“เดอะมอลล์” เปิด 100 มาตรการ รีสตาร์ทห้าง

จากการส่งสัญญาณคลายล็อคดาว์น เฟส 2 ที่คาดว่าจะมีการผ่อนปรนให้เปิดห้างสรรพสินค้าในวันที่ 17 พฤษภาคม 2563 นี้ “เดอะมอลล์ กรุ๊ป”  ได้จัดทำมาตรการความปลอดภัย ที่ครอบคลุมทุกมิติ รวมทั้งสิ้น 100 มาตรการ ทั้งมาตรการสำหรับคู่ค้า และกลุ่มธุรกิจที่เปิดภายในห้าง โดยเน้นย้ำในเรื่องของการคัดกรองและการลงทะเบียนผ่านระบบแอปพลิเคชั่น เพื่อให้สามารถติดตามข้อมูลของผู้ใช้บริการหากมีเหตุจำเป็น รวมถึงการเว้นระยะห่างทางสังคม ที่จะจำกัดจำนวนคนภายในห้างหรือศูนย์การค้า อยู่ที่ 1 คน ต่อ 5 ตร.ม. หากระบบมีการตรวจสอบว่ามีความหนาแน่นเกิน จะปิดการเข้าเป็นการชั่วคราว เป็นต้น ประกอบไปด้วยมาตรการดังต่อไปนี้

5 มาตรการหลัก 34 มาตรการย่อย สำหรับลูกค้า 

1.คัดกรองเข้มงวด (INTENSIVE SCREENING)

 1.  ตรวจวัดอุณหภูมิลูกค้า ผู้เข้าใช้บริการทุกคน รวมถึงพนักงานร้านค้า พนักงานคู่ค้า พนักงานรับ-ส่งสินค้า DELIVERY ด้วย THERMO SCAN และ THERMOMETER ณ ประตูทางเข้าศูนย์การค้าและห้างสรรพสินค้า  โดยต้องผ่านการตรวจวัดอุณหภูมิร่างกายไม่เกิน 37.5 องศาเซลเซียส จึงจะอนุญาตให้เข้าพื้นที่
 2. ลูกค้า ผู้ใช้บริการ และพนักงานทุกคน ต้องสวมหน้ากากอนามัยตลอดเวลา เมื่อเข้าพื้นที่ศูนย์การค้าและห้างสรรพสินค้า
 3. ลูกค้า ผู้ใช้บริการ และพนักงานทุกคน ต้องลงทะเบียนผ่าน APPLICATION
 4. จัดให้มีบริการจำหน่ายหน้ากากอนามัย ในกรณีลูกค้ามิได้สวมใส่ หรือไม่ได้เตรียมหน้ากากอนามัยม
 5. จัดเตรียมพรมเช็ดเท้าฆ่าเชื้อที่ประตูทางเข้า

2.ลดความแออัด (PHYSICAL DISTANCING)

 1. ลดความแออัด ด้วยการจำกัดจำนวนคน ในพื้นที่ 1 คน ต่อ 5 ตารางเมตร 
 2. กำหนดทางเข้า-ออก อาคารศูนย์การค้าและห้างสรรพสินค้า เพื่อให้ลูกค้า ผู้ใช้บริการ ผู้เช่า และพนักงานผ่านจุดคัดกรอง และลดการเดินสวนกันที่บริเวณทางเข้า – ออก
 3. ร้านค้าและพื้นที่ส่วนกลาง ต้องรักษาระยะห่าง ไม่น้อยกว่า 1 – 1.5 เมตร โดยจัดทำสัญลักษณ์กำหนดตำแหน่งยืนที่พื้นอย่างชัดเจน เช่น การเว้นระยะภายในลิฟท์ทุกตัว การใช้บันไดเลื่อนเว้นห่างกัน 2 ขั้น  รวมถึงระยะการยืนเพื่อรับบริการที่จุดชำระเงิน เคาน์เตอร์บริการต่าง ๆ
 4. จัดทำช่อง PRIORITY LANE สำหรับคนชรา สตรีมีครรภ์ ผู้พิการ 
 5. จัดเตรียมโซนพิเศษสำหรับพนักงาน DELIVERY ให้มีระยะห่าง ทั้งการรับสินค้า และการรอสินค้า
 6. งดกิจกรรมทางการตลาด ที่มีปริมาณคนต่อคิวมาก โดยยึดมาตรการ SOCIAL DISTANCING อย่างเคร่งครัด
 7. จัดให้มีบริการ DRIVE THRU & PICK UP ในห้างสรรพสินค้า

