“รติ พันธุ์ทวี” นั่งแท่นนายกสมาคมโฆษณาคนใหม่

สมาคมโฆษณาแห่งประเทศไทย จัดประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2561 และมติเลือก นายรติ พันธุ์ทวี ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ บริษัท บุญรอดเทรดดิ้ง จำกัด (ที่ 5 จากซ้าย) เป็นนายกสมาคมโฆษณาแห่งประเทศไทย ดำรงตำแหน่งระหว่างปี 2561-2563 พร้อมกรรมการบริหาร 7 คน ประกอบด้วย นายธาราวุฒิ สืบเชื้อ, นายธนวัฒน์ มีสวัสดิ์, ดร.ชาลินี ฮิราโน, นางสาววราภรณ์ กุลสวัสดิ์ภักดี,ดร.นิวัต วงศ์พรหมปรีดา, ดร.ปอยหลวง โคนทรงแสน และนายอดิศักดิ์  อมรฉัตร