สยามพิวรรธน์ผนึกพันธมิตร ย้ำจุดยืนสร้างความยั่งยืนชุมชน-สังคม

สยามพิวรรธน์ตอกย้ำกลยุทธ์ขับเคลื่อน “สู่ความยั่งยืน” ให้ความสำคัญทุกภาคส่วน “ชุมชน-สังคม-สิ่งแวดล้อม” แท็กทีมพาร์ตเนอร์ คู่ค้า ลูกค้า ไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลัง

หลังจากเมื่อต้นปี บริษัท สยามพิวรรธน์ จำกัด เจ้าของและผู้บริหารสยามพารากอน สยามเซ็นเตอร์ สยามดิสคัฟเวอรี่ และไอคอนสยาม ได้ประกาศจุดยืนในฐานะ “ผู้นำแห่งเศรษฐกิจสร้างสรรค์” (Creative Economy) ล่าสุดยักษ์ใหญ่รายนี้ประกาศตอกย้ำกลยุทธ์ “การสร้างคุณค่า สมประโยชน์ร่วมกันสู่ความยั่งยืน” ในการขับเคลื่อนธุรกิจในอนาคต

นางชฎาทิพ จูตระกูล ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร กลุ่มบริษัท สยามพิวรรธน์ กล่าวว่า แนวทางของบริษัทจะให้ความสำคัญใน 3 มิติ คือ ผู้คน ชุมชน-สังคม และสิ่งแวดล้อม ซึ่งได้บรรจุเข้าไปในกระบวนการดำเนินธุรกิจทุกประเภท ซึ่งตลอดระยะเวลา 60 ปี ได้ทำงานร่วมกับภาครัฐ เอกชน และชุมชน สร้างรูปแบบธุรกิจต่าง ๆ ของการ

ค้าปลีก สนับสนุนผู้ประกอบการรายย่อย ดีไซเนอร์ไทยที่มีความสามารถ เยาวชน ผู้พิการ และผู้ด้อยโอกาส ได้มีโอกาสใช้ธุรกิจและสถานที่ของสยามพิวรรธน์เป็นเวทีของการนำเสนอสินค้าและบริการ อีกทั้งส่งเสริมให้มีการเรียนรู้ในการทำธุรกิจอย่างครบวงจร สยามพิวรรธน์ยังทำงานร่วมกับชุมชนและภาคประชาสังคม ในการสืบสานภูมิปัญญาไทย และการอนุรักษ์ไว้ซึ่งขนบธรรมเนียมประเพณีที่ดีงาม

“กระบวนการต่าง ๆ นี้ เราได้เชิญชวนพันธมิตรทางธุรกิจ ลูกค้า ผู้ประกอบการ และพนักงานของกลุ่มบริษัทสยามพิวรรธน์ทั้งหมดให้เข้ามามีส่วนร่วม”

นางชฎาทิพกล่าวอีกว่า ในมิติผู้คนได้มอบโอกาสและความเท่าเทียมกับบุคคล 3 กลุ่ม คือ บุคคลทั่วไป, คนที่มีความสามารถในหลากหลายประเภท รวมถึงผู้พิการ ได้มีพื้นที่ในการแสดงผลงาน อาทิ สยามเซ็นเตอร์ ที่สนับสนุนให้ไทยดีไซเนอร์และธุรกิจออกแบบแฟชั่นแจ้งเกิด เช่นเดียวกับสุขสยาม, O.D.S. ชั้น 3 สยามดิสคัฟเวอรี่ และไอคอนคราฟต์ ไอคอนสยาม ที่มีพื้นที่เหล่านี้เช่นกัน ในมิติชุมชน และสังคม ได้สร้างความเจริญและส่งเสริมคุณภาพชีวิตที่ดีให้กับชุมชนโดยรอบโครงการที่เข้าไปดำเนินธุรกิจ นำเรื่องอารยสถาปัตย์มาใช้ในอาคารอย่างครบวงจรเป็นรายแรกในวงการอสังหาริมทรัพย์และค้าปลีก เพื่ออำนวยความสะดวกให้กับผู้พิการและผู้ทุพพลภาพ

“หรือกับ skywalk ปรับปรุงทางเชื่อมแยกปทุมวัน รถไฟฟ้าสายสีทอง แผนแม่บททางสัญจรทั้งทางรถ-ราง-เรือ ให้เชื่อมต่อถึงกัน ก็เกิดขึ้นภายใต้แนวคิดนี้”

ขณะที่นางอุสรา ยงปิยะกุล ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท สยามพิวรรธน์ รีเทล โฮลดิ้ง ขยายความถึงการพัฒนาในมิติด้านสิ่งแวดล้อมว่า มีนโยบายและแนวปฏิบัติที่ชัดเจนในการดูแลรักษาและอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมในทุก ๆ พื้นที่ที่ได้เข้าไปดำเนินธุรกิจ ผสมผสานวิถีชีวิตคนยุคใหม่ให้เข้ากันได้กับสินค้าที่ดีต่อสุขภาพและเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม

“การแยกขยะก่อนทิ้ง เลิกใช้ผลิตภัณฑ์พลาสติกที่ใช้ครั้งเดียวแล้วทิ้ง นำหลอด LED มาใช้ในทุกโครงการ การนำ solar rooftop จ่ายไฟฟ้าแสงสว่างให้กับอาคารจอดรถของไอคอนสยาม การออกแบบระบบดักจับละอองน้ำมัน และกรองกลิ่น เป็นสิ่งที่เราให้ความสำคัญทั้งสิ้น”

ตั้งแต่วันนี้จนถึง 5 มกราคม 2563 สยามพิวรรธน์และพันธมิตรได้ร่วมกันมอบของขวัญปีใหม่มอบให้กับเด็กนักเรียนโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดน จำนวน 26,500 คน จาก 218 โรงเรียนทั่วประเทศ โดยประชาชนทั่วไปสามารถร่วมบริจาคกับโครงการได้

ไม่พลาดข่าวสำคัญ เจาะลึกทุกประเด็น
เพิ่มเราเป็นเพื่อนทาง @prachachat

ติดตามข่าวธุรกิจ