อายิโนะโมะโต๊ะ เร่งหาพันธมิตร เตรียมรับมือสังคมสูงวัยแบบสุดยอดในปี’78

อายิโนะโมโต๊ะ

อายิโนะโมะโต๊ะ กางแผนสร้างความอยู่ดีมีสุขรับสังคมผู้สูงอายุแบบสุดยอดในปี 2578 เร่งหาพันธมิตรสร้างการรับรู้-ส่งมอบคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นให้ผู้สูงวัยกว่า 4 ล้านคน

วันที่ 29 พฤษภาคม 2567 มร. อิชิโระ ซะกะกุระ กรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท อายิโนะโมะโต๊ะ (ประเทศไทย) จำกัด กล่าวว่า จากข้อมูลของกรมกิจการผู้สูงอายุ กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ พบว่าประเทศไทยมีประชากรผู้สูงวัยเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วเป็นอันดับ 3 ของโลก และอันดับ 2 รองจากสิงคโปร์ในอาเซียน

โดยภารกิจในการดูแลกลุ่มผู้สูงวัยจำนวน 1 ใน 5 ของประชากรไทย 66 ล้านคน ที่กำลังจะก้าวสู่สังคมผู้สูงอายุแบบสุดยอดในปี 2578 นับเป็นโจทย์ที่ท้าทายของประเทศไทยในการเตรียมความพร้อมรับมือ วางแผน และปรับตัวในเชิงนโยบายและโครงสร้างในระยะยาว

ซึ่งสอดคล้องกับเป้าหมายที่สำคัญในการพัฒนาอย่างยั่งยืนภายในปี 2573 ของกลุ่มบริษัท อายิโนะโมะโต๊ะ และวิสัยทัศน์ใหม่ในฐานะผู้นำในการสร้างความอยู่ดีมีสุขให้สังคมไทย ด้วยการนำเสนอผลิตภัณฑ์อาหารและสุขภาพ เพื่อให้คนไทยได้ “กินดี มีสุข” ผ่านการประยุกต์ใช้ศาสตร์แห่งกรดอะมิโน ซึ่งเป็นความเชี่ยวชาญตั้งแต่เริ่มต้นธุรกิจของบริษัท

มร. อิชิโระ ซะกะกุระ กรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท อายิโนะโมะโต๊ะ (ประเทศไทย) จำกัด
มร.อิชิโระ ซะกะกุระ กรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท อายิโนะโมะโต๊ะ (ประเทศไทย) จำกัด

ชูโปรดักต์ใหม่-จับกลุ่มสูงวัย

ทั้งนี้ จากการศึกษาของอายิโนะโมะโต๊ะพบว่าผู้สูงอายุชาวไทยกว่า 4 ล้านคน มีความเสี่ยงและกำลังประสบอาการกล้ามเนื้ออ่อนแรง เคลื่อนไหวได้ช้าหรือเดินทางไกลลำบาก ฯลฯ บริษัทจึงประยุกต์ใช้ศาสตร์แห่งกรดอะมิโนมาสร้างสรรค์ “อะมิโนมอฟ” ผลิตภัณฑ์อาหารเสริมสำหรับผู้สูงวัย ให้เป็นทางเลือกในการเสริมสร้างและคงสภาพของมวลกล้ามเนื้อ

Advertisment

รวมทั้งทำหน้าที่ในการพยุงกระดูกและข้อต่อ เตรียมความพร้อมตั้งแต่ก่อนย่างเข้าและเมื่ออยู่ในวัยสูงอายุ โดย 1 ซอง 5 กรัม ไม่มีน้ำตาล ดูดซึมเร็ว ให้พลังงาน 20 กิโลแคลอรี เทียบเท่ากับการบริโภคโปรตีนเวย์ 20 กรัม

ทั้งนี้ จุดเด่นของ “อะมิโนมอฟ” สามารถช่วยตอบโจทย์ความต้องการในการดำเนินชีวิต ช่วยแก้ปัญหาสมรรถภาพทางกายของผู้สูงวัยชาวไทยให้กลับมาฟิตและเคลื่อนไหวได้อย่างอิสระและมั่นใจ รวมทั้งสนุกกับการใช้ชีวิตในวัยเกษียณ ได้ทำกิจกรรมกับครอบครัวและคนที่รักได้อย่างเต็มที่

ผนึกพันธมิตร-ขยายช่องทาง

โดยบริษัทได้ตั้งเป้าเพิ่มการรับรู้และกระตุ้นให้ผู้สูงวัยและครอบครัว ตระหนักถึงการเสื่อมสภาพทางกายภาพและเตรียมความพร้อมได้อย่างถูกวิธี โดยมุ่งหาและสร้างสรรค์กิจกรรมร่วมกับพันธมิตรในทุกภาคส่วน

รวมทั้งขยายช่องทางการจัดจำหน่ายตอบโจทย์พฤติกรรมการซื้อของผู้สูงวัย เพิ่มเติมจาก Line Account และ Facebook และการจัดกิจกรรมส่งเสริมการขายผ่านโซเชียลเน็ตเวิร์ก, ร้านค้าออนไลน์บน Shopee  Lazada TikTokShop ฯลฯ อีกทั้งยังขยายช่องทางการขายไปยังกลุ่มร้านขายยาอีกด้วย เพื่อเข้าถึงผู้สูงอายุจำนวน 26,000 คน ภายในปี 2567

Advertisment

อายิโนะโมะโต๊ะ