แอสตร้าฯ จับมือสภาเภสัชกรรมต่อยอดการใช้งานตู้อัจฉริยะ Asthma Smart Kiosk

แอสตร้าเซนเนก้า จับมือ สภาเภสัชกรรม

แอสตร้าเซนเนก้า จับมือสภาเภสัชกรรม มุ่งขยายแนวคิดการประยุกต์ใช้นวัตกรรมทางการแพทย์ ต่อยอดจาก Asthma Smart Kiosk สู่ Healthy Lung Smart Care เพื่อการดูแลรักษาผู้ป่วยโรคหืดอย่างมีประสิทธิภาพ

วันที่ 22 กันยายน 2566 นายโรมัน รามอส ประธาน บริษัท แอสตร้าเซนเนก้า (ประเทศไทย) เปิดเผยว่า บริษัทได้สานต่อความมุ่งมั่นในการนำวิทยาศาสตร์มาต่อยอดและพัฒนาเพื่อการวินิจฉัยและรักษาผู้ป่วยในกลุ่มโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง โดยเฉพาะอย่างยิ่งในกลุ่มโรคหืด โรคปอดอุดกั้นเรื้อรัง และโรคมะเร็งปอด ภายใต้โครงการ Healthy Lung Thailand ด้วยการสนับสนุนสภาเภสัชกรรม เพื่อต่อยอดการใช้งานตู้อัจฉริยะ Asthma Smart Kiosk สู่แพลตฟอร์ม Healthy Lung Smart Care ในรูปแบบ web-based และ QR code

เพื่อให้ผู้ป่วยและผู้ดูแลทุกคนสามารถเข้าถึงได้ และมีแผนเชื่อมต่อกับแอปพลิเคชั่น TeleHealth ของสภาเภสัชกรรมในอนาคตอันใกล้ เพื่อขยายการเข้าถึงผู้ป่วยโรคหืดทั่วประเทศ ภายในงานสัปดาห์เภสัชกรรม ในวันที่ 22-24 กันยายน 2566 ณ ชั้น 5 ศูนย์การค้าเซ็นทรัลเวิลด์

ประธาน บริษัท แอสตร้าเซนเนก้า ประเทศไทย ย้ำว่า บริษัทได้ทำงานอย่างใกล้ชิดร่วมกับหน่วยงานในสังกัดสาธารณสุข สมาคมทางการแพทย์ รวมถึงสภาเภสัชกรรม ผ่านกิจกรรมต่าง ๆ อาทิ การสนับสนุน Peak Flow Meter อุปกรณ์เพื่อช่วยประเมินสมรรถภาพปอด การนำนวัตกรรมแอปพลิเคชั่นโทรศัพท์มือถือมาผนวกกับแนวเวชปฏิบัติและองค์ความรู้ทางการแพทย์สมัยใหม่ (Asthma Excellence Mobile Application) และ Asthma Collaboration Network หรือ ACN นวัตกรรมเครื่องมือโซเชียลมีเดียที่สนับสนุนการทำงานร่วมกันระหว่างศูนย์ความเป็นเลิศกับหน่วยบริการสุขภาพปฐมภูมิในการดูแลผู้ป่วยโรคหืด