อิเกียทุ่ม 212 ล้านยูเอส ผุดศูนย์กระจายสินค้าในมาเลเซีย รับตลาดอาเซียน

อิเกียทุ่มงบ 212 ล้านเหรียญสหรัฐ ตั้งศูนย์กระจายสินค้าในประเทศมาเลเซีย เพื่อรองรับทั้งที่มีอยู่ 12 แห่งในไทย มาเลเซียและสิงคโปร์ รวมถึงที่จะสร้างเพิ่มอีก 7 แห่งในภูมิภาคอาเซียนภายในปี 2569 อาทิ เวียดนามและฟิลิปปินส์

โดยในศูนย์นี้จะมีโกดังขนาด 100,000 ตร.ม. ซึ่งถือว่าใหญ่เป็นอันดับต้นๆ เมื่อเทียบกับโกดังอื่นของบริษัท สะท้อนให้เห็นถึงความเข้มข้นในการรุกตลาดอาเซียนซึ่งกำลังเติบโต