“พัทลุง” ออก 3 มาตรการสกัดขโมยปาล์มน้ำมัน

ปาล์มน้ำมัน

จังหวัดพัทลุงออกมาตรการสกัดโจรขโมยปาล์มน้ำมัน “ลานปาล์มต้องทำบันทึกรับซื้อ-คนขายต้องแสดงบัตรเป็นเจ้าของสวนปาล์มและบัตรประชาชน-ส่วนราชการตรวจสอบลานปาล์มน้ำมันได้ตลอดเวลาหลังราคาปาล์มน้ำมันพุ่ง

นายโอภาส หนูชิต เจ้าของสวนปาล์มน้ำมัน อ.ควนขนุน จ.พัทลุง เปิดเผยกับ “ประชาชาติธุรกิจ” ว่า ภาวะราคาปาล์มน้ำมันได้ขยับขึ้นสูง 9-10 กว่าบาท/กก. ส่งผลให้เกิดการลักขโมยปาล์มน้ำมันขึ้นอย่างต่อเนื่อง จึงได้ทำหนังสือถึงผู้ว่าราชการจังหวัดพัทลุง ล่าสุดทางจังหวัดพัทลุงได้ออกมาตรการแก้ไขต้องแสดงบัตรประชาชน แปลงปลูก ใครเป็นเจ้าของสวนปาล์มน้ำมัน ซึ่งมาตรการดังกล่าวถือว่าประสบความสำเร็จ และสามารถใช้กับสวนปาล์มน้ำมันได้ทั่วไป

“การลักขโมยปาล์มน้ำมันเพียงใช้รถพ่วงข้างเข้าไปในแปลงปาล์มน้ำมัน ตัด 1 ต้น 1 ทะลาย เว้น 4-5 ต้นแล้วตัดอีก หากไม่มีการสังเกตจะไม่เห็น ซึ่งปาล์มน้ำมันทะลายละ 30-50 กก. จำนวน 10 ทะลาย เป็นเงินประมาณ 4,000 บาท/ครั้ง”

นายจรัญ จันทรปาน ปลัดจังหวัดสงขลา กล่าวว่า ได้ลงพื้นที่ อ.บางกล่ำ จ.สงขลา เพื่อเร่งแก้ปัญหาการลักขโมยผลปาล์มน้ำมันจากราคาพุ่งสูงขึ้นเป็นประวัติการณ์ จนสร้างความเดือดร้อนให้กับเกษตรกรเจ้าของสวนปาล์มน้ำมัน โดยกำหนดแนวทางแก้ปัญหานำร่องในพื้นที่ 3 อำเภอ จ.สงขลา อ.บางกล่ำ อ.ควนเนียง และ อ.หาดใหญ่ ร่วมกับเกษตรกรเจ้าของสวนปาล์ม ฝ่ายตำรวจ ฝ่ายปกครอง เกษตรอำเภอ ผู้นำท้องถิ่นเจ้าของลานปาล์มน้ำมัน และทำบันทึกข้อตกลงร่วมกัน

มีแนวทางปฏิบัติ 3 ข้อ คือ 1.กำหนดให้ลานปาล์มทำบันทึกการรับซื้อผลปาล์มน้ำมันทุกราย พร้อมติดกล้องวงจรปิด 2.เกษตรกรนำผลปาล์มน้ำมันไปขายต้องแสดงบัตรเป็นเจ้าของสวนปาล์ม และบัตรประชาชนของผู้ขายปาล์มน้ำมันทุกครั้ง 3.ให้ส่วนราชการตรวจสอบลานปาล์มน้ำมันได้ตลอดเวลา โดยเฉพาะกรณีที่มีการนำผลปาล์มน้ำมันไปขายให้กับลานปาล์ม ถ้าไม่มีบัตรเกษตรกรเจ้าของสวนปาล์มห้ามรับซื้อเด็ดขาด และต้องแจ้งให้เจ้าหน้าที่ทราบ

นายมนตรี ฤทธิจอม ปลัดอำเภอบางกล่ำ จ.สงขลา กล่าวเพิ่มเติมว่า สำหรับบัตรเกษตรกรเจ้าของสวนปาล์มน้ำมัน ทางเกษตรอำเภอ กำนัน และผู้ใหญ่บ้านในพื้นที่จะเป็นคนออกให้ ซึ่งจะมีรายละเอียดทั้งรูปของเจ้าของสวน ที่ตั้งสวน จำนวนไร่ ถ้าไม่มีบัตรนี้ไปแสดงทางลานปาล์มก็จะไม่รับซื้อ ทั้งหมดจะเป็นมาตรการแก้ปัญหาโจรลักขโมยผลปาล์มน้ำมันที่กำลังเกิดขึ้นอยู่ในขณะนี้