สธ. ดัน กัญชา-สมุนไพร ขับเคลื่อนไทยท่องเที่ยวเชิงสุขภาพระดับโลก

สธ. เดินหน้าดึงกัญชา-สมุนไพร กระตุ้นเศรษฐกิจฟื้นตัว ขาน … อ่านเพิ่มเติม สธ. ดัน กัญชา-สมุนไพร ขับเคลื่อนไทยท่องเที่ยวเชิงสุขภาพระดับโลก