รพ.บุษราคัม เพิ่มเตียง-เครื่องช่วยหายใจ รับผู้ป่วยโควิดกลุ่มสีแดง

โควิดยังหนัก สธ.สั่ง รพ.บุษราคัม อัพเกรดศักยภาพด่วน เร่งเพิ่มเตียงวิกฤต-เครื่องช่วยหายใจไฮโฟลว์-อุปกรณ์การแพทย์ ระดมหมอและเภสัชกร เขตสุขภาพละ 3 คน พยาบาลจังหวัดละ 3 คน รองรับผู้ป่วยสีแดง พร้อมเสนอเพิ่มค่าตอบแทน 3 เท่าให้เจ้าหน้าที่ด่านหน้า

วันที่ 26 กรกฎาคม 2564 นายแพทย์เกียรติภูมิ วงศ์รจิต ปลัดกระทรวงสาธารณสุข (สธ.) เปิดเผยว่า ปัจจุบัน สธ. เร่งดำเนินการเพื่อให้ผู้ป่วยโควิดทุกคนเข้าสู่ระบบการรักษา 

โดยกลุ่มสีเขียวที่ไม่มีอาการหรืออาการเล็กน้อยได้รับการดูแลที่บ้านหรือในชุมชน ติดตามดูแลโดย ทีมปฏิบัติการเชิงรุก Comprehensive COVID-19 Response Team (CCR Team)

สำหรับการดูแลผู้ป่วยกลุ่มสีเหลืองและกลุ่มสีแดงที่มีจำนวนเพิ่มขึ้น สธ.ได้ให้โรงพยาบาลบุษราคัมร่วมดูแล ขณะนี้รับผู้ป่วยรายใหม่วันละ 300 กว่าราย ยอดผู้ป่วยสะสมตั้งแต่ 14 พฤษภาคม-17 กรกฎาคม 2564 จำนวน 9,435 ราย

ในช่วง 1 สัปดาห์ที่ผ่านเพิ่มขึ้นถึง 2,622 ราย ทำให้ยอดผู้ป่วย ณ วันที่ 25 กรกฎาคม 2564  มีจำนวนสะสม 12,057 ราย  ขณะนี้มีผู้ป่วยนอนรักษาในโรงพยาบาล 3,610 ราย กลับบ้านไปแล้ว 8,000 กว่าราย 

นายแพทย์เกียรติภูมิกล่าวต่อไปว่า จากสถานการณ์การระบาดต่อเนื่องและรุนแรงในพื้นที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑล ทำให้ขณะนี้สัดส่วนของผู้ป่วยที่มีอาการหนักในโรงพยาบาลบุษราคัมมีจำนวนมากขึ้น 


ทั้งนี้ ที่ประชุม EOC กระทรวงสาธารณสุขได้เห็นชอบให้พัฒนาพื้นที่รองรับผู้ป่วยวิกฤตสีแดงเข้มเพิ่มจำนวน 17 เตียง และได้จัดงบประมาณในการจัดหาเครื่องช่วยหายใจไฮไฟลว์ และอุปกรณ์การแพทย์ที่สำคัญอื่น ๆ เพิ่มเติม 

รวมทั้งสัปดาห์ที่ผ่านมาได้รับการสนับสนุนเครื่องช่วยหายใจไฮโฟลว์เพิ่มอีก 45 เครื่อง เพื่อให้การดูแลผู้ป่วยซึ่งขณะนี้ที่จำเป็นต้องใช้ออกซิเจน 700 ราย และต้องใส่เครื่องช่วยใจไฮโฟลว์ 200 ราย ซึ่งมีจำนวนเพิ่มขึ้นจากช่วงที่ผ่านมา โดยจนถึงวันที่ 17 กรกฎาคม 2564 มีผู้ป่วยใส่เครื่องช่วยหายใจไฮโฟลว์ 158 ราย, ช่วงวันที่ 18-22 กรกฎาคม 2564 มีจำนวน 164 ราย 

นอกจากนี้ ตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป ได้ระดมกำลังคนเพิ่มจากส่วนภูมิภาค ประกอบด้วย แพทย์และเภสัชกร เขตสุขภาพละ 3 คน พยาบาลจังหวัดละ 3 คน และส่วนกลางสนับสนุนเจ้าหน้าที่ back office วันละ 20 คน เพื่อเป็นกำลังเสริมการทำงานให้ทุกหน่วยงาน 

นอกจากนี้ เพื่อเป็นขวัญกำลังใจแก่บุคลากรที่มีภาระงานหนักมากในเดือนกรกฎาคม โรงพยาบาลบุษราคัมได้เสนอปรับค่าตอบแทนสำหรับผู้ปฏิบัติงานเพิ่มขึ้นเป็น 3 เท่า ขณะนี้อยู่ระหว่างการดำเนินการขออนุมัติจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

ไม่พลาดข่าวสำคัญ เจาะลึกทุกประเด็น
เพิ่มเราเป็นเพื่อนทาง @prachachat

ติดตามข่าวธุรกิจ