ขั้นตอนจองโมเดอร์นา ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ โดสละ 1,100 บาท รอบองค์กร

โมเดอร์นา
Photo by Frederic J. BROWN / AFP

เปิดขั้นตอนจองวัคซีนโมเดอร์นา โรงพยาบาลจุฬาภรณ์ ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ ในรูปแบบกลุ่มองค์กร/นิติบุคคล 

วันที่ 2 มกราคม 2565 ผู้สื่อข่าวรายงานว่า โรงพยาบาลจุฬาภรณ์ ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ เปิดจองขอรับจัดสรรวัคซีนทางเลือกโมเดอร์นากระตุ้นภูมิคุ้มกัน ในรูปแบบกลุ่มองค์กร/นิติบุคคล ขั้นต่ำ 10 คนขึ้นไป โดยเป็นวัคซีนทางเลือกโมเดอร์นา (mRNA1273) 100 ไมโครกรัม โดสละ 1,110 บาท ขั้นตอนการจอง มีดังนี้

สำหรับองค์กรรายใหม่

 1. ยื่นความประสงค์ขอจัดสรรทางเว็บไซต์ https://vaccine.cra.ac.th
 2. กรอกข้อมูลองค์กร เลขทะเบียนนิติบุคคล สำเนาบัตรประชาชนและอีเมลผู้บริการสูงสุดและผู้ประสานงาน
 3. เลือกชนิดวัคซีนและบรรจุจำนวนคนที่ประสงค์ขอรับจัดสรร
 4. ตรวจสอบให้ครบถ้วนก่อนกดยืนยันและรออีเมลตอบรับการจัดสรร
 5. องค์กรจะได้รับอีเมลแจ้งชื่อผู้ใช้งานและรหัสผ่านเพื่อล็อกอินเข้าระบบ
 6. เข้าสู่ระบบองค์กรผู้ได้รับจัดสรรวัคซีนทาง https://vaccine.cra.ac.th
 7. ยืนยันยอดจำนวนวัคซีนที่ได้รับการจัดสรรและรับทราบยอดการโอนเงิน
 8. นำ Bill Payment ชำระค่าวัคซีนตามระยะเวลาที่กำหนด (ระบบจะยกเลิกการจองโดยอัตโนมัติหากไม่ชำระเงินตามกำหนด)

สำหรับองค์กรที่เคยได้รับการจัดสรร

 1. เข้าสู่ระบบองค์กรผู้ได้รับจัดสรรวัคซีนทาง https://vaccine.cra.ac.th
 2. แจ้งจองและบันทึกจำนวนวัคซีนที่ต้องการและรับทราบยอดการโอนเงิน
 3. นำ Bill Payment ชำระค่าวัคซีนตามระยะเวลาที่กำหนด (ระบบจะยกเลิกการจองโดยอัตโนมัติหากไม่ชำระเงินตามกำหนด)

ชำระส่วนที่เหลือเมื่อได้รับการจัดสรร ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม – 31 มีนาคม 2565 อัตราค่าวัคซีนดังกล่าวสำหรับผู้ที่จองวัคซีนจนถึงวันที่ 31 มีนาคม 2565 โดยรวมประกันค่ารักษาพยาบาลอาการข้างเคียงจากวัคซีนและค่าขนส่งแล้ว ไม่รวมค่าบริการฉีดที่ขึ้นอยู่กับแต่ละสถานพยาบาลกำหนด แนะนำจองเพื่อใช้เป็นเข็มกระตุ้นภูมิ (เข็ม 4) ปี 2565

ทั้งนี้ วัคซีนโมเดอร์นาที่จะได้รับจัดสรรจากราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ เป็นวัคซีนรุ่นล่าสุดที่ได้รับรอง ณ ช่วงเวลานั้นว่ามีประสิทธิภาพและเกิดประโยชน์สูงสุด

วัคซีนโมเดอร์นาจะทยอยจัดสรรในเดือนมีนาคมตามลำดับองค์กรที่โอนเงินจองเข้ามาก่อน และจัดสรรต่อทุก 3 เดือน หรือเมื่อได้รับวัคซีนจากต่างประเทศจนได้รับวัคซีนครบตามจำนวน ขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเงินหรือปรับลดจำนวนการจองวัคซีนในทุกกรณี ดังนั้น โปรดตรวจสอบรายละเอียดให้ครบถ้วนก่อนกดยืนยันจองวัคซีน

สำหรับบุคคลทั่วไปรอประกาศโควต้าแต่ละเดือนเมื่อราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ได้รับวัคซีนจากทางบริษัท