ดึงกลุ่มค้าปลีก CLMV ปั้นไทยฮับอาเซียน

ค้าปลีกไทย 3.3 แสนล้าน เดินหน้าปลุกตลาดทั้งอาเซียน ดึงผู้ประกอบการธุรกิจค้าปลีกปั้นอีเวนต์ RetailEX ASEAN 2017 ขึ้นแท่นฮับค้าปลีก

นางสาวจริยา จิราธิวัฒน์ ประธานสมาคมผู้ค้าปลีกไทย กล่าวว่า ภาพรวมของธุรกิจค้าปลีกไทยขยายตัว 3% ตลอดช่วง 2-3 ปีที่ผ่านมา หรือมูลค่า 3.3 แสนล้านบาท โดยคาดว่าในช่วง 3-5 ปีจากนี้จะสามารถสร้างการเติบโตได้ 5% นอกจากขยายสาขาของกลุ่มผู้ประกอบการที่ช่วยกันผลักดันตลาดแล้วนั้น การดึงผู้ประกอบการจากต่างประเทศเข้ามาในรูปแบบประชุมสัมมนาและจัดนิทรรศการในระดับนานาชาติมีส่วนช่วยผลักดันให้ค้าปลีกไทยเป็นศูนย์กลางของภูมิภาค

สอดคล้องกับ ดร.ฉัตรชัย ตวงรัตนพันธ์ ผู้อำนวยการบริหารสมาคมผู้ค้าปลีกไทย ฉายภาพว่า ในช่วง 2-3 ปีจากนี้การลงทุนในโครงสร้างพื้นฐานที่ขยายตัวออกไปทั่วประเทศทำให้เกิดการลงทุนของกลุ่มค้าปลีกที่ขยายตัวออกไปเพื่อรองรับตลาดใหม่ ๆ ทำให้ขนาดของธุรกิจค้าปลีกเติบโตมากขึ้น เช่นเดียวกับภาคธุรกิจท่องเที่ยวซึ่งดึงนักท่องเที่ยวเข้ามาในประเทศมากขึ้นล้วนส่งผลดีต่อค้าปลีก และที่ผ่านมาค้าปลีกเมืองไทยมีการขยายตัวที่ดีและมีขนาดใหญ่ในภูมิภาค การจัดงานสัมมนาหรือทำงานร่วมกันระหว่างประเทศต่างช่วยผลักดันให้ไทยเป็นฮับของอาเซียน

ทั้งนี้ สมาคมผู้ค้าปลีกไทย ร่วมกับบริษัท อิมแพ็ค เอ็กซิบิชั่น แมเนจเม้นท์ จำกัด และบริษัท แคลเรียน อีเว้นทส์ จำกัด จัดงานนิทรรศการสินค้าและการประชุมนานาชาติประจำปี เพื่อธุรกิจค้าปลีก หรือรีเทลเอ็กซ์ อาเซียน 2017 (RetailEX ASEAN 2017) เพื่อช่วยให้ผู้ประกอบการที่ต้องการมองหาแนวทางพัฒนาร้านค้าไปทางด้านออนไลน์ หรืออีคอมเมิร์ซ ควบคู่กับการนำนวัตกรรมและเทคโนโลยีสมัยใหม่ มาพัฒนา ปรับปรุง และนำไปใช้เพื่อพัฒนาธุรกิจค้าปลีกได้อย่างมีประสิทธิภาพ

นอกจากเทคโนโลยีด้านอีคอมเมิร์ซแล้วนั้น ยังได้รวบรวมนวัตกรรมด้านอุปกรณ์การออกแบบตกแต่งร้านค้า รวมไปถึงระบบรักษาความปลอดภัย, โปรแกรมและอุปกรณ์การบริหารจัดการหน้าร้าน หรือ POS และระบบ Auto ID ซึ่งภายในงานยังมีการจับคู่ทางธุรกิจเพื่อเจรจาการค้าระดับภูมิภาครองรับการขยายตัวทางเศรษฐกิจของตลาดอาเซียน ซึ่งคาดว่าจะมีผู้มาร่วมงานและจับคู่ธุรกิจกว่า 5,000 ราย ตลอดวันที่ 14-16 กันยายน 2560