3.สร้างสังคมไร้สัมผัส (TOUCHLESS SOCIETY)

 1. จัดพนักงานบริการกดลิฟท์ทุกตัวให้กับลูกค้า และฉีดพ่นน้ำยาฆ่าเชื้อ ภายในลิฟท์ ทุก 10 นาที
 2. จัดพนักงานบริการเปิด – ปิดประตูศูนย์การค้าและห้างสรรพสินค้า
 3. ส่งเสริมให้ลูกค้าใช้วิธีการชำระเงินแบบ TOUCHLESS PAYMENT
 4. จัดให้มีบริการ WORRY-FREE WAITING AREA ในห้างสรรพสินค้า

4.สุขอนามัยเชิงรุก (HYGIENIC CLEANING)

 1. ทำความสะอาดจุดสัมผัสร่วม เช่น ปุ่มกดภายในลิฟท์ ราวบันไดเลื่อน ก๊อกน้ำ ลูกบิด กลอนประตู ด้วยน้ำยาฆ่าเชื้อทุก 30 นาที
 2. ทำความสะอาดพื้นศูนย์การค้า ด้วยน้ำยาฆ่าเชื้อทุก 30 นาที พร้อมติดตั้งเครื่องฉีดพ่นอัตโนมัติเพื่อพ่นยาฆ่าเชื้อในห้องน้ำ ทุก 5 นาที
 3. ทำความสะอาดใหญ่ ด้วยการฉีดพ่นยาฆ่าเชื้อ พื้นที่ขายและพื้นที่สำนักงานทุกสัปดาห์
 4. ทำความสะอาด ห้องลองสินค้า ห้องบริการ ห้องอุปกรณ์ ด้วยน้ำยาฆ่าเชื้อ ก่อนและหลังให้บริการ
 5. ทำความสะอาด รถเข็นซูเปอร์มาร์เก็ต รถเข็นเด็ก รถเข็นคนพิการ ด้วยน้ำยาฆ่าเชื้อก่อนให้บริการลูกค้า
 6. ทำความสะอาด โต๊ะ เก้าอี้ศูนย์อาหาร จุดแลกคูปอง FOOD COURT ด้วยน้ำยาฆ่าเชื้อทุก 30 นาที 
 7. ทำความสะอาด บัตรศูนย์อาหาร บัตรจอดรถ รวมทั้งเมนูอาหาร ด้วยน้ำยาฆ่าเชื้อก่อนให้บริการลูกค้า
 8. เพิ่มมาตรการเข้มงวด ในการทำความสะอาดห้องบริการต่างๆ เป็นพิเศษ เช่น ห้อง PLATINUM ห้องแม่และเด็ก
 9. พนักงานที่ปฏิบัติงานใกล้ชิดลูกค้า ต้องสวมหน้ากากอนามัย และ FACE SHIELD พร้อมทั้งติดตั้งGUARD SHIELD ในพื้นที่บริการทุกจุด เช่น จุดชำระเงิน เคาน์เตอร์บริการต่าง ๆ
 10. ติดตั้งเจลแอลกอฮอล์ล้างมือ บริเวณจุดบริการต่างๆ อย่างทั่วถึง เช่น ประตูทางเข้า – ออก  หน้าลิฟท์  จุดประชาสัมพันธ์  จุดชำระเงิน ทางเข้าห้องน้ำ ห้อง PLATINUM 
 11. ฉีดพ่นน้ำยาฆ่าเชื้อในพื้นที่จอดรถ DELIVERY ทุก 30 นาที
 12. จัดให้มีบริการอบฆ่าเชื้อสินค้าและถุงสินค้า ด้วยรังสี UV 
 13. ทำความสะอาดฆ่าเชื้อสินค้าที่มีการลอง ด้วยรังสี UV
 14. จัดให้มีจุดแยกทิ้งหน้ากากอนามัย ภายในศูนย์การค้าและห้างสรรพสินค้า
 15. มีระบบถ่ายเทอากาศภายในอาคาร มากกว่า 10 เท่าต่อชั่วโมง (10 ACH) และทำการอบฆ่าเชื้อระบบปรับอากาศส่วนกลางเป็นประจำทุกคืน ด้วยรังสี UV 

5.เฝ้าระวังติดตาม (COMPREHENSIVE INFORMATION TRACKING)

