“นีลเส็น” เผย กลุ่มยา-เครื่องใช้ไฟฟ้า อัดงบฯ เพิ่มต่อเนื่อง

การระบาดของโรคโควิด-19 ส่งผลหลายด้านต่อเม็ดเงินโฆษณาในเดือนมีนาคมที่ผ่านมา

โดยบริษัทวิจัย นีลเส็น ประเทศไทยระบุว่า มูลค่าเม็ดเงินโฆษณาในเดือนมีนาคมลดลง 5% เนื่องจากผลกระทบจากโควิด-19 อย่างไรก็ตาม มูลค่ารวมทั้งไตรมาสแรก ยังคงสูงกว่าปีก่อน 1% ด้วยมูลค่ารวม 28,697 ล้านบาท

โดยกลุ่มอาหารและเครื่องดื่มเป็นกลุ่มที่ทุ่มเม็ดเงินสูงสุดรวม 4,034 ล้านบาท ลดลง 2% จากช่วงเดียวกันของปีที่แล้ว ส่วนกลุ่มผลิตภัณฑ์ดูแลส่วนบุคคลและเครื่องสำอาง อยู่ในอันดับ 2 ใช้ไป 3,836 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 4% ด้านกลุ่มสื่อและการตลาด อยู่ในอันดับ 3 ด้วยมูลค่า 2,837 ล้านบาท ลดลง 8% ตามด้วยกลุ่มยานยนต์ มูลค่า 2,104 ล้านบาท ลดลง 7%

ส่วนกลุ่มยายังคงทุ่มงบสูงกว่าปีที่แล้วอย่างต่อเนื่อง โดย 3 ไตรมาสใช้งบไปกว่า 1,647 ล้านบาท สูงกว่าปี 2562 ถึง 45% เช่นเดียวกับกลุ่มการเงิน ธนาคาร และประกันภัย มูลค่า 1,439 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 16% และกลุ่มเครื่องใช้ไฟฟ้า-คอมพิวเตอร์ มูลค่า 632 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 34%

ส่วนกลุ่มท่องเที่ยวใช้ไป 1,049 ล้านบาท ลดลง 27% กลุ่มอสังหาริมทรัพย์ ใช้ไป 347 ล้านบาท ลดลง 26%

ในส่วนของด้านประเภทสื่อที่มีการใช้งานสูงสุดนั้น 3 อันดับแรก ยังคงประกอบด้วยสื่อทีวี ที่เป็นอันดับ 1 ด้วยสัดสวน 58% ของอุตสาหกรรม คิดเป็นมูลค่า 16,536 ล้านบาท ตามด้วยสื่อออนไลน์ มูลค่า 5,547 หรือ 19.3% และสื่อนอกบ้านมูลค่า 3,093 ล้านบาท หรือ 10.7% อยู่ในอันดับที่ 3

โดย ยูนิลีเวอร์ เป็นบริษัทที่ใช้เม็ดเงินโฆษณาสูงสุดด้วยมูลค่า 1,027 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากช่วงเดียวกันของปีที่แล้วถึง 51% มีแคมเปญ Comfort น้ำเดียว ซันชายน์ 18 บาท ทางสื่อทีวีมูลค่า 30 ล้านบาท เป็นแคมเปญที่ใช้เม็ดเงินโฆษณาสูงสุดในเดือนมีนาคม

ตามด้วยไลฟ์สตาร์ ใช้เม็ดเงิน 703 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากช่วงเดียวกันของปีที่แล้ว 1% โดยแคมเปญที่ใช้เม็ดเงินโฆษณาสูงสุดในเดือนมีนาคม คือ อัลติแมตคอลลาเจน โกลด์ ทางสื่อทีวีมูลค่า 23 ล้านบาท ส่วนพีแอนด์จี

อยู่ในอันดับ 3 มูลค่า 491 ล้านบาท ลดลง 25% แคมเปญที่ใช้เม็ดเงินโฆษณาสูงสุด คือ ใหม่ ดาวน์นี่หอมติดทนนาน ยิ่งกว่าน้ำหอมราคาแพง ทางสื่อทีวีมูลค่า 29 ล้านบาท