ลงทะเบียนฉีดโมเดอร์นา “คนแก่-คนท้อง” เข็ม 1,2 และบูสเตอร์ เช็กที่นี่

โมเดอร์นา
Photo by Patrick Meinhardt / AFP

สถานเสาวภา สภากาชาดไทย เปิดลงทะเบียนฉีดวัคซีนโมเดอร์นา เข็ม 1,2 และ เข็มกระตุ้น กลุ่มอายุ 70 ปีขึ้นไป และหญิงตั้งครรภ์ เช็กรายละเอียดที่นี่

วันที่ 24 พฤศจิกายน 2564 สถานเสาวภา สภากาชาดไทย ประกาศว่า จะเปิดลงทะเบียนวัคซีนโมเดอร์นา (โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย) ในกลุ่มผู้ที่มีอายุ 70 ปี ขึ้นไป และ หญิงตั้งครรภ์ (อายุตั้งแต่ 18 ปี) ที่มีอายุครรภ์ 12 สัปดาห์ขึ้นไป โดยมีคุณสมบัติข้อใดข้อหนึ่งต่อไปนี้

เข็มที่ 1 และ 2

1. ผู้ที่มีอายุ 70 ปี ขึ้นไป หรือ หญิงตั้งครรภ์ (อายุตั้งแต่ 18 ปี) ที่มีอายุครรภ์ 12 สัปดาห์ขึ้นไป ที่ไม่เคยได้รับวัคซีนป้องกันโรคโควิด-19 ใด ๆ มาก่อน จะได้รับการฉีดวัคซีนโมเดอร์นา จำนวน 2 เข็ม มีระยะห่าง 4 สัปดาห์

วิธีลงทะเบียนสำหรับกลุ่ม 1  • วันที่ 24 พฤศจิกายน 2564 เวลา 13.00 น. ผ่านลิงก์ https://vaccine-trcs.kcmh.or.th
  • เลือกวันฉีดวัคซีนเข็มที่ 1 วันที่ 29 พฤศจิกายน 2564 จะฉีดวัคซีนเข็มที่ 2 วันที่ 27 ธันวาคม 2564
  • เลือกวันฉีดวัคซีนเข็มที่ 1 วันที่ 30 พฤศจิกายน 2564 จะฉีดวัคซีนเข็มที่ 2 วันที่ 28 ธันวาคม 2564

เข็มกระตุ้น

2. ผู้ที่มีอายุ 70 ปี ขึ้นไป หรือ หญิงตั้งครรภ์ (อายุตั้งแต่ 18 ปี) ที่มีอายุครรภ์ 12 สัปดาห์ขึ้นไป ที่เคยได้รับวัคซีนป้องกันโรคโควิด-19 แอสตร้าเซนเนก้า/ไฟเซอร์/โมเดอร์นา ครบ 2 เข็มแล้วโดยได้รับการฉีดเข็มที่ 2 ก่อนวันที่ 31 กรกฎาคม 2564 จะได้รับการฉีดวัคซีนโมเดอร์นาเป็นเข็มกระตุ้น 1 เข็ม

หรือ เคยได้รับวัคซีนป้องกันโรคโควิด-19 ซิโนฟาร์ม/ซิโนแวค ครบ 2 เข็มแล้ว โดยได้รับการฉีดเข็มที่ 2 ก่อนวันที่ 30 กันยายน 2564 จะได้รับการฉีดวัคซีนโมเดอร์นาเป็นเข็มกระตุ้น 1 เข็ม

วิธีลงทะเบียนสำหรับกลุ่ม 2

  • วันที่ 25 พฤศจิกายน 2564 เวลา 13.00 น. คลิก https://trcs-booster.kcmh.or.th
  • เลือกวันฉีดวัคซีนในวันที่ 1 หรือ 2 ธันวาคม 2564

เอกสารที่ต้องเตรียมมา

  • บัตรประชาชน สมุดฝากครรภ์ ปากกา นำมาด้วยในวันนัดหมาย
  • โปรดบันทึกหน้าจอการจองวัคซีน เพื่อเป็นหลักฐานยืนยัน

สถานที่นัดหมาย

  • สถานที่ให้บริการฉีดวัคซีน ตึกราชูทิศ สถานเสาวภา สภากาชาดไทย กรุงเทพฯ
  • โปรดมาตรงตามวันและเวลาที่ได้นัดหมาย หากไม่มาตามนัดจะถือว่าสละสิทธิ์

ทั้งนี้หากตรวจพบว่าท่านมีคุณสมบัติไม่ตรงตามที่กำหนด ขอสงวนสิทธิ์การให้บริการ สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม โทร. 06 5205 3686 หรือ 0 2252 0161-4 ในวันและเวลาทำการ


ไม่พลาดข่าวสำคัญ เจาะลึกทุกประเด็น
เพิ่มเราเป็นเพื่อนทาง @prachachat

ติดตามข่าวธุรกิจ