 1. หน่วยงานที่ดูแลพนักงาน พนักงานร้านค้า พนักงานคู่ค้า ต้องจัดทำประวัติข้อมูลสุขภาพของพนักงานทุกคนในสังกัด รวมถึงกรณีพนักงานที่ต้องถูกกักตัวก่อนเข้าปฏิบัติงาน
 2. ลูกค้า ผู้ใช้บริการ ผู้เช่า และพนักงาน ต้องได้รับการลงทะเบียนผ่าน APPLICATION ก่อนเข้าพื้นที่ศูนย์การค้าและห้างสรรพสินค้า เพื่อสามารถติดตามในกรณีที่มีความจำเป็น
 3. อบรมสร้างการตระหนักรับรู้และเน้นย้ำวิธีปฏิบัติกับพนักงาน เพื่อการดูแลรักษาสุขอนามัยและป้องกันตนเอง

และเพื่อความปลอดภัยแบบครอบคลุมทุกมิติ เดอะมอลล์ กรุ๊ป ได้เพิ่ม 6 มาตรการเสริม  66 มาตรการย่อย สำหรับ 6 กลุ่มธุรกิจ  ได้แก่ มาตรการสำหรับร้านค้าทุกประเภทและพนักงานทุกคนภายในศูนย์การค้า, มาตรการสำหรับร้านอาหาร, คลินิก, ร้านตัดผม, ร้านแฟชั่น , ร้านไลฟ์สไตล์ และธนาคาร เพื่อความมั่นใจของลูกค้าทุกท่านที่มาใช้บริการ

6 มาตรการเสริม 66 มาตรการ สำหรับ 5 กลุ่มธุรกิจ

1.มาตรการสำหรับร้านค้าทุกประเภท และพนักงานทุกคนภายในศูนย์การค้า

 1. พนักงานต้องแสดงใบรับรองแพทย์ ก่อนกลับมาปฏิบัติงาน กรณีเดินทางต่างจังหวัด สถานที่สุ่มเสี่ยง หรือใกล้ชิดผู้ติดเชื้อ ต้องกักตัวจนครบ 14 วัน จึงอนุญาตให้เข้าพื้นที่ศูนย์การค้าได้
 2. BIG CLEANING พ่นสเปรย์ฆ่าเชื้อ อย่างน้อยสัปดาห์ละ 1 ครั้ง
 3. ต้องวัดอุณหภูมิร่างกายวันละ 2 ครั้ง ก่อนเข้าพื้นที่ศูนย์การค้าและระหว่างวัน
 4. ต้องเตรียมเจลล้างมือ สำหรับบริการลูกค้าและพนักงานในร้านค้า
 5. พนักงานที่ปฏิบัติงาน ต้องสวมหน้ากากอนามัย, FACE SHIELD ตลอดเวลาและทำความสะอาดทุกวัน
 6. พนักงานที่ปฏิบัติงาน ต้องล้างมืออย่างสม่ำเสมอ ก่อนและหลังบริการลูกค้า
 7. ทำความสะอาดพื้นที่ให้บริการและจุดสัมผัสสาธารณะ ด้วยน้ำยาฆ่าเชื้อทุก 1 ชั่วโมง
 8. จัดให้มีบริการ เปิด – ปิด ประตูร้านค้า เพื่อลดการสัมผัส
 9. เว้นระยะห่างของที่นั่งและการยืนต่อคิว อย่างน้อย 1 เมตร (PHYSICAL DISTANCING)
 10. ส่งเสริมให้ลูกค้าใช้วิธีการชำระเงินแบบ TOUCHLESS PAYMENT
 11. ส่งเสริมให้มีการจองคิวและเรียกรับบริการผ่าน APPLICATION (เลี่ยงการนั่งรอ)
 12. หากพนักงานมีไข้ ไอ จาม ให้หยุดปฏิบัติงานและพบแพทย์ทันที โดยให้แจ้งฝ่ายบริหารศูนย์การค้า เพื่อรับทราบข้อปฏิบัติที่ถูกต้อง

