ส.ผู้ค้าปลีกไทย เข้มมาตรการความปลอดภัยรับเปิดเมือง 1 ก.ย. นี้

สมาคมผู้ค้าปลีกไทย เตรียมพร้อมมาตรฐานความปลอดภัย 7 ข้อหลักในศูนย์การค้า รับเปิดเมือง 1 กันยายน นี้ เดินหน้าเศรษฐกิจไทย

วันที่ 25 สิงหาคม 2564 ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ตามที่สมาคมผู้ค้าปลีกไทย ได้เข้าร่วมประชุมกับคณะกรรมการกลุ่มการค้าปลีกและบริการ หอการค้าไทย หารือเรื่องการเตรียมเปิดธุรกิจอย่างปลอดภัยเพื่อให้เป็นไปตามมาตรการของสาธารณสุข โดยการประชุมในวันที่ 20 สิงหาคม 2564 มีกรรมการเข้าร่วมประชุมครอบคลุมทุกกลุ่มธุรกิจ อาทิ  กลุ่มธุรกิจค้าปลีก ศูนย์การค้า ร้านอาหาร ร้านจำหน่ายเครื่องอุปโภคและบริโภค ร้านจำหน่ายอุปกรณ์ก่อสร้าง Platform Online และ Logistics

นอกจากนี้ ยังได้รับความคิดเห็นโดยตรงจากกรมอนามัย และ กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข เพื่อหาข้อสรุปเป็นแนวทางในการเตรียมเปิดเมืองเพื่อขับเคลื่อนเศรษฐกิจไทยร่วมกัน และในวันที่ 24 สิงหาคม 2564 สมาคมฯ ยังได้เข้าร่วมหารือเพิ่มเติมกับคณะกรรมการสภาความมั่นคงแห่งชาติในเรื่องการเตรียมเปิดเมืองอย่างปลอดภัย และได้สรุปเป็นมาตรการเพื่อให้เป็นส่วนหนึ่งในการพิจารณาของศบค. 


ล่าสุดนายญนน์ โภคทรัพย์ ประธานสมาคมผู้ค้าปลีกไทย กล่าวว่า “การประชุมดังกล่าว เป็นการร่วมมือ ร่วมใจของภาครัฐและภาคธุรกิจในการระดมความคิดเห็น และหารือในรายละเอียดของการเตรียมเปิด เมืองอย่างปลอดภัย โดยได้กำหนดมาตรการและข้อปฎิบัติร่วมกัน พร้อมยกมาตรการขั้นสูงสุดเพื่อทำให้ การเปิดธุรกิจเกิดขึ้นได้จริง” 

สมาคมฯ จึงขอนำเสนอมาตรการผ่อนผันเร่งด่วนให้ห้างสรรพสินค้า ศูนย์การค้า คอมมูนิตี้มอลล์ และร้านค้าต่างๆ สามารถเปิดบริการแก่ประชาชนเป็นปกติได้ ตั้งแต่วันที่ 1 กันยายน 2564 โดยมีเงื่อนไขและเกณฑ์ในการปฎิบัติเข้มข้น ในการเปิดเมืองอย่างปลอดภัย ดังนี้

1.คัดกรองพนักงานโดย Platform Thai Safe Thai (TST) ทุกวัน หากพบว่ามีอุณหภูมิเกินกว่าที่กำหนดและมีความเสี่ยงในการได้รับเชื้อให้ตรวจด้วย Antigen Test Kit (ATK) ทันที

2.ให้ร้านค้าประเมินตนเองตามหลักเกณฑ์ของ Thai Stop Covid+ (TSC+) ทุกเดือน และติดใบรับรอง Certificate ในบริเวณที่เจ้าหน้าที่และผู้รับบริการสามารถแสกน QR Code เพื่อตรวจสอบได้

3.ผู้เข้ามาใช้บริการปฏิบัติตาม D-M-H-T-T พร้อมคัดกรองตัวเองผ่าน TST และแสดงให้ผู้รับบริการก่อนเข้าสถานประกอบการ 4.ควบคุมจำนวนพนักงานและลูกค้า 1 คน ต่อ 5 ตารางเมตร ในสถานประกอบการ (กรมอนามัยใช้หลักเกณฑ์ 1 ต่อ 4 ตารางเมตร)

5.กำหนดให้มีการจองการเข้ารับบริการผ่านทาง Application หรือ โทรศัพท์ หรือรับบัตรคิวล่วงหน้าในทุกธุรกิจของการบริการ

6.เพิ่มความถี่ในการทำความสะอาดบริเวณจุดสัมผัสสูง High Touch Area อย่างน้อยทุกๆ 1 ชั่วโมง (กรมอนามัยใช้หลักเกณฑ์ทุกๆ 2 ชั่วโมง) 

7.ตรวจวัดค่าปริมาณคลอรีนในน้ำคงเหลือไม่ต่ำกว่า 0.5 ppm ในช่วงก่อนเปิดห้างสรรพสินค้า ศูนย์การค้า คอมมูนิตี้มอลล์ และร้านค้าต่างๆ

ไม่พลาดข่าวสำคัญ เจาะลึกทุกประเด็น
เพิ่มเราเป็นเพื่อนทาง @prachachat

ติดตามข่าวธุรกิจ