‘ไทยเบฟ’ ทุ่ม 2.4 หมื่นล้าน ซื้อโรงเหล้าใหญ่ที่สุดในเมียนมา

รายงานจาก บริษัทไทยเบฟเวอเรจ จำกัด มหาชน ที่แจ้งต่อตลาดหลักทรัพย์สิงคโปร์ ระบุว่า เมื่อวันที่ 12 ตุลาคมที่ผ่านมา บริษัทฯ ภายใต้การดำเนินการของ บริษัท อินเตอร์เนชั่นแนล เบฟเวอเรจ โฮลด์ดิ้ง (สิงคโปร์) จำกัด มหาชน ได้เข้าซื้อกิจการของ Myanmar Distillery Co., Ltd. และ Myanmar Supply Chain and Service Co., Ltd. จากบริษัท TPG Capital ผ่านการถือหุ้น 75% คิดเป็นมูลค่าดีลประมาณ 741.6 ล้านเหรียญสหรัฐ หรือประมาณ 2.4 หมื่นล้านบาท

ทั้งนี้ Myanmar Distillery Co., Ltd. ถือเจ้าของเหล้าแบรนด์ แกรนด์ รอยัล ซึ่งถือเป็นผู้เล่นรายใหญ่ที่สุดในตลาดเหล้าวิสกี้ของเมียนมา มีโรงงานผลิตจำนวน 2 แห่ง ในย่างกุ้ง และมัณฑะเลย์


โดยการเข้าซื้อครั้งนี้ เป็นไปตามวิสัยทัศน์ 2020 ที่บริษัทต้องการขยายธรุกิจในต่างประเทศ โดยเฉพาะในแถบอาเซียน