รพ.ภูมิพลฯงดให้บริการห้องฉุกเฉิน หลังพบบุคลากรแพทย์ติดโควิด

รพ.ภูมิพล

โรงพยาบาลภูมิพลอดุลยเดช ประกาศงดให้บริการห้องฉุกเฉิน 11-13 ม.ค. หลังพบบุคลากรติดเชื้อโควิด 

วันที่ 10 มกราคม 2565 โรงพยาบาลภูมิพลอดุลยเดช กรมแพทย์ทหารอากาศ ประกาศแจ้งงดให้บริการห้องอุบัติเหตุและฉุกเฉิน (ER) ตั้งแต่วันที่ 11 มกราคม 2565 เวลา 08.00 น. ถึง วันที่ 13 มกราคม 2565 เวลา 08.00 น. เพื่อทำความสะอาดและฆ่าเชื้อโรคพื้นที่ปฏิบัติงานทั้งหมด

สำหรับการงดให้บริการห้องฉุกเฉินในครั้งนี้ ทางโรงพยาบาล ระบุว่า เนื่องจากพบบุคลากรทางการแพทย์ในห้องอุบัติเหตุและฉุกเฉินของโรงพยาบาล ติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019

ทั้งนี้ เพื่อความปลอดภัยของผู้มารับบริการและบุคลากรทางการแพทย์ โรงพยาบาลจึงของดให้บริการห้องอุบัติเหตุและฉุกเฉิน เพื่อทำความสะอาดและฆ่าเชื้อโรคในพื้นที่ปฏิบัติงานทั้งหมด


รพ.ภูมิพล