สถานเสาวภาเปิดลงทะเบียนฉีดซิโนฟาร์ม บ่ายโมง วันนี้ (29 ก.ย.)

สถานเสาวภาฉีดซิโนฟาร์มวันนี้
ภาพจากเฟซบุ๊ก สถานเสาวภา สภากาชาดไทย : Queen Saovabha Memorial Institute

สถานเสาวภา สภากาชาดไทย เปิดลงทะเบียนฉีดซิโนฟาร์ม บ่ายโมง วันนี้ (29 ก.ย.)

วันที่ 29 กันยายน 2564 สถานเสาวภา สภากาชาดไทย ประกาศเชิญประชาชนที่มีอายุ 18 ปีขึ้นไป ที่ยังไม่เคยได้รับวัคซีนโควิด-19 มาก่อน ลงทะเบียนฉีดวัคซีนทางเลือก “ซิโนฟาร์ม” ที่ได้รับการสนับสนุนจากสภากาชาดจีน (ไม่เสียค่าใช้จ่าย) เปิดระบบลงทะเบียนในวันพุธที่ 29 กันยายน 2564 เวลา 13.00 น.

ช่องทางลงทะเบียน

https://vaccine-trcs.kcmh.or.th

สถานที่ฉีดวัคซีน

ให้บริการฉีดวัคซีน ณ ตึกราชูทิศ สถานเสาวภา สภากาชาดไทย ถนนพระราม 4 กรุงเทพฯ

วิธีตรวจสอบวัน-เวลารับวัคซีน

สำหรับประชาชนที่ลงทะเบียนสำเร็จ สามารถเข้าตรวจสอบวัน-เวลารับวัคซีนได้ทาง website ที่ลง

ทะเบียน (ไม่มีการแจ้งเตือนทางหมอพร้อม หรือ SMS)

หมายเหตุ

ประชาชนที่ได้รับสิทธิ์ให้นำภาพถ่ายหน้าจอที่ลงทะเบียนสำเร็จและบัตรประชาชนแสดงต่อเจ้าหน้าที่ตามวันที่นัดรับวัคซีน

ประชาชนที่ได้รับสิทธิ์จะได้รับวัคซีน “ซิโนฟาร์ม” 2 เข็ม (เข็มที่ 2 นัดหมายห่าง 3-4 สัปดาห์)

ล่าสุด สถานเสาวภา สภากาชาดไทย แจ้งว่า ขณะนี้มีประชาชนลงทะเบียนเต็มจำนวนแล้ว