สิ้นสุดการรอคอย! ไทยพีบีเอสมีมติเลือก “ผู้อำนวยการ ส.ส.ท” คนใหม่เป็นที่เรียบร้อย

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ล่าสุดคณะกรรมการนโยบายองค์การกระจายเสียงและแพร่ภาพสาธารณะแห่งประเทศไทย(ส.ส.ท)มีมติเลือก รศ.ดร.วิลาสินี พีพิธกุล เป็นผู้อำนวยการ ส.ส.ท

สำหรับขั้นตอนต่อจากนี้ จะเชิญผู้ได้รับการคัดเลือกมาเจรจาตกลงรายละเอียดของสัญญาจ้างก่อนการทำสัญญาจ้าง