

วันที่ 21 มิถุนายน 2565 นายประจญ ปรัชญ์สกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ มอบหมายให้ นายประสงค์ หล้าอ่อน ปลัดจังหวัดเชียงใหม่ เข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการชายแดนส่วนภูมิภาค (RBC) ไทย-เมียนมา (ฝ่ายไทย) ครั้งที่ 2 ณ ห้องประชุมกองบัญชาการกองทัพไทย ถนนแจ้งวัฒนะ หลักสี่ กรุงเทพฯ วานนี้ (20 มิ.ย. 65) เพื่อรับทราบและร่วมพิจารณาสรุปประเด็นหัวข้อหารือกับฝ่ายเมียนมา ในการพัฒนาความสัมพันธ์และความมั่นคงตลอดแนวชายแดนไทย-เมียนมา โดยมี พลโท อภิเชษฐ์ ซื่อสัตย์ แม่ทัพภาคที่ 3 เป็นประธานในการประชุมทั้งนี้ จังหวัดเชียงใหม่ได้นำเสนอประเด็นเกี่ยวกับการเปิดจุดผ่อนปรนเขตชายแดนไทย-เมียนมา โดยขอให้ทางฝ่ายเมียนมาพิจารณาเปิดจุดผ่านชายแดน ช่องทางกิ่วผาวอก (BP-1) บริเวณหมู่ 10 บ้านอรุโณทัย ตำบลเมืองนะ อำเภอเชียงดาว จังหวัดเชียงใหม่ เพื่อให้ประชาชนทั้งสองประเทศสามารถติดต่อสื่อสารกันได้ พร้อมทั้งช่วยส่งเสริมให้เกิดการค้า การลงทุน การสร้างรายได้ และพัฒนาเศรษฐกิจของทั้งสองประเทศอีกด้วย


ซึ่งขณะนี้ทางฝ่ายไทยในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ มีความพร้อมแล้ว โดยได้มีการประชาคมร่วมกับผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกระดับในพื้นที่ ทั้งประชาชน ชาวบ้านอรุโณทัย ผู้ประกอบการร้านค้า เทศบาลเมืองนะ และส่วนราชการในอำเภอเชียงดาว และจังหวัดเชียงใหม่ ซึ่งทุกฝ่ายไม่มีข้อขัดข้อง และมีมติเห็นพ้องต้องกันที่จะให้เปิดจุดผ่านแดนในพื้นที่ดังกล่าว

ไม่พลาดข่าวสำคัญ เจาะลึกทุกประเด็น
เพิ่มเราเป็นเพื่อนทาง @prachachat

ติดตามข่าวธุรกิจ