2.ร้านอาหาร


 1. จัดให้มีการใช้ระบบจองคิวล่วงหน้า (เลี่ยงการนั่งรอ) 
 2. จัดเตรียมจุดวัดอุณหภูมิ, เจลล้างมือ สำหรับบริการลูกค้าและพนักงานในร้านค้า
 3. จำกัดจำนวนคนในร้าน โดยต้องจัดโต๊ะที่นั่งเว้นระยะห่างอย่างน้อย 1.5 เมตร
 4. จำกัดเวลาในการรับประทานอาหาร ไม่เกิน 1 ชั่วโมง
 5. ติดตั้ง TABLE SHIELD ที่โต๊ะรับประทานอาหาร 
 6. อาหารต้องปรุงสุกสะอาด เปลี่ยนช้อนสำหรับชิมทุกครั้ง และเข้มงวดในการจัดเก็บอาหาร และ อุปกรณ์ทำอาหารให้ถูกสุขอนามัย
 7. งดวางอุปกรณ์และชุดเครื่องปรุงทิ้งไว้บนโต๊ะ โดยจัดมีเครื่องปรุงชนิดซองแทนการใช้ร่วมกัน
 8. แยกหม้อต้ม เตาปิ้งย่าง และอุปกรณ์การรับประทาน 1 ชุด ต่อ 1 คน
 9. ร้านอาหารบุฟเฟต์ ต้องให้พนักงานเสิร์ฟอาหารที่โต๊ะ งดการบริการตนเอง
 10. สำหรับอาหาร TAKE AWAY ต้องใช้บรรจุภัณฑ์ที่มีฝาปิดมิดชิด ระบุชื่อร้าน สาขา วันที่ผลิต พร้อมชื่อพนักงานประกอบอาหารและจัดบรรจุภัณฑ์
 11. ทำความสะอาดฆ่าเชื้อโต๊ะและที่นั่ง ก่อนและหลังให้บริการ
 12. ฆ่าเชื้อภาชนะต่าง ๆ ด้วยเครื่องรังสี UV และติดตั้งเครื่องฟอกอากาศเพื่อฆ่าเชื้อโรค

3.คลินิก

 1. จัดให้มีการบันทึกข้อมูลผู้ใช้บริการ และใช้ระบบการจองคิวล่วงหน้า (เลี่ยงการนั่งรอ) เพื่อควบคุมปริมาณลูกค้าที่เข้ารับบริการ
 2. จัดให้มี ONLINE CONSULTATION หรือเหลื่อมเวลาการนัดหมาย
 3. วัดอุณหภูมิ สอบถามประวัติการเดินทางเพื่อประเมินความเสี่ยง ก่อนให้บริการ
 4. ให้บริการที่ใช้เวลาไม่เกิน 1 ชั่วโมง 
 5. อุปกรณ์ต้องฆ่าเชื้อด้วยเครื่องรังสี UV และทำความสะอาดพื้นผิวหลังสัมผัสด้วยน้ำยาฆ่าเชื้อ ก่อนและหลังให้บริการทุกครั้ง
 6. พนักงานที่ปฏิบัติงาน ต้องสวมถุงมือยางขณะปฏิบัติหน้าที่ และทิ้งทันทีหลังให้บริการ โดยแยกทิ้งรวมขยะติดเชื้อและอุปกรณ์ที่ใช้แล้ว ในถังปิดมิดชิดและนำไปทิ้งทุกชั่วโมง
 7. งดการสนทนาขณะให้บริการ
 8. งดเว้นบริการนวด และหัตถการบางประเภท
 9. งดเว้นบริการที่ต้องใช้อุปกรณ์ร่วมกัน ที่ไม่สามารถทำความสะอาดได้ เช่น อุปกรณ์แต่งหน้า
 10. ติดตั้งเครื่องฟอกอากาศ และอบโอโซนฆ่าเชื้อโรคภายในร้านทุกสัปดาห์

