แบรนด์ “เจ้าสัว” แจงสินค้าที่พบจุลินทรีย์ก่อโรค ไม่มีจำหน่ายในไทย

แบรนด์เจ้าสัว

แบรนด์ “เจ้าสัว” แจงสินค้าที่พบจุลินทรีย์ก่อโรค เป็นสินค้าสำหรับส่งออกเท่านั้น ไม่มีจำหน่ายในไทย ยันตรวจสอบ Retain Sample จากลอตเดียวกันแล้วไม่พบเชื้อ

วันที่ 28 มิถุนายน 2566 บริษัท เตียหงี่เฮียง (เจ้าสัว) จำกัด เจ้าของแบรนด์เจ้าสัว ชี้แจงว่า ทางบริษัทรับทราบเหตุการดังกล่าวจากสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา (อย.) เป็นที่เรียบร้อยแล้ว โดยสินค้าที่ อย. พบระบุว่าพบจุลินทรีย์ทำให้เกิดโรคนั้นเป็นสินค้าสำหรับส่งออกเท่านั้น ไม่ได้มีการจำหน่ายสินค้านี้ในประเทศไทยแต่อย่างใด 

พร้อมดำเนินการให้ตีคืนสินค้าทันที และตรวจสอบ Retain Sample ที่อยู่ในโรงงาน ซึ่งเป็นล็อตวันที่ผลิตสินค้าเดียวกันรวมถึงลอตการผลิตใกล้เคียง พบว่า สินค้าดังกล่าว ผ่านตามมาตรฐานและไม่มีการตรวจพบเชื้อ Salmonella spp.

ทั้งนี้ เมื่อสินค้าถูกส่งกลับมายังประเทศไทย สินค้าดังกล่าวได้ถูกอายัติและได้มีการกักสินค้าไว้ในพื้นที่แยกตั้งแต่เดือนธันวาคม พ.ศ. 2565 และยังอยู่ในขั้นตอนรอทาง อย. อนุมัติทำลาย จึงขอยืนยันว่าจะไม่มีการนำไปจำหน่ายสินค้าลอตนี้สู่ผู้บริโภคอย่างแน่นอน

อย่างไรก็ตาม บริษัทไม่ได้นิ่งนอนใจ และได้ดำเนินการตรวจสอบขั้นตอนต่าง ๆ ทั้งวัตถุดิบและกระบวนการผลิตทั้งหมดทันทีเมื่อได้รับทราบถึงกรณีดังกล่าว รวมถึงมีการส่งผลิตภัณฑ์ประเภทเดียวกัน และผลิตภัณฑ์อื่น ๆ ภายใต้แบรนด์ “เจ้าสัว” ให้ทีมวิจัยด้านอาหารตรวจเช็กความปลอดภัยของผลิตภัณฑ์ในทุกลอตการผลิต สำหรับสินค้าทั้งที่จำหน่ายในประเทศและส่งออก


ทั้งนี้เจ้าสัว ขอชี้แจงและยืนยันถึงความปลอดภัยของผลิตภัณฑ์ข้าวตัง และผลิตภัณฑ์อื่น ๆ ทุกประเภทภายใต้แบรนด์ “เจ้าสัว” ว่าปลอดจากเชื้อจุลินทรีย์ที่ทำให้เกิดโรค Salmonella spp โดยบริษัทยังคงมุ่งมั่นในเจตนารมณ์ในการดำเนินธุรกิจที่ได้รับการผลิตภายใต้มาตรฐาน GHPs และ HACCP โดยให้ความสำคัญกับการควบคุมคุณภาพอาหาร ความสะอาด และสุขอนามัยตามมาตรฐานสม่ำเสมอ เพื่อความปลอดภัยในผลิตภัณฑ์ และสร้างความมั่นใจให้กับผู้บริโภค