สถานเสาวภาฯ เปิดลงทะเบียนโมเดอร์นา “คนท้อง-คนแก่” ฟรี ! เช็กที่นี่

วัคซีนโมเดอร์นา
FILE PHOTO : Angela Weiss / AFP

สถานเสาวภา สภากาชาดไทย เปิดลงทะเบียนฉีดวัคซีนโมเดอร์นา “คนท้อง-ผู้สูงอายุ” ฟรี ไม่มีค่าใช้จ่าย เช็กเงื่อนไข-วิธีลงทะเบียน

วันที่ 13 ธันวาคม 2564 ผู้สื่อข่าวรายงานว่า สถานเสาวภา สภากาชาดไทย : Queen Saovabha Memorial Institute ประกาศให้บริการวัคซีนโมเดอร์นา ไม่มีค่าใช้จ่าย ในกลุ่มผู้ที่มีอายุ 60 ปี ขึ้นไป หรือ หญิงตั้งครรภ์ (อายุตั้งแต่ 18 ปี) ที่มีอายุครรภ์ 12 สัปดาห์ขึ้นไป โดยต้องมีคุณสมบัติข้อใดข้อหนึ่งต่อไปนี้

ไม่เคยได้รับวัคซีนป้องกันโรคโควิด

ผู้ที่มีอายุ 60 ปี ขึ้นไป หรือ หญิงตั้งครรภ์ (อายุตั้งแต่ 18 ปี) ที่มีอายุครรภ์ 12 สัปดาห์ขึ้นไป ที่ไม่เคยได้รับวัคซีนป้องกันโรคโควิด-19 ใด ๆ มาก่อน จะได้รับการฉีดวัคซีนโมเดอร์นา จำนวน 2 เข็ม มีระยะห่าง 4 สัปดาห์
ลงทะเบียน ตั้งแต่วันที่ 9 ธันวาคม 2564 เวลา 13.00 น. เป็นต้นไป จนกว่าจะเต็มจำนวน

วิธีลงทะเบียน

  1. คลิก https://vaccine-trcs.kcmh.or.th
  2. เลือกวันฉีดวัคซีนเข็มที่ 1 วันที่ 15, 16, 17, 18 ธันวาคม 2564
  3. จะฉีดวัคซีนเข็มที่ 2 วันที่ 15 มกราคม 2565

เคยได้รับวัคซีนโรคโควิดมาก่อน

ผู้ที่มีอายุ 60 ปี ขึ้นไป หรือ หญิงตั้งครรภ์ (อายุตั้งแต่ 18 ปี) ที่มีอายุครรภ์ 12 สัปดาห์ขึ้นไป ที่เคยได้รับวัคซีนป้องกันโรคโควิด-19 แอสตร้าเซนเนก้า/ไฟเซอร์/โมเดอร์นา ครบ 2 เข็มแล้ว โดยได้รับการฉีดเข็มที่สอง ก่อน 31 สิงหาคม 2564

จะได้รับการฉีดวัคซีนโมเดอร์นาเป็นเข็มกระตุ้น 1 เข็ม หรือ ผู้ที่มีอายุ 60 ปี ขึ้นไป หรือ หญิงตั้งครรภ์ (อายุตั้งแต่ 18 ปี) ที่มีอายุครรภ์ 12 สัปดาห์ขึ้นไป ที่เคยได้รับวัคซีนป้องกันโรคโควิด-19 ซิโนฟาร์ม/ซิโนแวค ครบ 2 เข็มแล้ว โดยได้รับการฉีดเข็มที่สอง ก่อน 31 ตุลาคม 2564 จะได้รับการฉีดวัคซีนโมเดอร์นาเป็นเข็มกระตุ้น 1 เข็ม ลงทะเบียน ตั้งแต่วันที่ 9 ธันวาคม 2564 เวลา 13.00 น. เป็นต้นไป จนกว่าจะเต็มจำนวน

วิธีลงทะเบียน

  1. คลิก https://trcs-booster.kcmh.or.th
  2. เลือกวันฉีดวัคซีนในวันที่ 15, 16, 17, 18 ธันวาคม 2564

เมื่อลงทะเบียนแล้วเลือกวันและเวลารับวัคซีน และกดยืนยันจะขึ้นว่า บันทึกข้อมูลสำเร็จ ให้ถ่ายภาพหน้าจอสรุปข้อมูลการลงทะเบียนไว้เพื่อเป็นหลักฐานในการรับวัคซีน หากตรวจพบว่าท่านมีคุณสมบัติไม่ตรงตามที่กำหนด ขอสงวนสิทธิ์การให้บริการ

หมายเหตุ

  • กรุณานำ บัตรประชาชน สมุดฝากครรภ์ ปากกา มาด้วยในวันนัดหมาย
  • กรุณามาตรงตามวันและเวลาที่ได้นัดหมาย หากไม่มาตามนัดจะถือว่าสละสิทธิ์
  • สถานที่ให้บริการฉีดวัคซีน ตึกราชูทิศ สถานเสาวภา สภากาชาดไทย กรุงเทพฯ

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม โทร 065-205-3686, 02-252-0161-4 ในวันและเวลาทำการ

Advertisement