“แกมโบล” แตกไลน์ “คาเนีย” ชิงตลาดรองเท้าเพื่อสุขภาพ

นายสุรชัย กิจกำจาย กรรมการผู้จัดการ บริษัท บิ๊กสตาร์ จำกัด ผู้ผลิตและจัดจำหน่ายรองเท้าแกมโบล กล่าวว่า ล่าสุด บริษัทได้เปิดตัว “คาเนีย” แบรนด์รองเท้าสุขภาพ สไตล์ลำลอง สามารถสวมใส่ได้ทุกโอกาส โดยมีกลุ่มเป้าหมายเป็นคนวัยทำงานขึ้นไป เพื่อรับกับตลาดรองเท้าลำลองกึ่งสุขภาพ ที่มีอัตราการเติบโตดีขึ้น สวนทางกับตลาดรองเท้าในภาพรวมที่มีการเติบโตในระดับต่ำ จากสภาพเศรษฐกิจที่ยังไม่ฟื้นตัวมากนัก
ในปีแรก ได้วางกลยุทธ์และแผนการตลาดของแบรนด์ ผ่านการทำโฆษณาประชาสัมพันธ์ในทุกช่องทางทั้งออนไลน์และออฟไลน์ ใช้การสื่อสารแบบครอบคลุม 360 องศา เพื่อสร้างความรับรู้ไปยังผู้บริโภคและกลุ่มเป้าหมาย พร้อมทั้งขยายช่องทางการจำหน่ายให้ครอบคลุมมากที่สุด

โดยเน้นการออกแบบและพัฒนาผลิตภัณฑ์ที่หลากหลาย เพื่อตอบโจทย์ผู้บริโภคทั้งชายและหญิง (Unisex) โดยชี้ให้เห็นถึงความแตกต่างของรองเท้าคาเนียจากรองเท้าในกลุ่มเดียวกัน (Differentiate) พร้อมทั้งขยายช่องทางจำหน่ายให้ครอบคลุมมากที่สุด รวมไปถึงการสนับสนุนทางสังคม (CSR)

คาดหวังว่าแบรนด์รองเท้าคาเนีย จะเป็นแบรนด์รองเท้าสัญชาติไทยที่เป็นผู้นำตลาดในไทยภายใน 3 ปี