สมาคมมีเดียฯมั่นใจ สิ้นปีเม็ดเงินโฆษณาทรงตัวตามคาด หลังไตรมาส 3 โตเล็กน้อย

นายไตรลุจน์ นวะมะรัตน นายกสมาคมมีเดียเอเยนซี่ และธุรกิจสื่อแห่งประเทศไทย กล่าวว่า แม้เศรษฐกิจโดยรวมยังชะลอตัว แต่สิ้นปีนี้งบประมาณการใช้สื่อโฆษณามีแนวโน้มจะเท่ากับปีที่ผ่านมาตามที่สมาคมมีเดียฯ เคยคาดการณ์ไว้ก่อนหน้า

หลังงบฯการใช้สื่อโฆษณาในไตรมาสที่ 3 เติบโตเล็กน้อย นำโดยสื่ออินเตอร์เน็ตที่เติบโตสูงสุดถึง 18% รองลงไปคือสื่อในโรงภาพยนตร์ (Cinema) เพิ่มขึ้น 11% สื่อในการเดินทาง (Transit) เพิ่มขึ้น 5% ส่วนสื่อนอกบ้าน (Outdoor) เพิ่มขึ้น 1% ตามลำดับ ซึ่งสอดคล้องกับพฤติกรรมการบริโภคสื่อที่เปลี่ยนแปลงไปของผู้บริโภค ในขณะที่ไตรมาส 2 งบประมาณฯทรงตัวเท่ากับปีที่แล้ว

จากแนวโน้มของสามไตรมาสที่ผ่านมา จึงคาดว่าในไตรมาสสุดท้าย การใช้งบฯของภาคส่วนต่างๆ จะไม่เปลี่ยนแปลงมากนัก และส่งผลให้งบฯการใช้สื่อโฆษณาทั้งปีจะคงที่เท่ากับปีที่ผ่านมา

“สถานณ์การการใช้งบสำหรับสื่อโฆษณาคงที่นี้ เป็นสิ่งที่สมาคมด้านโฆษณาและการตลาดจำเป็นต้องวิเคราะห์สัดส่วนการใช้สื่ออย่างถี่ถ้วน เพื่อให้ทำการตลาดได้ตรงใจผู้บริโภคยิ่งขึ้น และนำไปสู่การเพิ่มยอดขาย” นายกสมาคม กล่าวทิ้งท้าย