“ดุสิตธานี” ทุ่มกว่า 300 ล้าน ตั้ง 2 บริษัทใหม่ สอนทำธุรกิจอาหาร-เครื่องดื่ม

“ดุสิตธานี” ทุ่มเงินลงทุน 336 ล้านบาท ตั้ง 2 บริษัทใหม่ “พัฒนาด้านศิลปะการทำอาหารและเครื่องดื่ม ให้คำปรึกษา ให้เช่าพื้นที่-สถาบันศึกษาเฉพาะทาง” ตั้งอยู่ บล็อก 28 Creative & StapUp Village สวนหลวง-สามย่าน เผยหลักสูตรและการบริหารจัดการแยกออกจากวิทยาลัยดุสิตธานี

วันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2564 บริษัท ดุสิตธานี จำกัด (มหาชน) หรือ DTC แจ้งตลาดหลักทรัพย์ฯ เมื่อ 11 ก.พ.ว่า บริษัท ดุสิตธานี พร็อพเพอร์ตี้ส์ สำ จำกัด (DIP) ซึ่งเป็นบริษัทย่อยที่บริษัทถือหุ้น 99.9% ได้ร่วมลงทุนในบริษัทที่จัดตั้งใหม่ 2 บริษัท เพื่อดำเนินธุรกิจเกี่ยวกับการศึกษาด้านศิลปะการทำอาหารและเครื่องดื่ม ซึ่งมีรายละเอียดต่อไปนี้

1.บริษัท เดอะ คุ๊กกิ้ง แคปิตอล แบงคอก จำกัด ธุรกิจสนับสนุนการพัฒนาด้านศิลปะการทำอาหารและเครื่องดื่ม โดยการให้คำปรึกษา การให้เช่าพื้นที่และสถานที่ในการดำเนินการ ใช้ทุนจดทะเบียนและชำระเล้ว 3 ล้านบาท แบ่งออกเป็น 30,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 100 บาท สำหรับรายชื่อผู้ถือหุ้นแยกเป็น 1.DIP ถือหุ้น 50% 2.Palate Mojo Co., Ltd. ถือหุ้น 25% 3.Heritage Estates Co., Ltd. ถือหุ้นอีก 25%

               

2. บริษัท เดอะ ฟู้ดเอ็ดดูเคชั่น แบงคอก จำกัด ธุรกิจ สถาบันการศึกษาเฉพาะทางในด้านศิลปะการทำอาหารและเรื่องที่เกี่ยวกับการต้อนรับต่างๆ รวมถึงการฝึกฝนการดำเนินกิจการร้านอาหาร ใช้ทุนจดทะเบียนและชำระเล้ว 3 ล้านบาท แบ่งออกเป็น 30,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 100 บาท สำหรับรายชื่อผู้ถือหุ้นแยกเป็น 1.DIP ถือหุ้น 45% 2.Palate Mojo Co., Ltd. ถือหุ้น 22.5% 3.Heritage Estates Co., Ltd. ถือหุ้น 22.5% และ 4.Alma SRL Internazionale Di Cucina Italiana ถือหุ้นอีก 10%

ทั้งนี้ทั้ง 2 บริษัทแห่งใหม่จะทยอยเพิ่มทุนจาก 3 ล้านบาทเป็น 35.83 ล้านบาท และ 98.32 ล้านบาท (ตามลำดับ) โดย DIP จะลงทุนตามสัดส่วนการถือหุ้นเพื่อพัฒนาโครงการการศึกษาด้านศิลปะการทำอาหารและเครื่องดื่ม และสนับสนุนการพัฒนาด้านศิลปะการทำอาหารและเครื่องดื่ม โดยให้บุคคลทั่วไปที่สนใจศึกษาศิลปะการทำอหารและเครื่องดื่มเข้ามาศึกษาในสถานศึกษาของริษัท เดอะ ฟู้ดเอ็ดดูเคชั่น แบงคอก จำกัด ที่มีคอร์สหลักสูตรอาหารไทย อิตาลี และญี่ปุ่น ทั้งระะสั้นและระยะยาว

และสามารถเช่าพื้นที่ของบริษัท เดอะ คุ๊กกิ้ง แคปิตอล แบงคอก จำกัด เพื่อประกอบธุรกิจร้านอาหาร โดยมีเชฟที่มีประสบการณ์และมีชื่อเสียงให้คำแนะนำ และจะมีสิ่งอำนวยความสะดวกไว้ครบครัน ทั้งครัว อุปกรณ์การทำอาหาร สถานที่ขายอาหารและที่นั่งรับประทานอาหาร

โครงการนี้มีมูลค่าเงินลงทุนทั้งสิ้น 336 ล้านบาท เป็นส่วนเงินลงทุนโดย DIP ประมาณ 62 ล้านบาท ตั้งอยู่บริเวณบล็อก 28 Creative & StapUp Village สวนหลวง-สามย่าน โดยหลักสูตรการสอนและการบริหารจัดการจะแยกออกจากวิทยาลัยดุสิตธานี

อ่านเอกสารฉบับเต็ม