กรมอนามัย เตรียมชง ศบค. ผ่อนคลายกิจการฟิตเนส-สวนสาธารณะ-มหกรรมกีฬา

กรมอนามัย เร่งหารือเครือข่าย ชง ศบค. พิจารณาผ่อนคลาย 5 กิจกรรม/กิจการ ฟิตเนส-สวนสาธารณะ-งานมหกรรมกีฬา-โรงยิม-การรวมตัวออกกำลังกาย ภายใต้มาตรการ COVID-free เปิดบริการอย่างปลอดภัย

วันที่ 11 กันยายน 2564 ​​นายแพทย์อุดม อัศวุตมางกุร ผู้อำนวยการกองกิจกรรมทางกายเพื่อสุขภาพ กรมอนามัย เปิดเผยว่า ขณะนี้กรมอนามัยได้ประชุมหารือร่วมหารือกับหลายหน่วยงาน อาทิ กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา การกีฬาแห่งประเทศไทย กรมควบคุมโรค ฯลฯ

นายแพทย์อุดม อัศวุตมางกุร

เพื่อร่วมกันหาทางออกสำหรับการผ่อนคลายมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 กิจกรรมและกิจการด้านการออกกำลังกาย โดยมีเป้าหมายหลัก ให้สามารถกลับมาเปิดบริการได้อย่างปลอดภัย

ทั้งนี้ ที่ประชุมได้พิจารณาเห็นชอบการจัดกลุ่มกิจกรรมและกิจการ 5 กลุ่มตามความเสี่ยง ดังนี้  1. สวนสาธารณะและสนามกีฬากลางแจ้ง
  2. สถานที่ออกกำลังกายและสนามกีฬาในร่ม โรงยิม
  3. สถานที่ออกกำลังกายประเภทฟิตเนส
  4. กิจกรรมรวมตัวออกกำลังกาย เช่น งานวิ่ง งานประกวดเต้น
  5. การจัดมหกรรมกีฬาและการแข่งขันกีฬา

พร้อมกันนี้ ยังเห็นชอบมาตรการ COVID-free ทั้ง 3 องค์ประกอบ ได้แก่

– แนวปฏิบัติด้านอนามัยสิ่งแวดล้อม (COVID free Environment)
– แนวปฏิบัติสำหรับผู้ให้บริการ (COVID free Personnel)
– แนวปฏิบัติสำหรับผู้รับบริการ (COVID free Customer)

นอกจากนี้ ยังมีกลไกในการขับเคลื่อนและกำกับติดตามตั้งแต่ส่วนกลาง สู่ระดับจังหวัด ไปยังเครือข่ายผู้ประกอบการ และการมีส่วนร่วมของประชาชนอย่างรอบด้าน


“ส่วนประเด็นแผนเผชิญเหตุนั้น ยังคงต้องพัฒนาเนื้อหาให้ครอบคลุมครบถ้วนยิ่งขึ้น ภายใต้ความร่วมมือของกรมอนามัยและกรมควบคุมโรคก่อนจะนำเข้าเสนอศูนย์บริหารสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (ศบค.) พิจารณาเพื่อผ่อนคลายมาตรการทั้ง 5 กิจกรรมและกิจการต่อไป”

ไม่พลาดข่าวสำคัญ เจาะลึกทุกประเด็น
เพิ่มเราเป็นเพื่อนทาง @prachachat

ติดตามข่าวธุรกิจ