ยูนิลีเวอร์ บริจาคเสื้อกาวน์กันน้ำ 3,000 ชุด ให้บุคลากรทางการแพทย์

ยูนิลีเวอร์ บริจาค CPE

ยูนิลีเวอร์ บริจาคเสื้อกาวน์กันน้ำผลิตจากวัสดุรีไซเคิล 3 พันชุดให้กับกระทรวงสาธารณสุข เพื่อตอบแทนสังคมและบุคลากรทางการแพทย์ ย้ำการส่งเสริมสุขภาพ-ความเป็นอยู่เป็นปัจจัยหนึ่งที่จะช่วยหนุนเศรษฐกิจและธุรกิจ

วันที่ 24 สิงหาคม 2565 นางอันเนอมาริเค่อ เดอ ฮาน ประธานกรรมการบริหารกลุ่มบริษัทยูนิลีเวอร์ ประเทศไทย กล่าวว่า บริษัทส่งมอบชุด CPE (เสื้อกาวน์กันน้ำผลิตจากวัสดุรีไซเคิล) จำนวน 3,000 ชุด ผ่านกระทรวงสาธารณสุข เพื่อส่งมอบไปยังบุคลากรทางการแพทย์ในโรงพยาบาลทั่วประเทศ ทั้งนี้เพื่อตอบแทนสังคมและเหล่าบุคลากรทางการแพทย์ที่ทำงานหนักต่อเนื่องในช่วงการระบาดของโรคโควิด-19

โดยชุด CPE จำนวน 3,000 ชุดนี้ผลิตโดยการรีไซเคิลขวดพลาสติกแบบ HDPE จำนวน 1,029 ขวด และผ่านการประเมินความเสี่ยงและได้รับมาตรฐาน ISO 13485

ประธานกรรมการบริหารกลุ่มบริษัทยูนิลีเวอร์ ประเทศไทย ย้ำว่า การส่งเสริมเรื่องสุขภาพ ความเป็นอยู่และความเท่าเทียม รวมถึงเปิดกว้างในสังคม จะทำให้เศรษฐกิจและธุรกิจดำเนินไปได้อย่างมีประสิทธิภาพ

“ตั้งแต่เกิดวิกฤตโควิด-19 ยูนิลีเวอร์ ประเทศไทย ได้บริจาคสิ่งของที่จำเป็นมูลค่ารวมกว่า 76 ล้านบาท เพื่อสนับสนุนบุคลากรทางการแพทย์”