“นู สกิน” เปิดตัวแอปพลิเคชั่นใหม่รุกหนักออนไลน์

นางวิภาดา ตั้งปกรณ์ ผู้จัดการทั่วไป บริษัท นู สกิน เอ็นเตอร์ไพร์ส (ประเทศไทย) จำกัด กล่าวว่า ภาพรวมตลาดของธุรกิจ นู สกิน ยังคงมีอัตราการเติบโต ปัจจัยสำคัญมาจากการรุกตลาดผ่านช่องทางออนไลน์ บริษัทจึงเล็งเห็นโอกาสทางธุรกิจและใช้กลยุทธ์การสื่อสารมากระตุ้นยอดขายผ่านระบบออนไลน์ให้มากขึ้น

ล่าสุดได้เปิดตัวแอปพลิเคชั่นภายใต้ชื่อ “Nu Skin AR” ซึ่งจะเป็นตัวช่วยอำนวยความสะดวกให้ผู้ใช้ผลิตภัณฑ์ นู สกิน สามารถเรียนรู้และเข้าใจผลิตภัณฑ์ได้ง่ายๆ เพียง 4 ขั้นตอน เปรียบเสมือนโปรแกรมคอยทำหน้าที่เป็นคลังข้อมูลให้กับนักธุรกิจ สมาชิกและผู้บริโภคได้เข้าถึงข้อมูลของผลิตภัณฑ์ตลอดจนได้เรียนรู้วิธีการใช้งานของสินค้าในแต่ละชนิดได้อย่างมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น ผู้ใช้สามารถเรียกดูข้อมูลสินค้าต่างๆ ของ นู สกิน เพียงถ่ายรูปผลิตภัณฑ์ที่ต้องการ จากนั้นแอปพลิเคชั่นจะทำการสแกนรูปภาพและประมวลผลเพื่อส่งรายละเอียดผลิตภัณฑ์ทั้งหมดมาปรากฏบนมือถือสมาร์ทโฟนหรือแท็บเล็ตของผู้ใช้งานทันที ซึ่งแอปพลิเคชั่นนี้ เป็นหนึ่งในกลยุทธ์ของ นู สกิน ที่จะบุกตลาดครึ่งปีหลัง เพื่อจูงใจลูกค้าในกลุ่มคนรุ่นใหม่ที่มีไลฟ์สไตล์ทันสมัย คาดว่าจะเป็นอีกโอกาสของ นู สกิน ที่จะสร้างประสบการณ์ที่ดีผ่านกลยุทธ์ดิจิทัล โดยที่การทำตลาดในระบบแบบออฟไลน์ก็ยังคงทำควบคู่กันไป เพื่อให้เกิดประสิทธิผลสูงสุดต่อผู้บริโภคในทุกกลุ่มเป้าหมาย และช่วยให้สัดส่วนยอดขายออนไลน์เติบโตเป็น 50% ภายในสิ้นปีนี้