“หน้าเก่า-หน้าใหม่” ชิงแชร์ตลาดขนมไหว้พระจันทร์เฉียดพันล้าน ขยับราคาแพงขึ้น 3-5%

ศูนย์วิจัยกสิกรไทย รายงานว่า เทศกาลไหว้พระจันทร์ปีนี้ ตรงกับวันที่ 13 กันยายน 2562 บรรยากาศของเทศกาลปีนี้ ยังคงเห็นผู้ประกอบการทั้งรายดั้งเดิมและรายใหม่ ส่งผลิตภัณฑ์รูปแบบใหม่ๆ ออกมานำเสนอเพื่อสร้างความแปลกใหม่ ทั้งไส้ขนมที่บางรายคิดค้นไส้ที่ยังไม่เคยมีการผลิตออกมา รวมถึงการออกแบบบรรจุภัณฑ์ที่สวยงามมีคุณค่า เพื่อจับตลาดกลุ่มที่ซื้อไปรับประทานหรือซื้อเป็นของฝาก สำหรับปีนี้ผู้ประกอบการขนมไหว้พระจันทร์ต้องเผชิญความท้าทายจากราคาวัตถุดิบหลักที่ปรับตัวสูงขึ้น ส่งผลต่อราคาขนมไหว้พระจันทร์ที่ปรับตัวเพิ่มขึ้นพอสมควร อาทิ ทุเรียน รวมถึงการออกรสชาติขนมไหว้พระจันทร์ใหม่ ที่มักตั้งราคาสูงกว่ารสชาติดั้งเดิม นอกจากนี้ ยังเป็นผลจากการสร้างมูลค่าเพิ่มด้วยรูปแบบบรรจุภัณฑ์ที่เน้นคุณค่าด้วย

ศูนย์วิจัยกสิกรไทย ได้สำรวจพฤติกรรมการซื้อขนมไหว้พระจันทร์ของคนไทยในปี 2562 พบว่า จำนวนคนซิ้อขนมไหว้พระจันทร์พิ่มขึ้น แม้เฉลี่ยซื้อจำนวนชิ้นน้อยลง แต่จากราคาต่อชิ้นปรับเพิ่มขึ้นทำให้มูลค่าตลาดเติบโตราว 2.1% จากปีก่อน มูลค่าประมาณ 950 ล้านบาท

ทิศทางตลาดที่เติบโตเป็นทั้งโอกาสทางธุรกิจและความท้าทายด้านการแข่งขันสำหรับผู้ประกอบการขนมไหว้พระจันทร์ เนื่องจากจำนวนรายผู้ประกอบการที่เพิ่มขึ้นเมื่อเทียบกับอดีต จากสภาวะตลาดที่ค่อนข้างเปิดกว้าง สำหรับผู้ประกอบการหน้าใหม่ ประกอบกับพฤติกรรมของกลุ่มผู้ซื้อรุ่นใหม่ที่ยึดติดกับตราสินค้าน้อยลงหรือพร้อมทดลองสินค้าใหม่ๆ และกล้าที่จะใช้จ่ายเพื่อคุณค่าของสินค้า จึงทำให้ผู้ประกอบการคงจำเป็นต้องให้ความสำคัญกับการนำเสนอกลยุทธ์ที่สอดคล้องไปกับพฤติกรรมของลูกค้าเป้าหมาย อาทิ การออกแบบรสชาติขนมไหว้พระจันทร์ที่เน้นสุขภาพ มีแคลอรี่ต่ำ (หวานน้อย) ขนาดต่อชิ้นที่เหมาะสม รวมทั้งการออกแบบบรรจุภัณฑ์ที่ใส่ใจสิ่งแวดล้อม เป็นต้น

จากผลสำรวจพบว่า ในปี 2562 คนส่วนใหญ่ซื้อขนมไหว้พระจันทร์ ไปรับประทานมีสัดส่วนอยู่ที่ 47.1% (ส่วนใหญ่เป็นคนรุ่นใหม่ที่มีอายุระหว่าง 20-39 ปี) รองลงมาคือ กลุ่มที่ซื้อไปไหว้มีสัดส่วน 26.6% ซื้อไปฝากญาติมิตร 22.3% และซื้อให้กลุ่มลูกค้าองค์กร 4.0%


ทั้งนี้ผู้ตอบแบบสอบถามจะซื้อขนมไหว้พระจันทร์ในจำนวนที่ลดลงโดยเฉลี่ยอยู่ที่ประมาณ 7.2ชิ้น ในปีนี้จาก 7.5ชิ้นในปี2561 ขณะที่ค่าใช้จ่ายเฉลี่ยใกล้เคียงกับปีก่อนโดยอยู่ที่ 992 บาทต่อคน เทียบกับ 997 บาทต่อคนในปีก่อน ซึ่งในกลุ่มที่ซื้อขนมไหว้พระจันทร์ลดลง ให้เหตุผลว่าเป็นเพราะราคาที่แพงขึ้น คิดเป็นสัดส่วนประมาณ 29.5%


สอดคล้องกับที่ศูนย์วิจัยกสิกรไทยได้เก็บรวบรวมข้อมูลพบว่า ขนมไหว้พระจันทร์ในตลาดมีราคาที่ปรับเพิ่มขึ้นเฉลี่ยประมาณ 3-5% นอกจากนี้การซื้อน้อยชิ้นลง ผู้ตอบแบบสอบถามยังให้เหตุผลว่า เป็นผลมาจากการที่มีภาระรายจ่ายเพิ่มขึ้น 27.9% และการมีรายได้ที่ลดลง 8.2%

ไม่พลาดข่าวสำคัญ เจาะลึกทุกประเด็น
เพิ่มเราเป็นเพื่อนทาง @prachachat

ติดตามข่าวธุรกิจ