ปับลิซิส ปั้น AI “Publicis GPT” เสริมแกร่งงานเอเยนซี่โฆษณา

ปับลิซิส ปั้น AI

ปับลิซิส ปั้น 2 แพลตฟอร์ม AI Publicis GPT-Marcel เสริมแกร่งงานเอเยนซี่โฆษณา

วันที่ 9 สิงหาคม 2566 นายภารุจ ดาวราย ประธานเจ้าหน้าที่บริหารร่วม ปับลิซิส กรุ๊ป ประเทศไทย กล่าวว่า ขณะนี้ความเปลี่ยนแปลงในสื่อสารการตลาดเห็นได้ชัดเจนขึ้น ไม่ว่าจะเป็นความสำคัญของการปิดการขายบนมือถือ และการที่ผู้บริโภคไม่รู้สึกถึงความแตกต่างระหว่างการใช้ชีวิตบนออนไลน์และออฟไลน์อีกต่อไป

เช่นเดียวกับความต้องการของลูกค้าที่ต้องการบริการแบบครบวงจรตั้งแต่การสื่อสาร ทำการตลาด ไปจนถึงพัฒนา-ดูแลระบบต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง

ความเปลี่ยนแปลงนี้ส่งผลให้เอเยนซี่โฆษณา-การตลาดต้องปรับตัวรับมือ โดยเฉพาะเรื่องกระบวนการทำงานที่มีความซับซ้อน ทำให้ต้องอาศัยความร่วมมือจากหลายฝ่ายทั้งในและนอกองค์กรมากขึ้น

“หน้าที่ของบริษัทโฆษณาแบบเดิม ๆ ที่มุ่งแต่สร้างการรับรู้นั้นย่อมไม่เพียงพอกับความต้องการในโลกปัจจุบันอีกต่อไป”

ปั้น AI Publicis GPT – Marcel เสริมแกร่ง

นายภารุจเปิดเผยว่า เพื่อเพิ่มศัยภาพและอำนวยความสะดวกให้บุคลากรในการทำงานซึ่งซับซ้อนมากขึ้น บริษัทได้จับมือพันธมิตรพัฒนาแพลตฟอร์ม AI ขึ้นมาใช้งาน จนทำให้ ปับลิซิส กรุ๊ป เป็นเน็ตเวิร์กเอเยนซี่กลุ่มแรกของโลกที่มีแพลตฟอร์ม AI เป็นของตัวเอง ในชื่อ มาแซล (Marcel) ที่ทำหน้าที่เชื่อมโยงบุคลากรของปับลิซิส กรุ๊ปทั้งโลกเข้าด้วยกัน พร้อมเป็นคลังแห่งการเรียนรู้เรื่องราวทางการสื่อสารการตลาด และ Soft Skill อื่น ๆ อีกด้วย

นอกเหนือจากนี้ บริษัทยังจับมือกับ OpenAI บริษัทผู้พัฒนา ChatGPT มาสร้าง Publicis GPT ซึ่งเป็นเจเนอเรทีฟ AI แบบเดียวกับ ChatGPT แต่เป็นระบบปิดสำหรับใช้งานเฉพาะในกลุ่มบริษัท เพื่อตอบโจทย์ด้านความลับของลูกค้า และป้องกันละเมิดลิขสิทธิ์ข้อมูลต่าง ๆ ที่ AI นำมาใช้

พร้อมจัด AI Friday ขึ้นในกรุ๊ป ซึ่งจัดขึ้นเพื่อที่บุคลากรแลกเปลี่ยนความรู้ใหม่ ๆ ในเรื่อง AI ที่สามารถนำมาทำให้งานสะดวกรวดเร็วและง่ายขึ้น อีกทั้งยังเป็นการทำให้บุคลากรพร้อมสำหรับตลาดงานในอนาคตอีกด้วย

ทรานส์ฟอร์ม ปับลิซิส กรุ๊ป ประเทศไทย

นางสาวโศรดา ศรประสิทธิ์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารร่วม ปับลิซิส กรุ๊ป ประเทศไทย อธิบายว่า บริษัทจัดกระบวนทัพใหม่เริ่มด้วยการใช้ตำแหน่ง Co-CEO หรือประธานเจ้าหน้าที่บริหารร่วม

โมเดลนี้สามารถตอบสนองความท้าทายในเรื่องความรวดเร็ว และการเปลี่ยนแปลงแบบนี้ได้ดีกว่าการบริหารแบบผู้นำเพียงคนเดียว เนื่องจากผู้บริหารที่มีประสบการณ์ต่างกันจะช่วยทำให้เสริมความสามารถรอบด้านเพื่อให้แข็งแกร่งทั้งในเชิงกลยุทธ์และปฎิบัติการ ให้ครอบคลุมในทุกมิติ

ต่อจากนี้ไป บริษัทจะมุ่งมั่นสร้างการเติบโตอย่างยั่งยืนสอดคล้องไปกับการเติบโตของธุรกิจของลูกค้า รวมทั้งรักษามาตรฐานการทำงานที่เป็นเน็ตเวิร์กเอเยนซี่ระดับโลก โดยยอมรับมุมมองที่หลากหลาย เพื่อผสมผสานทางความคิดให้ได้ผลลัพธ์ที่ยอดเยี่ยม สำหรับทุก ๆ โอกาสในการคว้าชัยชนะทางธุรกิจ