ไทยเบฟ เผยแผนนำ “ธุรกิจเบียร์” เข้าตลาดหลักทรัพย์สิงคโปร์

ไทยเบฟได้ยืนยันการตัดสินใจนำธุรกิจเบียร์เข้าตลาดหลักทรัพย์สิงคโปร์ พร้อมเผยแพร่เอกสารรายละเอียดของแผนความยาว 127 หน้า

บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด”(มหาชน) หรือ “ไทยเบฟ” เผยแพร่เอกสารรายละเอียดแผนนำธุรกิจเบียร์เข้าซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์สิงคโปร์ ความยาว 127 หน้า หลังตลาดหลักทรัพย์ฯ ไม่ทักท้วงแผนการดังกล่าว

โดยตามเอกสารระบุว่า ไทยเบฟจะนำ บริษัท BeerCo ซึ่งเป็นบริษัทโฮลดิ้งที่ดูแลธุรกิจเบียร์ทั้งหมดของไทยเบฟ และไทยเบฟถือหุ้นทางอ้อมผ่านบริษัท International Beverage Holdings อีกทอดหนึ่ง เข้าซื้อขายในกระดานหลักของตลาดหลักทรัพย์สิงคโปร์ โดยจะนำหุ้นจำนวน 20% เสนอขายต่อนักลงทุน

ทั้งนี้ธุรกิจที่อยู่ภายใต้ BeerCo ประกอบด้วยการผลิต และจัดจำหน่ายเบียร์ อาทิ ช้าง, อาชา, เฟเดอร์บรอย ในประเทศไทย และเวียดนาม ซึ่งรวมถึงการผลิตและจัดจำหน่าย เบียร์ ไซ่ง่อน และ 333 ในเวียดนามของบริษัท ไซง่อนเบียร์ แอลกอฮอล์ เบเวอเรจ หรือซาเบโค แต่ไม่ร่วมการขายเบียร์ในประเทศอื่นๆ

ด้านข้อมูลทางการเงินยักษ์เครื่องดื่ม เปิดเผยว่า BeerCo มีทรัพย์สินประกอบด้วยโรงกลั่นในไทยและเวียดนามรวม 26 แห่ง และผลประกอบการปีงบฯ 2563 (สิ้นสุด 30 ก.ย.63) มีรายได้รวม 4.7 พันล้านสิงคโปร์ดอลลาห์ (ประมาณ 1.05 แสนล้านบาท) ส่วนกำไรหลักหักภาษีอยู่ที่ประมาณ 348 ล้านสิงคโปร์ดอลลาห์ (ประมาณ 7.82 พันล้านบาท) โดยกำไรนี้คิดเป็นสัดส่วน 30% ของรายได้ของไทยเบฟในปีงบฯ 2563

อย่างไรก็ตาม ไทยเบฟย้ำว่า แผนการนี้ยังต้องรอการพิจารณาและอนุมัติจากหน่วยงานกำกับดูแลในประเทศสิงคโปร์ อาทิ ธนาคารกลางสิงคโปร์ ก่อน