เริ่มแล้ว รพ.ราชทัณฑ์ เปิดตรวจโควิดผู้เสี่ยงสูงฟรี วันละ 100 เคส

รพ.ราชทัณฑ์ กรมราชทัณฑ์ เปิดตรวจโควิดผู้เสี่ยงสูงฟรี ทั้งเจ้าหน้าที่ราชทัณฑ์-บุคลากรสังกัดกระทรวงยุติธรรม ด้านประชาชนตรวจฟรีวันละ 100 เคส ช่วยรับมือโควิด และลดความแออัด รพ.สังกัดกระทรวงสาธารณสุข

วันที่ 18 เมษายน 2564 กรมราชทัณฑ์ เปิดเผยว่า จากแนวโน้มการระบาดโควิด-19 ที่รุนแรงขึ้น ดังนั้น ทัณฑสถานโรงพยาบาลราชทัณฑ์ กรมราชทัณฑ์ จึงประกาศเปิดให้บริการตรวจหาเชื้อโควิดฟรี ให้แก่ผู้มีความเสี่ยงสูง ทั้งเจ้าหน้าที่ราชทัณฑ์ บุคลากรสังกัดกระทรวงยุติธรรม ตลอดจนประชาชนทั่วไป

เพื่อช่วยแบ่งเบาภาระและลดความแออัดให้แก่โรงพยาบาลในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข อีกทั้งยังช่วยลดการแพร่กระจายของเชื้อโควิดอีกด้วย

Advertisement

อย่างไรก็ดี ผู้มีความเสี่ยงสูงที่มีประวัติสัมผัสผู้ติดเชื้อโควิด สามารถขอรับบริการได้ที่หน้าตึกอำนวยการ ทัณฑสถาน รพ.ราชทัณฑ์ เวลา 08.30-14.30 น. สำหรับประชาชนทั่วไปจะรับเพียงวันละ 100 เคส ส่วนผลการตรวจเชื้อโควิดจะแจ้งผ่านระบบ sms

นอกจากนี้ กรมราชทัณฑ์ยังได้ส่งกำลังใจให้แก่เจ้าหน้าที่เรือนจำ บุคลากรในสังกัดกระทรวงยุติธรรม และประชาชนทั่วไป และขอความร่วมมือให้ทุกคนปฏิบัติตามมาตรการ D-M-H-T-T-A เพื่อป้องกันการติดเชื้อและแพร่กระจายของเชื้อโควิด

Advertisement