ดอนเมืองวอล์กอินวัคซีนเข็ม 2-3 วันละ 250 คิว 24-27 ม.ค.

วัคซีนโควิด

สำนักงานเขตดอนเมืองเปิดวอล์กอินฉีดวัคซีนโควิด เข็มที่ 2 และ 3 ณ ศูนย์บริการสาธารณสุข 60 (รสสุคนธ์ มโนชญากร) 24 – 27 ม.ค. 65

วันที่ 20 มกราคม 2565 ผู้สื่อข่าวรายงานว่า สำนักงานเขตดอนเมือง Don Mueang District Office แจ้งว่า ดอนเมืองเปิดให้บริการฉีดวัคซีนป้องกันโควิด เข็มที่ 2 และเข็มที่ 3 รายละเอียดมีดังนี้

สถานที่

  • ศูนย์บริการสาธารณสุข 60 (รสสุคนธ์ มโนชญากร)

วัน-เวลา

  • วันที่ 24 – 27 มกราคม 2565
  • เวลา 08.00 – 12.00 น. (แจกบัตรคิวเวลา 07.30 น.)
  • จำนวน 250 คิวต่อ 1 วัน  

สิ่งที่ต้องเตรียมมา

  • บัตรประจำตัวประชาชนหรือพาสปอร์ต
  • เอกสารการรับวัคซีน
  • ปากกาส่วนตัว

ผู้สนใจสามารถรับบริการในวัน เวลา สถานที่ดังกล่าว

สอบถามเพิ่มเติม

  • คุณสุนันทา ชัยวิทยางกุล 08-9456-2896
  • คุณดวงพร สุขภิการนนท์ 08-1803-0496