4.ร้านตัดผม

 1. จัดให้มีการบันทึกข้อมูลผู้ใช้บริการและใช้ระบบการจองคิวล่วงหน้า (เลี่ยงการนั่งรอ) เพื่อควบคุมปริมาณลูกค้าที่เข้ารับบริการ
 2. วัดอุณหภูมิ สอบถามประวัติการเดินทางเพื่อประเมินความเสี่ยงก่อนให้บริการ
 3. ให้บริการที่ใช้เวลาไม่เกิน 1 ชั่วโมง เช่น ตัด สระ ไดร์ เท่านั้น
 4. พนักงานที่ปฏิบัติงาน ต้องสวมถุงมือยางขณะปฏิบัติหน้าที่ และทิ้งทันทีหลังให้บริการ
 5. งดการสนทนาขณะให้บริการ
 6. จัดที่นั่งหรือเตียงสระ มีระยะห่างอย่างน้อย 1.5 เมตร (PHYSICAL DISTANCING)
 7. อุปกรณ์ต้องฆ่าเชื้อและบรรจุในซองปลอดเชื้อ ก่อนนำมาใช้งาน
 8. ต้องแยกทำความสะอาดผ้าคลุมตัดผมทันทีหลังใช้เสร็จ (ไม่ใช้ซ้ำ) พร้อมทำความสะอาดและฆ่าเชื้อเตียงสระ อุปกรณ์ ก่อนและหลังให้บริการทุกครั้ง
 9. ต้องหยุดให้บริการเพื่อทำความสะอาดฆ่าเชื้อ พื้นที่ให้บริการและจุดสัมผัสสาธารณะ ทุก 2 ชั่วโมง
 10. งดเว้นบริการที่ต้องใช้อุปกรณ์ร่วมกัน ที่ไม่สามารถทำความสะอาดได้ เช่น อุปกรณ์แต่งหน้า
 11. ติดตั้งเครื่องฟอกอากาศ และอบโอโซนฆ่าเชื้อโรคภายในร้านทุกสัปดาห์

5.ร้านแฟชั่น

 1. จำกัดจำนวนคนในร้าน 1 คน ต่อ 2 ตารางเมตร
 2. จัดให้มีบริการถุงมือพลาสติกสำหรับลูกค้าเพื่อเลือกซื้อสินค้า
 3. ต้องทำสัญลักษณ์ กำหนดจุดเว้นระยะเลือกซื้อสินค้าชัดเจน
 4. เตรียมผ้าคลุมใบหน้าสำหรับการลองเสื้อผ้า และมีถุงเท้าสำหรับการลองรองเท้า และเปลี่ยนใหม่ทุกครั้ง
 5. จัดให้มี AR VISUAL APPLICATION เพื่อลดการลองสินค้า
 6. ทำความสะอาดและฆ่าเชื้อสินค้าที่มีการลองด้วยรังสี UV ทุกครั้งก่อนนำกลับไปที่ SHELF
 7. ทำความสะอาดห้องลอง ด้วยน้ำยาฆ่าเชื้อทุกครั้งหลังการใช้งาน หรือทุก 1 ชั่วโมง
 8. ติดตั้ง COUNTER SHIELD ณ จุดชำระเงิน
 9. ทำความสะอาดและฆ่าเชื้อ สินค้าและถุงสินค้า ด้วยรังสี UV
 10. ติดตั้งเครื่องฟอกอากาศ และอบโอโซนเพื่อฆ่าเชื้อโรคภายในร้านทุกสัปดาห์

6. ร้านไลฟ์สไตล์ และธนาคาร

 1. จำกัดจำนวนคนในร้าน 1 คน ต่อ 2 ตารางเมตร
 2. จัดให้มีผู้ช่วยเเนะนำและหาสินค้า (เพื่อความรวดเร็วและลดการสัมผัส)
 3. จัดให้มี AR VISUAL APPLICATION เพื่อลดการลองสินค้า
 4. จัดให้มีบริการถุงมือพลาสติกสำหรับลูกค้าเพื่อเลือกซื้อสินค้า
 5. ต้องทำสัญลักษณ์ กำหนดจุดเว้นระยะเลือกซื้อสินค้าชัดเจน
 6. ทำความสะอาดและฆ่าเชื้ออุปกรณ์ สินค้าที่มีการลองหรือสัมผัสทุกครั้ง
 7. ติดตั้ง COUNTER SHIELD ณ จุดชำระเงิน
 8. ทำความสะอาดและฆ่าเชื้อสินค้าและถุงสินค้า ด้วยรังสี UV
 9. ติดตั้งเครื่องฟอกอากาศ และอบโอโซนเพื่อฆ่าเชื้อโรคภายในร้านทุกสัปดาห์
 10. สำหรับธนาคาร ต้องเพิ่มช่องให้บริการสำหรับผู้สูงอายุ สตรีมีครรภ์ ผู้พิการ หรือกลุ่มที่มีความเสี่ยงติดเชื้อง่าย
 11. สำหรับธนาคาร ต้องทำความสะอาดและฆ่าเชื้อ ปุ่มสัมผัสตู้ ATM ทุก 30 นาที

ไม่พลาดข่าวสำคัญ เจาะลึกทุกประเด็น
เพิ่มเราเป็นเพื่อนทาง @prachachat

ติดตามข่าวธุรกิจ