คุก 2 เดือนปรับ 5,000 บาท 6 ผู้ค้ากัญชาย่านทองหล่อ

ศาลสั่งจำคุก 6 ผู้ค้ากัญชาทองหล่อ 2 เดือน รอลงอาญา 2 ปี ปรับ 5,000 บาท หลัง สธ. ผนึก สน.ทองหล่อล ลงพื้นที่ เมื่อวันที่ 13 ธ.ค. อธิบดีกรมการแพทย์แผนไทยย้ำผู้ประกอบการทุกคน ต้องดำเนินการให้ถูกต้องตามประกาศ สธ.

วันที่ 19 ธันวาคม 2565 นพ.ธงชัย เลิศวิไลรัตนพงศ์ อธิบดีกรมการแพทย์แผนไทยและแพทย์ทางเลือก แจ้งความคืบหน้ากรณีคดีผู้กระทำผิดฐานจำหน่ายหรือแปรรูปกัญชา (พันลำ-จำหน่ายช่อดอก) โดยไม่ได้รับอนุญาต จำนวน 6 ราย จากย่านทองหล่อ หลังการลงพื้นที่ช่วงค่ำวันที่ 13 ธันวาคม 2565 นั้น ศาลได้ตัดสินลงโทษผู้กระทำผิดกฎหมาย 6 ราย แล้ว

โดยศาลมีคำสั่งลงโทษจำคุก 2 เดือน แต่ให้รอลงอาญา 2 ปี และต้องมีการติดตามพฤติกรรม หรือให้ไปรายงานตัวต่อศาลเป็นระยะตามศาลนัด พร้อมปรับเป็นจำนวนเงิน 5,000 บาท รวมถึงริบของกลางของผู้กระทำความผิดไว้ทั้งหมด

ทั้งนี้การจำหน่ายหรือแปรรูปสมุนไพรควบคุม โดยมิได้รับอนุญาต มีบทกำหนดโทษเป็นไปตามมาตรา 78 แห่งพระราชบัญญัติคุ้มครองและส่งเสริมภูมิปัญญาการแพทย์แผนไทย พ.ศ. 2542 ระบุโทษ จำคุก 1 ปี ปรับไม่เกิน 20,000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ

Advertisment

สำหรับการจับกุมครั้งนี้ เกิดขึ้นเมื่อวันที่ 13 ธันวาคม 2565 ที่ผ่านมา หลัง สธ.ร่วมกับ ตำรวจ สน.ทองหล่อ ลงพื้นที่ย่านทองหล่อ ตรวจใบอนุญาตประกอบกิจการ/ร้านค้าต่าง ๆ ว่าจำหน่ายกัญชาได้ถูกต้องตามกฎหมายหรือไม่ เพื่อกำกับติดตามให้เป็นไปตามประกาศกระทรวงสาธารณสุข ฉบับใหม่ล่าสุด เรื่อง “สมุนไพรควบคุม (กัญชา) พ.ศ. 2565”

พบผู้กระทำผิดจำนวนทั้งสิ้น 6 ราย จำแนกเป็นรถเร่ (food truck) 5 ราย กระทำการจำหน่ายหรือแปรรูปสมุนไพรควบคุม (กัญชา) (พันลำ /จำหน่ายช่อดอก) โดยไม่ได้รับอนุญาต ในจำนวนดังกล่าวพบว่ามี 3 ราย ได้แสดงใบอนุญาตเข้าข่ายเป็นเท็จ เนื่องจากรถเร่หรือแผงลอย ที่ไม่มีที่อยู่แน่นอนไม่สามารถให้การอนุญาตได้

อีก 1 ราย มีสถานประกอบการชัดเจน แต่จำหน่ายหรือแปรรูปช่อดอกกัญชาโดยไม่ได้รับอนุญาตพนักงานเจ้าหน้าที่จึงได้แจ้งให้เจ้าพนักงานตำรวจ ยึด อายัดของกลาง สั่งปิด พร้อมส่งเจ้าพนักงานตำรวจดำเนินการ

อธิบดีกรมการแพทย์แผนไทย ย้ำว่าการดำเนินการครั้งนี้ แสดงให้เห็นถึงตัวบทกฏหมายบังคับใช้ได้จริงสำหรับผู้ฝ่าฝืนหรือกระทำผิด ต้องโทษตามกฎหมาย จึงขอย้ำไปยังผู้ประกอบการทุกคน ดำเนินการให้ถูกต้องตามประกาศ ของกระทรวงสาธารณสุข เพื่อร่วมกันควบคุมกัญชาในสังคมให้เกิดประสิทธิภาพต่อไป

Advertisment