RS แจ้งตลาดฯ เซ็นสัญญาซื้อธุรกิจขายตรง “ยูนิลีเวอร์ ไทย เทรดดิ้ง”

อาร์เอส แจ้งตลาดหลักทรัพย์ฯ บรรลุข้อตกลงเข้าลงนามสัญญาซื้อขายกิจการ “ยูนิลีเวอร์ ไทย เทรดดิ้ง” แล้ว

วันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2565 บริษัท อาร์เอส จำกัด (มหาชน) หรือ RS แจ้งตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET) ว่า ด้วยที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท เมื่อวันที่ 17 ธันวาคม 2564 ได้มีมติอนุมัติให้บริษัท ย๊าค จำกัด (YAAK) ซึ่งเป็นบริษัทย่อยของบริษัทฯ รับโอนกิจการบางส่วนของบริษัท ยูนิลีเวอร์ ไทย เทรดดิ้ง จำกัด (UTT)

โดยรับโอนหน่วยธุรกิจขายตรง และตลาดแบบตรงสำหรับผลิตภัณฑ์อาหารและเครื่องสำอางภายใต้แบรนด์ Aviance แบรนด์ Beyonde และแบรนด์ I-Fresh ที่ดำเนินการภายใต้ชื่อทางการค้า “Unilever Life” หรือ “ULife” โดยมอบหมายให้ คณะกรรมการบริหาร และ/หรือบุคคลที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท เป็นผู้มีอำนาจในการเจรจาต่อรองเงื่อนไขการซื้อธุรกิจ

โดยเมื่อวันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2565 บริษัทฯ ได้บรรลุข้อตกลงและเข้าลงนามในสัญญาซื้อขายกิจการกับบริษัท ยูนิลีเวอร์ ไทย เทรดดิ้ง จำกัดแล้ว

ขณะที่ราคาหุ้น RS วันนี้ เปิดตลาดที่ 18.30 บาท เท่ากับราคาปิดวันก่อนหน้า แต่ล่าสุด ณ เวลา 14.57 น. ราคาปรับเพิ่มขึ้นไปที่ 18.80 บาท หรือเพิ่มขึ้น 2.73%